Bài tập thẩm định dự án ( cần giải gấp help me)

More threads by vantan113

vinhthinh90

Verified Banker
Câu II. Thẩm định dự án
Theo mình câu này chỉ là bài tập về dòng tiền DCF thôi, tính NPV xem dự án có khả thi hay ko?
Tổng mức ĐT ban đầu là 38 tỷ
CF các năm = CF SX + CF cố định + CF KH
Sau đó lấy DT-CF- thuế ra dc LNST của dự án
Dòng tiền = LNST + KH+ giá trị thanh lý (năm 10)
Chạy dòng tiền 10 năm, với l/suat ckhau là 14%, xem NPV dương hay âm
Chỗ vốn lưu động mình không rõ lắm, theo mình thì CF hàng năm thêm vào VLĐ, nhưng phần thu hồi mình chưa rõ ý đề bài lắm :D
ý kiến tham khảo vậy, bạn tham khảo nhé :d
 

kaito1412avatar

Thành viên
Mình ra NPV = 16909 .... nhưng mình băn khoăn ở chỗ vốn lưu động, mình cho vlđ vào cp từ năm 1 đến năm 10 xong năm 10 thu hồi vlđ là 74000.

NPV năm 1 = ( 30000-(12800+7000+6000))*(1-22%) + 5800*22% = 4552
NPV năm 2 = ( 30000-(12000+7000+6000))*(1-22%) + 5800*22% = 5176
NPV năm 3,4,5 = ( 34000-(13600+7000+6800))*(1-22%) + 5800*22% = 6424
NPV năm 6 = ( 42000-(16800+7000+8400))*(1-22%) + 5800*22% = 8920
NPV năm 7,8,9 = ( 42000-(16800+7000+8400))*(1-22%) + 800*22% = 7820
NPV năm 10 = ( 42000-(16800+7000+8400))*(1-22%) + 800*22% +74000 + 3900 = 85720

=> NPV = chiết khấu của mấy cái npv trên theo r = 14% rồi trừ 38000 = 16909 >0

=> chấp nhận dự án
 
Last edited:

nopromises142

Thành viên mới
Mình ra NPV = -3.199... , phần vốn lưu động mình cũng băn khoăn nên chỉ cho thêm vào cp từ năm 1 và năm 10 thôi. Phần thu hồi đề bài không nêu rõ nên ko tính được thu hồi bao nhiêu.
NPV năm 1 = ( 30000-(12800+7000+6000+5800))*(1-22%) + 5800 = 4200
NPV năm 2 = (30000-(12000+7000+6000+5800))*(1-22%)+ 5800 = 5000
NPV năm 3,4,5 = ( 34000-(13600+7000+6800+5800))*(1-22%) + 5800 = 6424
NPV năm 6 = ( 42000-(16800+7000+8400+5800))*(1-22%) + 5800 = 8920
NPV năm 7,8,9 = ( 42000-(16800+7000+8400+800))*(1-22%) + 800= 7820
NPV năm 10 = ( 42000-(16800+7000+8400+800))*(1-22%) + 800 +5000 = 12820
=> NPV = chiết khấu của mấy cái npv trên theo r = 14% rồi trừ 38000 = -3.199 <0
=> không chấp nhận dự án
 

kaito1412avatar

Thành viên
Cậu tính lại xem NPV năm 1 vs 2 của cậu nhầm thì phải .... vs năm 10 khi cộng thì cái thanh lý ts phải là 5000*(1-22%) chứ :)

Với tớ nghĩ chỗ vlđ mình đã phân bổ rồi thì chắc chắn phải thu hồi hết ở cuối năm 10 thôi vì nó ko nói j thêm về thu hẹp sx .... cái tớ băn khoăn là ko biết mình phải phân bổ vlđ từ năm 1 đến 10 hay từ 0 đến 9 thôi
Vì bt trc bọn tớ học tcdn thì vlđ với vốn cố định đầu tư năm đầu đc phân bổ ngay năm 0 rồi năm cuối thu hồi hết vốn lưu động :D
 

kaito1412avatar

Thành viên
Uk nhỉ ... nhưng mình tính theo ct : = (DT-CP ko kh)*(1-t) + KH*t nên ko để ý vì nó vẫn dương :3
 

vinhthinh90

Verified Banker
Theo mình thì khi tính thu nhập chịu thuế bạn phải tính khấu hao vào, sau khi trừ thuế TNDN thì cộng lại khấu hao
Vì dưới góc độ kế toán, khấu hao là 1 dạng CF
Nhưng dưới góc độ đầu tư, Kh là 1 dạng thu nhập
đó là lý do dòng tiền 2 năm đầu tiên của bạn kaito và nopromise bị khác nhau
Mình thấy cách tính bạn nopromise đúng hơn, nhưng do chưa tính đến thu hồi VLĐ nên chắc kết quả chưa đúng
He :D
 

tuananhtran0511

Thành viên tích cực
mình vẫn chưa hiểu , là vốn lưu động mình sẽ tính như thế nào . rất băn khoăn chỗ đó , nhu cầu ứng vld là 20% doanh thu thuần , thì cứ tính doanh thu các năm 1 2 3 ... rồi x 20% à ???
 

Top