Xác định mức vốn cho vay...

phiphuongnam

Thành viên
Cuối tháng 9/2010 công ty chế biến hàng xuất khẩu X gửi NHTM A hồ sơ vay vốn lưu động để thực hiện phương án SXKD của DN trong quý 4. Sau khi xem xét, cán bộ tín dụng của NH đã thống nhất về 1 số tình hình của DN như sau:
 • Giá trị TS thế chấp: 6400 trđ
 • Tổng chi phí sxkd: 12185 trđ
Trong đó:
- Chi phí vật tư: 7230trđ
- Tiền lương CNCNV: 2980trđ
- Khấu hao TSCĐ: 1205trđ
- Các chi phí SXKD khác : 770trđ
Sau khi tính toán NH thấy rằng nguồn vốn NH có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn lưu động của DN , bằng 1,4% tổng nguồn vốn NH. Kế hoạch cân đối vốn kinh doanh quý 4 của NH như sau
ĐVT: trđ
[TABLE="class: grid, width: 500"]
[TR]
[TD="align: center"]Sử dụng vốn[/TD]
[TD="align: center"]Nguồn vốn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nghiệp vụ ngân quỹ
- Dự trữ bắt buộc
- Quỹ đảm bảo khả năng thanh toán
[/TD]
[TD]Vốn huy động:
- Dưới 24 tháng
- Trên 24 tháng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nghiệp vụ kinh doanh tín dụng: 210520[/TD]
[TD]Vốn đi vay: 18600
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sử dụng vốn khác: 46280[/TD]
[TD]Vốn tự có: 32400[/TD]
[/TR]
[/TABLE]- Vốn huy động dưới 24 tháng chiếm 65% vốn huy động
Trong tháng 12/2010 DN có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • Ngày 3/12: Khế ước số 15/9 đến hạn, số tiền: 242 trđ ( trên tài khoản tiền gửi của c.ty có đủ tiền để trả nợ NH)
 • Ngày 11/12 Vay mua vật tư: 480 trđ
Vay chi thưởng cho công nhân: 78 trđ
Vay thanh toán tiền điện: 52 trđ​

 • Ngày 17/12: Vay nộp thuế XK: 35 trđ
Vay thanh toán lương công nhân: 235 trđ
Vay tổ chức than quan: 370 trđ

 • Ngày 25/10: Vay để trả nợ cho NHTM B: 370 trđ
Vay để mua vật tư: 150 trđ

Yêu cầu:

 1. Xác định mức vốn cho vay NH thực hiện đối với KH
 2. Tính tỷ lệ DTBB vs ĐBKNTT của NH A phải thực hiện trong quý 4/2010
 3. Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/2012


Biết rằng:

 • Để thực hiện phương án kinh doanh, DN sử dụng vốn lưu động tự có là 4120 trđ, đi vay từ NHTM B là 3010 trđ
 • Trong nghiệp vụ ngân quỹ theo kế hoạch cân đối vốn của NH dự trữ bắt buộc chiếm 40%
 • Đến cuối ngày 30/11 c.ty đã nhận tiền vay để thực hiện phương án KD số tiền là 3043 trđ, dư nợ tài khoản cho vay vốn lưu động của c.ty là 4170 trđ
 • Ngân hàng A thường cho vay tối đa =70% giá trị TS thế chấp
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nhu cầu về vốn của DN=Tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:12185
Vốn tự có=4120+1205(chi phí khấu hao coi như vốn tự có)=5325
Vay ngân hàng B:3010
Mức cho vay của ngân hàng A:12185-5325-3010=3850
Mức cho vay theo TSTC= 6400*70%=4480
Vì ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của DN, và chiếm 1,4% tổng nguồn vốn của NH nên 1,4% tổng NV=3850, nên Tổng NV=275000
Nghiệp vụ ngân quỹ= 275000-(21520+46280)=207200
dự trữ bắt buộc là 40%*207200=82880
đảm bảo khả năng thanh toán = 207200-82880=124320
Vốn huy động dưới 24 tháng= 65%*275000=178750
Hạn mức tín dụng doanh nghiệp được cấp là 3850
tớ làm tạm như vậy, sai sót chỗ nào mong mọi người góp ý nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Phần b bạn làm sai rồi, theo tớ phải tính toán các chỉ tiêu ở bảng cân đối kế toán trước, sau đó tính tiếp các yêu cầu của bài. Vì tớ không gửi được bài làm nên, nên khó trao đổi với bạn, b xem lại đi nhá
 
tớ tìm ra lỗi sai của bạn rồi. cách hiểu không sai, nhưng sai ở con số tính toán
Tổng Nguồn vốn = 3850/ ( 1,4%)= 275.000 ( Giả thiết đầu bài cho).
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn= 275.000
Cách tính:Nghiệp vụ Ngân quỹ= 275.000- 210.520-46.280=18.200 ( cậu viết : 21520)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên