vietcapitalbank tuyển dụng

 1. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách SMEs tại Đồng Tháp [31.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đồng Tháp Số lượng: 02 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh mảng SMEs của...
 2. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng Phòng Quan hệ Khách hàng SMEs - Khối KHDN tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng...
 3. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [30.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 20 Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phát triển kinh doanh: Thực hiện...
 4. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh [30.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 20 Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phát triển kinh doanh: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng...
 5. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Bảo mật Công nghệ thông tin (Quản trị hệ thống) tại Hồ Chí Minh [20.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hồ Chí Minh Số lượng: 02 Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 20/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra...
 6. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Bảo mật Công nghệ thông tin (Chính sách và Tuân thủ) tại Hồ Chí Minh [20.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hồ Chí Minh Số lượng: 02 Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 20/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng, soạn thảo các chính sách, quy trình...
 7. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân tại Đắk Nông, Bắc Giang, Thái Nguyên [15.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Nông, Bắc Giang, Thái Nguyên Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch và triển khai kế...
 8. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng tại Đắk Nông, Bắc Giang, Thái Nguyên [15.12]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Nông, Bắc Giang, Thái Nguyên Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai và kiểm soát hoạt động...
 9. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Tín dụng - Khối KHCN tại Hồ Chí Minh [15.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/12/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược, kế...
 10. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Giao dịch viên [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Nông, Tiền Giang, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh Số lượng: 20 Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021...
 11. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp/SME [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội Số lượng: 10 Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phát triển...
 12. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 20 Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp trở lên Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phát triển kinh doanh: Thực hiện...
 13. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 20 Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phát triển kinh doanh: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo danh...
 14. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 02 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu, phân tích thị trường để xác định thị trường mục...
 15. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Bộ phận Quản lý tài sản Nợ Có (ALM) Theo dõi, giám sát các...
 16. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng Phòng Phát Triển Kinh doanh - Khối KHDN tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch hàng...
 17. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Tín dụng - Khối KHCN tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch hàng...
 18. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Trưởng Phòng Quan hệ Khách hàng SMEs - Khối KHDN tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng Quan hệ...
 19. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ KHCN tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng: 01 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch hàng...
 20. T

  BVBank VietCapitalBank Tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách SMEs tại Đồng Tháp [30.11]

  Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đồng Tháp Số lượng: 02 Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh mảng SMEs của Chi nhánh...
Back
Bên trên