phòng chống rửa tiền

  1. hungviet

    Quyết sách mới về phòng, chống rửa tiền

    Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có những biện pháp kiên quyết đối với vấn đề này. Tầm ngắm của tội phạm rửa tiền Tội phạm rửa tiền có thể xâm nhập vào bất kỳ lĩnh vực nào trong nền...
Back
Bên trên