pvcombank tuyển dụng

 1. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên tại Kiên Giang [10.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Kiên Giang Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai bán hàng Xây dựng...
 2. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên tại Khánh Hòa [10.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Khánh Hòa Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai bán hàng Xây dựng...
 3. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Kiên Giang [09.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Kiên Giang Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 09/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai kinh doanh Xây dựng các đầu...
 4. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm tại Lâm Đồng [03.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Lâm Đồng (Đà Lạt) Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 03/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chuyên môn: Tư vấn về Bảo hiểm nhân thọ...
 5. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Quy Nhơn - Bình Định [21.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bình Định (Quy Nhơn) Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 21/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch...
 6. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Bình Dương [16.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bình Dương Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 16/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện nghiệp vụ...
 7. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh [16.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 16/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện nghiệp...
 8. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội [16.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 16/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện nghiệp vụ...
 9. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Bà Rịa - Vũng Tàu [16.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh nghiệm: 1 - 5 năm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 16/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện nghiệp...
 10. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Đà Nẵng [14.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Đà Nẵng Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 14/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện...
 11. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Trình độ: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận hồ sơ tài sản bảo đảm, thực hiện các thủ tục...
 12. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu [01.07]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Trình độ: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chuyên môn Tìm kiếm, phát triển khách hàng...
 13. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên tại Vũng Tàu [28.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh nghiệm: 1 năm Trình độ: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai bán hàng Xây dựng các đầu mối Khách hàng ưu...
 14. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Vĩnh Long [24.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Vĩnh Long Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 24/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện...
 15. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh [20.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Trình độ: Cao đẳng Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động giao dịch Thực hiện nghiệp...
 16. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại Lâm Đồng [19.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Lâm Đồng (Đức Trọng) Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Trình độ: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai kinh doanh Xây dựng các đầu mối...
 17. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Bình Định [09.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bình Định (Quy Nhơn) Kinh nghiệm: 1 năm Trình độ: Đại học Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển khách hàng mới, duy trì khách...
 18. T

  PVComBank PVComBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Lâm Đồng [08.06]

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Lâm Đồng (Đà Lạt) Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Trình độ: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai kinh doanh Xây dựng các đầu mối Khách...
 19. Trang Chef

  NH PVcomBank Bình Dương tuyển dụng nhiều vị trí [31/10/2015]

  Hiện tại, PVcomBank – Chi nhánh Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng vị trí các vị trí sau: 1.Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng KHCN Trưởng phòng DVKH Trưởng phòng KHDN Chuyên viên KHCN Chuyên viên KHDN 2.Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc thương mại...
 20. cocghe266

  PVComBank PVcomBank tuyển dụng CV Phát triển Kinh doanh tại Hà Nội [15.09.2015]

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi. Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào...
Back
Bên trên