tech

 1. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng CV điều phối giao dịch - Hà Nội [31.03.2015]

  Mô Tả Công Việc: 1. Mục tiêu: Hỗ trợ bộ phận DVKH và các Phòng Kinh doanh trong việc tiếp xúc KH để khai thác nhu cầu của Khách hàng đến giao dịch 2. Trách nhiệm chính: Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn...
 2. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - V.Tàu, B.Dương, C.Thơ, Đ.Nai [15.08.2014]

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: + Lập kế hoạch kinh doanh/lên ngân sách + Tiếp cận các sản phẩm của ngân hàng dành cho đối tượng khách hàng cá nhân + Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng + Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng...
 3. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng CV Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội, Thanh Hóa [30.09.2014]

  Mã công việc: RM_HN082014 Hạn chót nộp hồ sơ: 30/09/2014 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME; Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng. Phân tích đánh...
 4. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng CV Khách hàng Cá nhân - H.Nam, N.Định, Nghệ An, N.Bình, T.Hóa [30.09.2014]

  Mã công việc: RBO_HN082014 Hạn chót nộp hồ sơ: 30/09/2014 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC + Lập kế hoạch kinh doanh/lên ngân sách + Tiếp cận các sản phẩm của ngân hàng dành cho đối tượng khách hàng cá nhân + Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng + Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng...
 5. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên thẩm định khách hàng doanh nghiệp - TP. Hồ Chí Minh [31.08.2014]

  Hạn chót nộp hồ sơ: 31/08/2014 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ tín dụng, đầu tư trái phiếu và đánh giá tín dụng với các hồ sơ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản: - Đánh giá rủi ro trên cơ sở phân tích/nghiên cứu về ngành/lĩnh vực, chu kỳ kinh doanh, đánh giá tài...
 6. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Giao dịch viên - TP. Hồ Chí Minh [18.08.2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 18/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vị trí: Giao dịch viên Trách nhiệm chính: 1. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs), bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 2. Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70%...
 7. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp - TP. Hồ Chí Minh [15.08.2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 15/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Gíam đốc Chi nhánh. Quản lí nguồn nhân lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực , đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả...
 8. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cao cấp - TP. Hồ Chí Minh [15.08.2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 15/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Khai thác hàng mới và Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng cao cấp hiện tại và khai thác bán chéo sản phẩm. Đối tượng khách hàng là những khách hàng cá nhân VIP có số dư tiền gửi cao. Khai thách khách hàng mới. Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng...
 9. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên quản lý nợ - TP. Hồ Chí Minh [15.08.2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 15/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs Triển khai đầy đủ các biện pháp để hoàn thành mục tiêu quản lý và thu hồi...
 10. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp - TP. Hồ Chí Minh [15.08.2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 15/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vị trí: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công việc chính: Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME; Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường...
 11. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển Thẻ và e-channels - Hà Nội [31/08/2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Thực hiện các yêu cầu phát triển/sửa đổi hệ thống E-Channels. Thực hiện các nhiệm vụ vận hành tầng ứng dụng được giao hệ thống E-Channels. - Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng - Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy...
 12. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động - Hà Nội [31/08/2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: I/ Mục tiêu: - Thực hiện chức năng đánh giá và kiểm soát rủi ro hoạt động (RRHĐ) theo mảng công việc được phân công nhằm mục đích phát hiện sớm rủi ro hoạt động tiềm ẩn, ngăn ngừa, giảm thiểu RRHĐrủi ro hoạt động và hạn chế gian lận. - Thực hiện...
 13. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên kiểm tra - Hà Nội [31/08/2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: I/ Mục tiêu: 1. Thực hiện chức năng kiểm soát tuân thủ toàn hàng nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và hạn chế gian lận. 2.Thực hiện các công việc được phân công một cách thống nhất hiệu quả và hữu hiệu. 3. Góp phần đẩy mạnh văn hóa tuân thủ với...
 14. Lunited

  Techcombank TehcomBank tuyển dụng Chuyên viên điều tra, giám sát - Hà Nội [31.08.2014]

  Hạn chót nộp hồ sơ: 31/08/2014 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: I/ Mục tiêu: 1. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị liên tục, từ xa thông qua các công cụ giám sát nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro hoạt động và hạn chế gian lận. 2. Thực hiện các công việc được phân công, đảm bảo các chính sách...
 15. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên tài trợ thương mại xuất khẩu - Hà Nội [10.08.2014]

  Hạn chót nhận hồ sơ: 10/08/2014 Mô tả công việc: 1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng. 2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). 3. Tiếp nhận và xử lý thông báo, điều chỉnh L/C xuất khẩu, bảo...
 16. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Thái Nguyên, Yên Bái [10.08.2014]

  Địa điểm làm việc: Thái Nguyên, Yên Bái Hạn chót nộp hồ sơ: 10/08/2014 Mô tả công việc: Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng (tỉtrọng 50% trên tổng quỹthời gian). Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới; Quản lý, chăm sóc, xử lý...
 17. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển Chuyên viên Khách hàng Cao cấp - TP. Hồ Chí Minh [31.07.2014]

  Mô tả Công việc: 1. Khai thác hàng mới và Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng cao cấp hiện tại và khai thác bán chéo sản phẩm Đối tượng khách hàng là những khách hàng cá nhân VIP có số dư tiền gửi cao. Khai thách khách hàng mới. Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao +Nắm rõ...
 18. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Phước, TP.HCM [31.07.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME; Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng. Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin)...
 19. Lunited

  Techcombank TechcomBank tuyển Chuyên viên Quản lý nợ - TP. Hồ Chí Minh [31.07.2014]

  Mô tả công việc: Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs Triển khai đầy đủ các biện pháp để hoàn thành mục tiêu quản lý và thu hồi nợ theo kế hoạch được giao Tiếp...
Back
Bên trên