Xin tài liệu về tình hình cho vay theo hạn mức tín dụng tai Agribank

More threads by hongluuly

ttvt

Thành viên tích cực
Gửi bạn một số thông tin có lẽ cũng bổ ích để nghiên cứu về Hạn mức tín dụng
 

Attachments

bebuonls

Thành viên mới
ai có tài liệu về ví dụ cụ thể về quy trình cho vay theo hạn mức tín dụng và từng lần không?cho mình với?phải có từng bước cụ thể cơ
 

Top