agribank2020.jpg

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Hội sở,và các chi nhánh loại II trực thuộc theo danh sách các Chi nhánh, TỔNG CỘNG 82 CHI NHÁNH gồm:

A. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

KHU VỰC PHÍA BẮC - MIỀN NÚI CAO, BIÊN GIỚI:

 1. Chi nhánh Hà Giang (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 28/08 - 10/09
 2. Chi nhánh Sơn La (15 chỉ tiêu): Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 3. Chi nhánh Lai Châu (03 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 24/08 - 31/08
 4. Chi nhánh Cao Bằng: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 5. Chi nhánh Điện Biên: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 6. Chi nhánh Lạng Sơn (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/08
 7. Chi nhánh Lào Cai I: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 8. Chi nhánh Lào Cai II: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
KHU VỰC TRUNG DU BẮC BỘ:
 1. Chi nhánh Nam Thái Nguyên (11 chỉ tiêu): nhận hồ sơ từ 26/08 - 28/08
 2. Chi nhánh Hoà Bình - chi nhánh nhóm 2 (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 24/08 - 28/08
 3. Chi nhánh Đông Quảng Ninh (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 28/08 - 07/09
 4. Chi nhánh Quảng Ninh (13 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 21/08 - 01/09
 5. Chi nhánh Phú Thọ (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 31/08 - 04/09
 6. Chi nhánh Phú Thọ II (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 14/09 - 16/09
 7. Chi nhánh Tuyên Quang: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 8. Chi nhánh Yên Bái: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 9. Chi nhánh Bắc Giang (09 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 03/09 - 04/09
 10. Chi nhánh Bắc Giang II (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 07/09 - 10/09
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
 1. Chi nhánh Hưng Yên (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 14/09 - 15/09
 2. Chi nhánh Ninh Bình (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 03/09 - 09/09
 3. Chi nhánh Nam Ninh Bình (04 chỉ tiêu)
 4. Chi nhánh Hà Nam I (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 24/08 - 28/08
 5. Chi nhánh Hà Nam II: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 6. Chi nhánh Bắc Ninh I (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 10/09 - 12/09
 7. Chi nhánh Bắc Ninh II: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 8. Chi nhánh Thái Bình: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 9. Chi nhánh Bắc Thái Bình: Hơn 10 chỉ tiêu, nhận hồ sơ đến cuối tháng 8
 10. Chi nhánh Bắc Nam Định (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 28/08 - 04/09
 11. Chi nhánh Nam Định (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 26/08 - 31/08
 12. Chi nhánh Hải Dương (16 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ ngày 05/09 - 10/09
 13. Chi nhánh Hải Phòng (02 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 03/09 - 07/09
 14. Chi nhánh Bắc Hải Phòng: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 15. Chi nhánh Đông Hải Phòng: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 16. Chi nhánh Vĩnh Phúc I: (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 03 -04/09
 17. Chi nhánh Vĩnh Phúc II (04 chỉ tiêu: 02 Tín dụng, 01 Kế toán, 01 Thanh toán quốc tế): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 03/09 - 04/09
KHU VỰC MIỀN TRUNG:
 1. Chi nhánh Nam Thanh Hoá (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 21/08 - 22/08
 2. Chi nhánh Thanh Hoá (43 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 21/08 - 22/08
 3. Chi nhánh Bắc Thanh Hoá: Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 21/08 - 22/08
 4. Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 25/08 - 01/09
 5. Chi nhánh Nghệ An (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 08/09 - 09/09
 6. Chi nhánh Tây Nghệ An (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 31/08 - 01/09
