bacabank tuyển dụng

 1. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Kiến trúc hệ thống tại Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích Công việc: Hoàn chỉnh hệ thống IT trong Ban Ngân hàng số - Nhiệm vụ chính...
 2. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Bình Dương [23.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Dương Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 23/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Khách hàng tại...
 3. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ [18.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 18/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách...
 4. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: 4 - 6 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý và phân công công việc cho GDV, KSV của quầy giao dịch tại Chi nhánh và các Phòng...
 5. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Kiểm soát viên tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp đón và tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của...
 6. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Khách...
 7. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng cho BAC A BANK...
 8. T

  VietABank VietABank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hà Nội [07.12]

  Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội (Hà Đông) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nhận hồ sơ: 07/12/2021 --------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công tác Hỗ trợ tín dụng tại các ĐVKD Soạn thảo, kiểm tra các...
 9. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Cần Thơ [08.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Cần Thơ Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 08/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Soạn thảo và kiểm soát hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh theo...
 10. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Hà Nội, Hà Nam [18.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Nam Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 18/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư...
 11. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Long An, Kiên Giang, Bình Dương [18.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Long An, Kiên Giang, Bình Dương Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 18/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp...
 12. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Soạn thảo và kiểm soát hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh...
 13. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và...
 14. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư được...
 15. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng cho BAC A BANK...
 16. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn...
 17. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Giao dịch viên Chi nhánh Long An [04.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Long An Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 04/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Khách hàng tại...
 18. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Hà Nội [02.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội (Chi nhánh Gia Lâm) Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 02/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng...
 19. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ tại Hồ Chí Minh [01.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 01/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, quản lý hồ sơ xử lý nợ, quản lý khoản nợ; kiểm tra, đánh giá và...
 20. T

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Bình Định, Lâm Đồng [29.11]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Định, Lâm Đồng Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 29/11/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng cho...
Back
Bên trên