pvcombank tuyển dụng

  1. cocghe266

    PVComBank PVcomBank tuyển dụng CV Phát triển mạng lưới tại Hội sở (Hà Nội) [10.04.2014]

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết và khát vọng gia nhập, đồng hành cùng chúng tôi. Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên...
  2. cocghe266

    PVComBank PVcomBank tuyển dụng CV Thẩm định giá tại Q/Ninh, Đ/Nẵng, Huế, V/Tàu, A/Giang, Đ/Tháp, C/Thơ [03.03]

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết và khát vọng gia nhập, đồng hành cùng chúng tôi. Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên...
Back
Bên trên