concuabaoto
Featured content
0
Reaction score
95

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Em có đọc 1 số bài của anh và khá ấn tượng với comment trong topic Ứng dụng Lean Six Sigma trong cải tiến dịch vụ ngân hàng.

    Nếu được thì em có thể add friend anh để thỉnh thoảng trao đổi vấn đề chuyên môn được không ạ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top