thế chấp

  1. P

    Cách kiểm tra TSĐB là đất đai có bị tranh chấp hay không ?

    Hiện mình đang thẩm định 1 TSĐB là nhà và đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản liên quan đến đất của khách hàng không ghi nhận nhà của khách hàng. Sổ đỏ được cấp năm 2011, khách hàng nói là không có giấy phép xây dựng. Khách hàng có trình bày tài sản của khách là 1...
  2. H

    Cách kiểm tra tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ ???

    Mọi người đã ai từng nhận thế chấp quyền đòi nợ chưa? Nếu rồi, thì cách kiểm tra định kỳ, kiểm tra những nội dung gì của tài sản này nhỉ? Nếu là chuyên viên tín dụng kiểm tra khách hàng thì kiểm tra gì? nếu là Kiểm toán nội bộ kiểm tra Chuyên viên tín dụng thì kiểm tra những nội dung gì? Bà con...
Back
Bên trên