Bài tập tính thời hạn tín dụng trung bình của khoản tín dụng

tranhang143

Thành viên
1 khoản tín dụng là 900 triệu USD với thời hạn 10 năm. Trong đó, thời kỳ cấp tín dụng là 3 năm: 1981-1983. Mỗi năm cấp 1 phần = nhau, thời kỳ hoàn trả là 5 năm từ 1986 – 1990, trong đó năm: 1986 trả 50 triệu
1987 trả 80 triệu
1988 trả 160 triệu
1989 trả 320 triệu
1990 trả phần còn lại.
Hãy tính thời hạn tín dụng trung bình of khoản tín dụng này
 
ta có kế hoạch cho vay và thu nợ như sau: đv triệu
Cấp tín dụng:
-1981: 300
-1982: 600
-1983: 900
Thu nợ:
-1986: -50 => dự nợ 850
-1987: -80 => dư nợ 770
-1988: -160 => dư nợ 610
-1989: -320 => dư nợ 290
-1990: -290 => dư nợ 0
=> thời hạn tín dụng trung bình của khoản vay:
1x 300/900 + 1x 600/900 + 3x 900/900 + 1x 850/900 + 1x 770/900 + 1x 610/900 + 1x 290/900 = 6.8 năm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
công thức tính thời gian trung bình như sau

thời hạn cho vay trung bình=thời hạn trung bình của kì rút vốn+ thời gian ân hạn + thời hạn trung bình của kì trả nợ
trong đó

thời hạn trung bình của từng kì= tổng số dư nợ trong kì /tổng số tiền vay

tổng dư nợ trong kì= xích ma (dự nợ thực tế * thời hạn dư nợ )

Theo bài trên ta có:

Thời hạn cho vay trung bình= (300/900+600/900+900/900) + 2 năm ân hạn + ( 850/900 + 770/900 + 610/900 +290/900)= 6.8 năm

@viet: hey guy, How about this? http://ub.com.vn/threads/5610-Bai-tap-cho-vay-du-an#axzz1jZtJMkiy and http://ub.com.vn/threads/4971-Xu-ly-...#axzz1j9kdsl8f
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thời hạnh cho vay trung bình = Tổng dư nợ thực tế/ Số tiền vay danh nghĩa =( 300*1+600*1+900*3+850*1+780*1+620*1+300*1)/900 = 6.833 năm.

---------- Post added 14-03-2012 at 07:23 PM ----------

Thời hạnh cho vay trung bình = Tổng dư nợ thực tế/ Số tiền vay danh nghĩa =( 300*1+600*1+900*3+850*1+770*1+610*1+290*1)/900 = 6.8 năm.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,180
Thành viên mới nhất
maryjbligemerch
Back
Bên trên