VPBank VPB Khối KHDN vừa và nhỏ (SME) tuyển dụng nhiều vị trí

Trang Chef

Super Moderator
Super Mod
Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tuyển dụng nhiều vị trí.

Mã vị trí: TL.MSBO


Đợt tuyển dụng: Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tuyển dụng nhiều vị trí.
Cấp bậc: Trưởng nhóm
Loai hình công việc: Toàn thời gian
Bộ phận: Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Địa điểm làm việc: Hà Nội,Nam Định, Nghệ An
Ngày hết hạn: 11/10/2015 (Cả ngày)

1. Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mô tả công việc:

1.Lập kế hoạch và chiến lược:
- Lập kế hoạch kinh doanh cho các thành viên trong Nhóm và đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu của Nhóm. Theo sát những thay đổi về môi trường kinh doanh của các khách hàng do Phòng quản lý để có những tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo.

2. Các hoạt động hàng ngày:
- Duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng doanh nghiệp mới căn cứ trên chỉ tiêu kinh doanh.
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số bán hàng từ các sản phẩm.
- Tìm kiếm, tiếp xúc, hướng dẫn khách hàng, bán chéo sản phẩm, dịch vụ ngân hàng;
- Tư vấn, góp ý và đề xuất sản phẩm dịch vụ phục vụ yêu cầu của khách hàng; kiến nghị các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ yêu cầu của khách hàng.
- Chú trọng vào hoạt động liên quan đến bán hàng để đạt được mục tiêu nhóm/cá nhân. Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để nhận biết các cơ hội kinh doanh, bao gồm cả bán chéo;
- Giám sát khách hàng sau khi giải ngân khoản vay, nhắc nhở khách hàng trả lãi và trả gốc.
- Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của VPBank và Pháp luật;

3. Dịch vụ khách hàng
- Đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng;

4. Quản lý nhân sự
- Giao chỉ tiêu, giám sát, tạo động lực gắn kết và huấn luyện đội ngũ cán bộ nhân viên trong Nhóm nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và tiêu chuẩn nhân sự đề ra phù hợp với chính sách của VPBank

Yêu cầu công việc:

- Học vấn:Đại học
- Kinh nghiệm:Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức tốt
+ Kỹ năng quản lý chung
+ Có kinh nghiệm về Khách hàng doanh nghiệp
+ Kỹ năng bán hàng và thuyết phục tốt
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc với người khác tốt

2. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mô tả công việc:

- Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng (tỉ trọng 50% trên tổng quỹ thời gian)
+ Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới;
+ Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
- Đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ
+ Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin)
+ Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt
- Quản lý Danh mục khách hàng được giao phụ trách
+ Theo dõi hoạt động kinh doanh
+ Nhận biết rủi ro
+ Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng
+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ
- Các biện pháp, công việc khác để tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (“TOI”) từ nhóm khách hàng được giao;
- Thực hiện theo dõi và đôn đốc Khách hàng trả nợ theo lịch trả nợ;
- Phối hợp với các bộ phận chức năng của Ngân hàng xử lý TSĐB (nếu phát sinh);
- Thực hiện phối hợp và kèm cặp các Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, đảm bảo công việc phục vụ khách hàng không bị gián đoạn;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng KH SME

Yêu cầu công việc:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học (Tài chính/ Ngân hàng/ Ngoại thương...);
- Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm trong ngân hàng ở vị trí tương đương;
- Kỹ năng:
+ Hiểu biết về đặc điểm của các KH doanh nghiệp địa phương
+ Hiểu rõ về kinh doanh
+ Kỹ năng bán hàng và thuyết phục tốt
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

3. Cộng tác viên bán hàng

Mô tả công việc:

- Chủ động gọi điện để thu hút Khách hàng mới và cũ.
- Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng và thông tin về thị trường, ngành nghề để tạo thêm đầu mối Khách hàng.
- Xây dựng hiểu biết sâu sắc về những sản phẩm hiệu quả nhất và cách thức ứng xử và công cụ sử dụng đối với các phân khúc Khách hàng khác nhau
- Tuân thủ các chính sách, quy định và tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài về cung cấp dịch vụ
- Đóng góp ý kiến cho quản lý trực tiếp trong việc duy trì và cải thiện kế hoạch bán hàng và phương pháp tiếp cận khách hàng.
CÓ CƠ HỘI TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC CỦA VPBANK SAU THỜI GIAN 03 - 06 THÁNG

Yêu cầu công việc:

Trình độ chuyên môn
1.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh...
Am hiểu về Tài chính doanh nghiệp
Có kinh nghiệm trong bán/Marketing các sản phẩm ngân hàng
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí thường xuyên tiếp xúc với KH

2. Kỹ năng
Có tư duy bán hàng
Hiểu rõ về kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, làm việc với người khác tốt
Biết chú trọng khách hàng và theo đuổi mục tiêu
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã vị trí: MSBO
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Đông/ Phú Thọ/ Đà Nẵng tháng 9/2015
Cấp bậc: Chuyên viên
Loai hình công việc: Toàn thời gian
Bộ phận: Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Địa điểm làm việc: Hà Nội/ Phú Thọ/ Đà Nẵng
Ngày hết hạn: 10/10/2015 (Cả ngày)

Mô tả công việc:

- Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng (tỉ trọng 50% trên tổng quỹ thời gian)
+ Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới;
+ Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
- Đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ
+ Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin)
+ Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt
- Quản lý Danh mục khách hàng được giao phụ trách
+ Theo dõi hoạt động kinh doanh
+ Nhận biết rủi ro
+ Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng
+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ
- Các biện pháp, công việc khác để tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (“TOI”) từ nhóm khách hàng được giao;
- Thực hiện theo dõi và đôn đốc Khách hàng trả nợ theo lịch trả nợ;
- Phối hợp với các bộ phận chức năng của Ngân hàng xử lý TSĐB (nếu phát sinh);
- Thực hiện phối hợp và kèm cặp các Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, đảm bảo công việc phục vụ khách hàng không bị gián đoạn;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng KH SME

Yêu cầu công việc
:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học (Tài chính/ Ngân hàng/ Ngoại thương...);
- Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm trong ngân hàng ở vị trí tương đương;
- Kỹ năng:
+ Hiểu biết về đặc điểm của các KH doanh nghiệp địa phương
+ Hiểu rõ về kinh doanh
+ Kỹ năng bán hàng và thuyết phục tốt
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Hồ sơ bao gồm:
Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có ảnh 4x6 chụp trong 03 tháng gần đây.
Kế hoạch tuyển dụng:
Gửi vào địa chỉ email thulnm@vpbank.com.vn. Lưu ý gửi file attached, tiêu đề email (subject) và file attached ghi rõ Vị trí dự tuyển-Họ tên. Ví dụ:Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội – Trần Văn B

Mẫu thông tin ứng viên
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,718
Thành viên mới nhất
ceohatuphong
Back
Bên trên