lpb

 1. cocghe266

  LPBank [HOT] LienVietPostBank tuyển dụng CB quản lý & CV tại 15 PGD thuộc 8 CN tại miền Trung [31.10.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 2. cocghe266

  LPBank [HOT] LienVietPostBank tuyển dụng CB quản lý & CV tại 20 PGD thuộc 7 CN tại miền Bắc [31.10.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 3. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên KTNQ & CVKH tại CN Bắc Ninh [19.09.2014]

  1. Kiểm soát viên Kế toán Ngân quỹ Mô tả công việc: Thiết lập quan hệ với các Khách hàng tiềm năng và Khách hàng có nguồn tiền gửi. Quản lý danh mục Khách hàng tiền gửi và tổ chức việc chăm sóc Khách hàng, phát triển quan hệ với các Khách hàng. Kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ, phê duyệt...
 4. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng nhân sự tại Lào Cai [07.09.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 5. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng nhiều vị trí Quản lý & CV tại Đ.Biên, S.La, L.Châu, T.Nguyên, H.Yên

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 6. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng CV Khách hàng tại TPHCM

  Mã vị trí: JP.CN-KH-005 Mô tả công việc: Tìm kiếm nguồn, huy động vốn với cơ chế, lãi suất phù hợp, theo quy định của Ngân hàng từ các Khách hàng doanh nghiệp nhằm đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu chung của Phòng. Thực hiện các công việc liên quan đến Khách hàng doanh nghiệp bao gồm thẩm định...
 7. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng CV P.Giám sát KD&Xử lý nợ tại H/Dương, H/Giang, T/Bình [20.08.2014]

  Vị trí: Chuyên viên Phòng Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ - Khối Pháp chế, Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ Địa điểm: Hải Dương, Hà Giang, Thái Bình Mô tả công việc: - Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận và thẩm định/tái thẩm định các khoản nợ có vấn đề từ ĐVKD (nợ quá hạn trên 10 ngày...
 8. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank CN Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Quản lý & CV [31.08.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 9. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng GDV tại Đà Nẵng [10.08.2014]

  Mô tả công việc: - Thực hiện việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của nhà nước và Pháp luật. Các công việc cụ thể gồm: + Kê khai, nộp các khoản thuế theo quy định đối với số tiền phí dịch vụ hoàn thuế được hưởng khi thực...
 10. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng CV Khách hàng & CV Giám sát Kinh doanh tại Hà Nội [31.10.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính - Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương - Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 11. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng GDV tại Vĩnh Phúc [15.08.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại và tiềm lực tài chính hùng mạnh đang vững bước trên con đường phát triển thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất...
 12. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng CV-P.Thẩm định TSBĐ phía Bắc - Khối Thẩm định [30.08.2014]

  Số lượng nhân sự và địa điểm cần tuyển dụng: Hà Nội: 05 Bắc Giang: 02 Quảng Ninh: 01 Vĩnh Phúc: 01 Ninh Bình: 01 Hải Phòng: 01 Nghệ An: 01 Mô tả công việc: - Định giá các tài sản đảm bảo của các khoản cấp tín dụng do Phòng Thẩm định tái thẩm định - Định giá các tài sản đảm bảo...
 13. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại CN Lạng Sơn [27.07.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính - Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 14. cocghe266

  LPBank [HOT] LPB tuyển dụng CB quản lý & CV tại 53 PGD thuộc 20 CN tại miền Bắc & miền Trung [31.07.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 15. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành

  Click vào tên đợt tuyển dụng để xem chi tiết I. Chi nhánh Bình Thuận - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Các vị trí tuyển dụng: 1. Trưởng/Phó phòng Giám sát kinh doanh 2. Chuyên viên Giám sát kinh doanh (có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến tín dụng) 3. Chuyên viên Khách...
 16. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng các vị trí Quản lý & CV tại CN Thái Bình [30.06.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 17. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank Hội sở (Hà Nội) tuyển dụng CV Thanh toán biên mậu [24.06.2014]

  Mô tả công việc: - Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các giao dịch Thanh toán Quốc tế Cụ thể: kiểm tra chứng từ TTQT từ chi nhánh; soạn điện, lưu trữ hồ sơ chứng từ; soạn các điện tra soát có liên quan; kiểm tra, xử lý các sai sót trong giao dịch. - Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát và hỗ...
 18. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank CN Bắc Ninh tuyển dụng Tổ trưởng Tổ KH, CV Khách hàng [15.06.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại và tiềm lực tài chính hùng mạnh đang vững bước trên con đường phát triển thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất...
 19. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank CN Vĩnh Phúc tuyển dụng CV Khách hàng

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất cả từ...
 20. cocghe266

  LPBank LienVietPostBank CN Hải Phòng tuyển dụng CV Khách hàng & GDV [10.06.2014]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại và tiềm lực tài chính hùng mạnh đang vững bước trên con đường phát triển thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng lớn mạnh ở Việt Nam. Với tôn chỉ “Sống Bằng Lương – Giàu Bằng Thưởng” cùng giá trị cốt lõi “Tất...
Back
Bên trên