Bài tập xác định hạn mức cho vay Bổ sung vốn lưu động?

  • Bắt đầu Bắt đầu huyen33
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

huyen33

Thành viên tích cực
Câu 19: Trước quý I/2006 Cty cổ phần Gốm Đồng Tháp gửi đến G bank hồ sơ vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phân xưởng sản xuất bình hoa xuất khẩu. Sau khi thẩm định NH đã nhất trí về số liệu như sau: - Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dự án gồm: o Chi phí XDCB: 2500 trđ. o Chi phí XDCB khác: 450 trđ. o Chi phí mua men và bột màu: 180 trđ o Tiền mua thiết bị: 3210 trđ. o Chi phí vận chuyển thiết bị: 12 trđ. - Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án bằng 34% giá trị dự toán của dự án. - Lợi nhuận doanh nghiệp thu được hàng năm trước khi thu được là 2890 trđ. Biết rằng sau khi thực hiện đầu tư dự án lợi nhuận tăng thêm 25% so với trước khi đầu tư. - Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hàng năm: 15% - Các nguồn khác tham gia thực hiện dự án: 689,02 trđ. - Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho NH. - Nguồn khác dùng trả nợ hàng năm: 108,775 trđ. - Dự án khởi công ngày 1.1.2006 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 1.7.2006 Thời hạn cho vay mà G bank xác định cho KH là: a. 2 năm 6 tháng. b. 3 năm c. 3 năm 6 tháng d. 4 năm Câu 20: Cty may mặc xuất khẩu Intimex có phương án tài chính 31.12.2009 như sau: Tài sản A. Tài sản lưu động 6910 1. Tiền 780 2. Các khoản phải thu 2670 Hàng tồn kho 3180 Tài sản lưu động khác 280 B. Tài sản cố 6800 Nợ và NVCSH A. Nợ phải 9060 Vay ngắn 3050 Phải trả người bán 1720 3 Phải trả khác 510 4 Nợ dài hạn 3780 B. Vốn tự có 4650 Tổng 13710 Yêu cầu: Xã định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho công ty Intimex trên cơ sở phương án tài chính hợp lý. Biết rằng: - Dựa trên vòng quay các khoản phải thu tối thiêu là 14 vòng và vòng quay hàng tồn kho là 9 vòng, ngân hàng xác định lại phương án tài chính hợp lý với TSLĐ là: 6029,8 trđ. - Chính sách cho vay của NH quy định doanh nghiệp phải có VLĐR tham gia tối thiểu là 20% trên TSLĐ. Câu 23: Một cty TNHHSXKD đồ gỗ xuất khẩu Thúy Bình có nhu cầu vay từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Nga. Tổng giá trị hợp đồng đã được quy đổi: 4986 trđ. (giả thiết hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn); thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17.11.06. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1080 trđ., số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng. Cty xuất trình hợp đồng mua nguyên vật liệu ký ngày 15.8.06 điều kiên thanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay Thời hạn cho vay NH xác định với KH là: a. 4 tháng b. 5 tháng c. 6 tháng d. 7 tháng

---------- Post added 14-03-2012 at 08:47 PM ----------

help me lam sao để bật htlm code đây??????????
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hix, sao khung của diễn đàn k cho xuống dòng dzậy?
Câu 19: Trước quý I/2006 Cty cổ phần Gốm Đồng Tháp gửi đến G bank hồ sơ vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phân xưởng sản xuất bình hoa xuất khẩu. Sau khi thẩm định NH đã nhất trí về số liệu như sau:
- Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dự án gồm:
o Chi phí XDCB: 2500 trđ. o Chi phí XDCB khác: 450 trđ.
o Chi phí mua men và bột màu: 180 trđ
o Tiền mua thiết bị: 3210 trđ.
o Chi phí vận chuyển thiết bị: 12 trđ. - Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án bằng 34% giá trị dự toán của dự án
. - Lợi nhuận doanh nghiệp thu được hàng năm trước khi thực hiện dự án được là 2890 trđ.
Biết rằng sau khi thực hiện đầu tư dự án lợi nhuận tăng thêm 25% so với trước khi đầu tư.
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hàng năm: 15%
- Các nguồn khác tham gia thực hiện dự án: 689,02 trđ.
- Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho NH.
- Nguồn khác dùng trả nợ hàng năm: 108,775 trđ.
- Dự án khởi công ngày 1.1.2006 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 1.7.2006 Thời hạn cho vay mà G bank xác định cho KH là:
a. 2 năm 6 tháng. b. 3 năm c. 3 năm 6 tháng d. 4 năm
Đáp án A
Câu 20: Cty may mặc xuất khẩu Intimex có phương án tài chính 31.12.2009 như sau:
Tài sản A.
Tài sản lưu động 6910
1. Tiền 780
2. Các khoản phải thu 2670
Hàng tồn kho 3180
Tài sản lưu động khác 280
B. Tài sản cố 6800
Nợ và NVCSH

  1. Nợ phải 9060
Vay ngắn 3050
Phải trả người bán 1720
3 Phải trả khác 510
4 Nợ dài hạn 3780
B. Vốn tự có 4650 Tổng 13710
Yêu cầu: Xã định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho công ty Intimex trên cơ sở phương án tài chính hợp lý. Biết rằng:
- Dựa trên vòng quay các khoản phải thu tối thiêu là 14 vòng và vòng quay hàng tồn kho là 9 vòng, ngân hàng xác định lại phương án tài chính hợp lý với TSLĐ là: 6029,8 trđ.
- Chính sách cho vay của NH quy định doanh nghiệp phải có VLĐR tham gia tối thiểu là 20% trên TSLĐ.
Câu 23: Một cty TNHHSXKD đồ gỗ xuất khẩu Thúy Bình có nhu cầu vay từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Nga. Tổng giá trị hợp đồng đã được quy đổi: 4986 trđ. (giả thiết hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn);
thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17.11.06.
Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1080 trđ., số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng.
Cty xuất trình hợp đồng mua nguyên vật liệu ký ngày 15.8.06 điều kiên thanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay Thời hạn cho vay NH xác định với KH là: a. 4 tháng b. 5 tháng c. 6 tháng d. 7 tháng
Câu 20. Có 1 số chỗ mình k hiểu lắm, cho vòng quay hàng tồn kho và vòng quay khoản phải thu tối thiểu nhưng k có doanh thu, cp', giá vốn hàng bán --> cho để làm j nhỉ? Mình làm như sau:

View attachment 658


Câu 23. Đáp án A: 4 ThángKhách hàng vay vốn mua NVL thực hiện HĐ với thời điểm giao hàng là tháng 11.06 và thời điểm thanh toán 2 tháng sau là 17.01.07Cty xuất trình hợp đồng mua nguyên vật liệu ký ngày 15.8.06 điều kiên thanh toán sau 1 tháng tức là đến 15.09 mới phải thanh toán.Từ 15.09 đến 17.01 là 4 tháng 02 ngày --> chọn A
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên