hantokugou
Reaction score
60

Profile posts Latest activity Postings About

  • Đang đọc mấy bài liên quan đến Mr. Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh... cảm giác thiệt là khó chịu @.@ ACE trong nghề có ý kiến gì về vấn đề này ko?!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top