 7. Chi nhánh Nam Nghệ An: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 8. Chi nhánh Hà Tĩnh I (08 chỉ tiêu): Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 9. Chi nhánh Hà Tĩnh II (04 chỉ tiêu): Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 10. Chi nhánh Quảng Bình: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 11. Chi nhánh Bắc Quảng Bình (08 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 24/08 - 07/09
 12. Chi nhánh Quảng Trị (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 01/09 - 08/09
 13. Chi nhánh Huế (5 chỉ tiêu): Đang cập nhật thời gian
KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:
 1. Chi nhánh Khánh Hoà (07 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 25/08 - 08/09
 2. Chi nhánh Phú Yên (02 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 26/08 - 28/08
 3. Chi nhánh Quảng Ngãi (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 27/08 - 04/09
 4. Chi nhánh Ninh Thuận (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 01/09
 5. Chi nhánh Bình Thuận (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến ngày 10/09
 6. Chi nhánh Bình Định (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 21/08 - 28/08
 7. Chi nhánh Nam Đà Nẵng (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến ngày 03/09
KHU VỰC TÂY NGUYÊN:
 1. Chi nhánh Gia Lai (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ 03/09 - 09/09
 2. Chi nhánh Đông Gia Lai (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ 31/08 - 07/09
 3. Chi nhánh Đak Lak: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 4. Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (02 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến ngày 27/08
 5. Chi nhánh Kon Tum (09 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ 03/09 - 11/09
 6. Chi nhánh Đắk Nông (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến 17h ngày 31/08
 7. Chi nhánh Lâm Đồng (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến ngày 28/08
 8. Chi nhánh Lâm Đồng II (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 21/08 - 31/08
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ:
 1. Chi nhánh Tây Ninh (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến ngày 15/09
 2. Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến ngày 27/08
 3. Chi nhánh Bình Dương - KCN Sóng Thần (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ 19/08 - 11/09
 4. Chi nhánh Bình Dương (18 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ 24/08 - 18/09
 5. Chi nhánh Đồng Nai: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 6. Chi nhánh Bắc Đồng Nai: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 7. Chi nhánh Nam Đồng Nai: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 8. Chi nhánh Bình Phước: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 9. Chi nhánh Tây Bình Phước: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
KHU VỰC TÂY NAM BỘ
 1. Chi nhánh Hậu Giang: Nhận hồ sơ đến ngày 31/08
 2. Chi nhánh Tiền Giang (20 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 26/08 - 14/09
 3. Chi nhánh Đồng Tháp (17 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến ngày 31/08
 4. Chi nhánh Cà Mau (08 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ ngày 19/08 - 28/08
 5. Chi nhánh Vĩnh Long (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 10/09
 6. Chi nhánh Sóc Trăng (07 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 10/09
 7. Chi nhánh Cần Thơ I (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ ngày 20/08 - 04/09
 8. Chi nhánh Cần Thơ II: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 9. Chi nhánh An Giang: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 10. Chi nhánh Kiên Giang: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 11. Chi nhánh Phú Quốc (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 04/09
 12. Chi nhánh Bạc Liêu: Đã có chỉ tiêu, đang cập nhật thời gian nộp Hồ sơ
 13. Chi nhánh Bến Tre: Tuyển dụng 12 chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ (không tách biệt tuyển tín dụng hay kế toán). Đề thi là Thi chung là môn tài chính ngân hàng. Thời gian nhận hồ sơ từ 24/8 đến 13/9/2020
 14. Chi nhánh Đông Long An (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 10/09
 15. Chi nhánh Trà Vinh (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/08
B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN

1. Điều kiện chung:
 • Ứng viên có Quốc tịch Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động cần tuyển.
 • Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tại không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc được đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục, bị các tổ chức khác đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị toàn án tuyên án (quyết định có hiệu lực) cấm làm việc mà Agribank có nhu cầu tuyển dụng. Ưu tiên Ứng viên có Hộ khẩu thường trú tại khu vực (Đây không phải là tiêu chí bắt buộc)
 • Có độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến 31/7/2020)
 • Ngoại hình: Nam cao 1h65, Nữ 1m55, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, không bị dị tật.
2. Trình độ đào tạo
 • Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng (không nhân ứng viên hệ tại chức, từ ca, vừa học vừa làm). Agribank không quy định về xếp hạng bằng Tốt nghiệp (bằng Tốt nghiệp Trung bình đủ điều kiện chấp nhận)
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, CNTT, Luật, Quản trị kinh doanh...
Đối với ứng viên mới tốt nghiệp: Chấp thuận ứng viên có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (hoặc Xác nhận Hoàn thành chương trình học) và Bảng điểm có xác có xác nhận của trường được tham gia dự tuyển nhưng phải cam kết cung cấp bằng ĐH sau khi có thông báo trúng tuyển, thử việc.

Agribank chấp nhận bằng Đại học Dân lập & Công lập.

3. Chứng chỉ Ngoại ngữ & Tin học
 • Trình độ ngoại ngữ: Ứng viên tuyển dụng làm việc tại khu vực thành phố phải có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5, Toeft-ITP 450, Toeft iBT 45, TOEIC 450. Các chứng chỉ tiếng Anh trên phải do các đơ vị sau cấp: Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (Educational Testing Service); Hội đồng Anh (British Council); International Development Program (IDP); Hội đồng khảo thí tiếng Anh ĐH Cambridge (Cambridge ESOL) và tính đến thời điểm nộp hồ sơ đảm bảo còn hiệu lực.
Đối với chi nhánh tại khu vực Huyện, Agribank không quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, Ứng viên nên nộp chứng chỉ Tiếng Anh tối thiểu trình độ C (cấp trước ngày 10/01/2020) để đảm bảo đúng quy chế thi tuyển.
 • Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (gồm đủ 6 module); theo quy định của Bộ thông tin truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016. Ứng viên có thể nộp chứng chỉ Tin học trình độ A,B,C cấp trước 10/8/2016.
PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIÊU CHÍ HỒ SƠ/ TRƯỜNG HỢP NỘP THIẾU HỒ SƠ THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO?

2. Điều kiện cụ thể:

a) Đối với ứng viên xét tuyển:


Ngoài áp dụng các điều kiện chung, ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc hệ chính quy dài hạn tập trung chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thanh toán quốc tế/kinh tế quốc tế/kinh tế đối ngoại của các trường ĐH hàng đầu Việt nam như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia, ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ.

b) Đối với ứng viên thi tuyển:
Ngoài điều kiện chung, ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ CHÍNH QUY (không nhận ứng viên hệ tại chức, từ xa, vừa học vừa làm) ĐÚNG CHUYÊN NGÀNH.

LƯU Ý: Quy định xét tuyển (chỉ cần Phỏng vấn 1 vòng duy nhất) được áp dụng trong đợt tuyển Tập trung đợt 01.2020. Quy định này chỉ áp dụng với 1 số trường nhất định, không phải tất cả các trường Đại học.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng nếu Ứng viên được miễn thi, nhưng sau khi Phỏng vấn sơ loại chưa đạt tiêu chuẩn của Hội đồng Phỏng vấn, Ứng viên vẫn phải hoàn thành bài thi Nghiệp vụ.

C. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

 • Đơn đăng ký tuyển dụng (hoặc phiếu đăng ký tuyển dụng - Tham khảo file đính kèm phía dưới): Cam kết chấp hành các quy định về lao đông và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng, ghi rõ nguyện vọng làm việc tại đơn vị ứng tuyển. Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:
  • Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký làm việc tại một trong các đơn vị thuộc Chi nhánh tuyển dụng theo nguyện vọng cá nhân
  • Nguyên vọng 2: Ứng viên đăng ký làm việc tại đơn vị do Hội đồng tuyển dụng phân công theo nhu cầu của Chi nhánh (nếu còn chỉ tiêu), trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng)
 • Sơ yếu lý lịch rõ ràng, được cư quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản sao công chứng, chứng thực: Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng, Bảng điểm, Chứng chỉ ngoại ngữ tin học ...
 • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực (công chứng).
 • Giấy khám sức khỏe của cơ quan ý tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan thẩm quyền theo quy định đối với ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển)
 • 01 ảnh 4x6)
(Lưu ý: Đối với ứng viên mới tốt nghiệp: Chấp thuận ứng viên có giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm có xác nhận của trường được tham gia dự tuyển nhưng phải cam kết cung cấp bằng đại học sau khi có thông báo trúng tuyển, thử việc).

2. Thời hạn & Địa điểm nhận nhận hồ sơ:

(Theo quy định của từng Chi nhánh)

D. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:

1. Thi tuyển: tổ chức thi 02 vòng

 • Vòng 1: Sơ tuyển trước khi thi viết (Ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2)
 • Vòng 2: Thi viết (chỉ áp dụng đối với ứng viên đã trúng tuyển vòng phỏng vấn). Môn thi chuyên ngành (Tín dụng đối với ứng viên đăng ký nghiệp vụ Tín dụng; Kế toán đối với ưng viên đăng ký nghiệp vụ kế toán Ngân hàng). Môn thi Tin học áp dụng là môn thi điều kiện.
2. Xét tuyển: Tổ chức xét tuyển 01 vòng bằng hình thức phỏng vấn. Ứng viên sau khi Xét tuyển chưa đủ điều kiện sẽ phải tham gia thi Viết.

3. Thời gian xét tuyển, thi tuyển: Thời gian phỏng vấn sơ tuyển, xét tuyển và thi tuyển bằng hình thức thi viết khi có kết quả vòng 1 phỏng vấn sơ tuyển. Thời gian cụ thể Chi nhánh sẽ thông báo bằng điện thoại, SMS hoặc trên báo tỉnh.

4. Kết quả ứng viên trúng tuyển: Sẽ được thông báo trên Báo tỉnh và bản tin nội bộ của Chi nhánh. Kết quả phỏng vấn (vòng 1) sẽ được nhắn tin qua SMS của từng ứng viên (Lưu ý: Ứng viên không thay đổi số điện thoại trong thời gian này).

-------------- hết thông báo----------

Toàn bộ các Thông tin mới nhất về đợt thi tuyển của Agribank, BQT U&Bank sẽ cập nhật tại: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng

Để phục vụ cho Quá trình Ôn tập, chuẩn bị cho đợt tuyển dụng đầu năm 2020, Thành viên nên tham khảo một số bài viết như sau:
 1. Cơ cấu Đề thi Agribank: HOT - Phân tích Cơ cấu Đề thi của Agribank
 2. Lương thưởng tại Agribank: Review - Lương thưởng tại Agribank 2018
 3. Chuẩn bị Hồ sơ ứng tuyển Agribank: HOT - Kinh nghiệm Nộp hồ sơ Agribank năm 2018 (Update)
 4. Đáp án Đề thi Agribank 2017: HOT - ĐÁP ÁN ĐỀ THI CỤM 10 - THI TUYỂN AGRIBANK 2017 (13/08/2017)
BQT U&Bank.

Hotline hỗ trợ thi tuyển & nộp hồ sơ: 097.5151.777
----------------------------------
Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng của Agribank, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi Agribank 2020- Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng Agribank đợt tuyển dụng đầu năm 2020.

Điểm nổi bật của chương trình:
➡ Hệ thống câu hỏi Phỏng vấn theo Bộ câu hỏi Phỏng vấn THỰC TẾ tại Agribank (dành cho cả Ứng viên XÉT TUYỂN)
➡ Làm và chữa chi tiết đề thi Agribank năm 2016 – 2019 (cập nhật đề thi Agribank đợt thi tháng 12/2019)
➡ Hệ thống kiến thức chọn lọc sát nhất với đề thi
➡ Ôn tập trọng tâm, cô đọng
➡ Chiến thuật tập trung vào nội dung hay thi tuyển

Nội dung học tập bao gồm: Nghiệp vụ, Luật, Bài tập, Giải đề thi & Tin học (Môn thi điều kiện)

Chi tiết chương trình tại:
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777.

Artboard-1-copy-7.png
 

Đính kèm

 • Phieu dang ky du tuyen Agribank.doc
  174.5 KB · Xem: 2,098
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Anh ơi, Đơn đăng ký tuyển dụng (hoặc phiếu đăng ký tuyển dụng) là mẫu của Agribank đúng không anh? Mẫu này em tải ở đâu ạ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,585
Số bình luận
528,106
Tổng số thành viên
351,946
Thành viên mới nhất
huytoan2501hd
Back
Bên trên