xin các sư phụ chỉ giáo về nghiệp vụ chiết khấu ngân hàng thương mại ạ

tonghaiyen90

Thành viên
các anh chị ơi chỉ giúp em công thức tính mức chiết khấu và cách tính hoa hồng hậu ký với ạ
cụ thế em có bài tập như sau
DN đem đến ngân hàng xin chiết khấu những giấy tờ có giá sau
- Thương phiếu 1 mệnh giá 480USD đáo hạn Thương phiếu 1: Mệnh giá 480 USD, ngày đáo hạn ngày đáo hạn ngày 10/5/N
- Thương phiếu 2 : Mệnh giá 720 USD, ngày đáo hạn ngày 30/5/N
-Lãi suất chiết khấu 15%/ năm
- tỷ lệ hoa hồng phí ký hậu : 0,6% và hoa hồng phí cố định cho mỗi phiên là 76,48 USD
- Ngân hàng thực hiện chiết khấu ngày 10/4/N
YC
ngân hàng sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi thực hiện chiết khấu các giấy tờ trên
Làm ơn ghi rõ cách tính giúp em nhé!
 
thuơng phiếu 1:
số ngày xin chiết khấu là 30 ngày
lợi tức ngân hàng nhân đc là E = (CxTxN)/360=(480x15%x30)/360=6
Hoa hồng = hoa hồng cố định +hoa hồng biến đổi= 76,48+0,6%x480=79,36
số tiền ngân hàng nhận đc là 6+79,36=85,36
thuơng phiếu 2: tuơng tự
 
thuơng phiếu 1:
số ngày xin chiết khấu là 30 ngày
lợi tức ngân hàng nhân đc là E = (CxTxN)/360=(480x15%x30)/360=6
Hoa hồng = hoa hồng cố định +hoa hồng biến đổi= 76,48+0,6%x480=79,36
số tiền ngân hàng nhận đc là 6+79,36=85,36
thuơng phiếu 2: tuơng tự
theo mình học thì hoa hồng ký hậu = 480*0,6%*30/360=0,24
 
các anh chị ơi chỉ giúp em công thức tính mức chiết khấu và cách tính hoa hồng hậu ký với ạ
cụ thế em có bài tập như sau
DN đem đến ngân hàng xin chiết khấu những giấy tờ có giá sau
- Thương phiếu 1 mệnh giá 480USD đáo hạn Thương phiếu 1: Mệnh giá 480 USD, ngày đáo hạn ngày đáo hạn ngày 10/5/N
- Thương phiếu 2 : Mệnh giá 720 USD, ngày đáo hạn ngày 30/5/N
-Lãi suất chiết khấu 15%/ năm
- tỷ lệ hoa hồng phí ký hậu : 0,6% và hoa hồng phí cố định cho mỗi phiên là 76,48 USD
- Ngân hàng thực hiện chiết khấu ngày 10/4/N
YC
ngân hàng sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi thực hiện chiết khấu các giấy tờ trên
Làm ơn ghi rõ cách tính giúp em nhé!
Thương phiếu 1:
Lãi chiết khấu = 480*15%*30/360 = 6 USD
Hoa hồng kí hậu = 480*0,6%830/360 = 0,24 USD
=> số tiền ngân hàng nhận đc khi CK thương phiếu 1: 6+0,24+76,48=82,72 USD
Bạn làm tương tự đối với thương phiếu 2
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên