VietinBank tuyển nhiều vị trí tại Trụ sở chính

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
Hiện nay VietinBank có nhu cầu tuyển dụng cán bộ TSC Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau :

1. Phòng Quản lý Rủi ro thị trường & tác nghiệp

Vị trí tuyển dụng : Cán bộ Quản lý rủi ro
Số lượng tuyển : 6

Mô tả công việc
- Kiểm tra và tổng hợp các phân tích thông tin, nhận định và đánh giá rủi ro thị trường; Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống core banking đối với nghiệp vụ ngân hàng hiện đại trên các lĩnh vực : huy động vốn, tín dụng ngân hàng, tài trợ thương mại, kế toán tài chính , kinh doanh ngoại tệ , đầu tư…;
- Phân tích thông tin, nhận định và đánh giá rủi ro thị trường đối với khoản mục đầu tư: tính toán VaR, xây dựng hạn mức rủi ro;
- Thu thập và báp cáo thông tin kinh tế thị trường;
- Thu thập, phân tích, kiểm tra, tổng hợp báo cáo các lỗi tác nghiệp trong các hoạt động liên quan đến đầu tư và kinh doanh của ngân hàng;
- Thu thập, phân tích các lỗi tác nghiệp theo từng nghiệp vụ tại chi nhánh phụ trách; tổng hợp phân tích lỗi tác nghiệp toàn ngân hàng
- Đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro tác nghiệp;

Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các trường Đại học: Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, các trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài chuyên ngành, quản trị kinh doanh, kế toán, đầu tư, tài chính, ngân hàng;
- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên;
- Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tư duy logic tốt, sáng tạo, làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Ưu tiên ứng viên Nam; có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro thị trường và tác nghiệp hoặc bộ phận treasury (Ngân quỹ), và các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại; đã học tập và công tác ở Ngân hàng nước ngoài
- Sức khoẻ tốt, ngoại hình khá
- Độ tuổi không quá 35

2. Phòng Quản lý Rủi ro thị trường & tác nghiệp

Vị trí tuyển dụng : Cán bộ Thẩm định tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng
Số lượng: 10

Mô tả công việc
- Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng, đầu tư đối với Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân;
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ
- Phân tích hoạt động SXKD (tổ chức, cá nhân), phân tích báo cáo tài chính, hiểu và sử dụng các văn bản pháp lý ở mức độ từ đơn giản đến phức tạp nhằm phục vụ công tác thẩm định và đề xuất tín dụng;
- Thu thập, phân tích và xử lý thông tin liên quan đến khách hàng/ngành/lĩnh vực kinh tế, phân tích tổng hợp đánh giá hoạt động ngành kinh tế

Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các trường Đại học: Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng;
- Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên;
- Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tư duy logic tốt, sáng tạo, làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Ưu tiên ứng viên Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định quản lý rủi ro tín dụng
- Sức khoẻ tốt, ngoại hình khá
- Độ tuổi không quá 30

3. Phòng Thanh toán Việt Nam đồng

Vị trí tuyển dụng : Cán bộ Phòng Thanh toán VNĐ
Số lượng: 02

Mô tả công việc
- Tham gia xây dựng, triển khai các Sản phẩm, dịch vụ thanh toán.
- Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống thanh toán tập trung hợp nhất.
- Phối hợp nghiên cứu và triển khai các hệ thống quản trị và phát triển kinh doanh NHCT

Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học/trên đại học các trường Đại học: Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, hệ chính quy, loại khá trở lên. Các trường Đại học danh tiếng nước ngoài, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, đầu tư;
- Có khả năng làm việc trực tiếp bằng Tiếng Anh, không cần phiên dịch.
- Anh văn trình độ C hoặc IELTS 5 trở lên
- Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, khả năng tư duy logic tốt.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao,
- Ưu tiên ứng viên Nam, Có kiến thức về Công nghệ Thông tin; đã tham gia nghiên cứu triển khai hệ thống thanh toán tại các ngân hàng; đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị ngân hàng thương mại; đã học tập và công tác ở Ngân hàng nước ngoài.
- Sức khoẻ tốt, ngoại hình khá;
- Độ tuổi: không quá 35 tuổi;

4. Phòng Chế độ tín dụng đầu tư

Vị trí tuyển dụng : Phòng Chế Độ Tín Dụng Đầu Tư
Số lượng: 03

Mô tả công việc
- Xây dựng và phát triển mô hình chấm điểm và xếp hạng khách hàng cho các phân khúc khách hàng, các mô hình lượng hóa tham số rủi ro; các mô hình tính toán đo lường rủi ro danh mục tín dụng;
- Xây dựng và ứng dụng các thước đo khẩu vị rủi ro cho Ngân hàng trong từng thời kỳ;
- Xây dựng và phát triển các khung định giá khoản tín dụng dựa trên rủi ro khách hàng, ước lượng vốn kinh tế, đo lường lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro (RAROC, RARORAC…);
- Xây dựng các khung chính sách, quy định, quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và thực hành tốt nhất;
- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách, quy định, văn bản hướng dẫn các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư: đầu tư trái phiếu, góp vốn, mua cổ phần; giao dịch phái sinh (swap, option, future); chính sách và các công cụ quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư.

Yêu cầu
- Tốt nghiệp loại khá (distinction) trở lên tại các trường đại học danh tiếng tại nước ngoài, thạc sĩ nước ngoài hoặc liên kết nước ngoài khối kinh tế, chuyên ngành tài chính/ ngân hàng/ đầu tư/ quản trị rủi ro.
- Có khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Tư duy logic tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích, báo cáo;
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc;
- Tiếng Anh thành thạo;
- Độ tuổi không quá 35. Ưu tiên ứng viên Nam, ứng viên có khả năng nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình toán kinh tế; ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thương mại; ứng viên đã công tác ở nước ngoài; ứng viên đã có chứng chỉ CFA từ cấp độ 2;

5. Phòng Quản lý Lao động – Tiền lương

Vị trí tuyển dụng : Cán bộ Lao động, tiền lương
Số lượng: 02

Mô tả công việc
- Nghiên cứu, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, trực tiếp tham gia giải quyết các công việc liên quan đến xây dựng cơ chế, quy chế, quy định về quản lý lao động và tiền lương trong hệ thống NHTMCPCT Việt Nam;
- Nghiên cứu, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và trực tiếp tham gia giải quyết công việc với đối tác tư vấn trong các dự án hoàn thiện cơ chế quản lý lao động và cơ chế tiền lương theo thông lệ quốc tế;
- Trực tiếp giải quyết các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng Quản lý Lao động - Tiền lương theo sự phân công của Lãnh đạo

Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học/trên đại học từ loại khá trở lên các trường Đại học: Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương - hệ chính quy, các trường Đại học danh tiếng nước ngoài, chuyên ngành tài chính, ngân hàng , kinh tế lao động và quản trị nhân lực. Ưu tiên các ứng viên đã học tập và công tác ở nước ngoài.
- Giới tính: Nam
- Sức khoẻ tốt, ngoại hình khá;
- Tiếng Anh viết và nói thành thạo;
- Độ tuổi không quá 35.

6. Phòng Quản lý & hỗ trợ hệ thống Incas

Vị trí tuyển dụng : Cán bộ nghiệp vụ
Số lượng: 07

Mô tả công việc
- Tham gia xây dựng triển khai các dự án tái cấu trúc, hiện đại hóa ngân hàng
- Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống core banking đối với nghiệp vụ ngân hàng hiện đại trên các nghiệp vụ : huy động vốn, tín dụng ngân hàng, tài trợ thương mại, kế toán tài chính , kinh doanh ngoại tệ , đầu tư…
- Tham gia xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị và phát triển kinh doanh NHCT.
- Quản lý các module nghiệp vụ, khai thác, giám sát và hỗ trợ thực hiện các phân hệ

Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học/trên đại học các trường Đại học: Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, hệ chính quy, loại giỏi. Các trường Đại học danh tiếng nước ngoài, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, đầu tư;
- Tiếng Anh thành thạo không cần phiên dịch khi làm việc với đối tác nước ngoài
- Hiểu biết các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại;
- Ưu tiên ứng viên Nam; đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị ngân hàng thương mại; đã học tập và công tác ở Ngân hàng nước ngoài; có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu triển khai các corebank tại các ngân hàng.
- Độ tuổi: Không quá 35.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
• Mức thu nhập hấp dẫn: Theo thỏa thuận
• Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng;
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thách thức;
• Liên tục được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng trên mọi lĩnh vực của ngân hàng;
• Làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính;
• Các đãi ngộ khác: thưởng, phúc lợi… theo quy định của Vietinbank.

HÌNH THỨC THI TUYỂN:
Vòng 1: Thi viết: Nghiệp vụ, Logic, Tiếng Anh (Dự kiến ngày 26/06/2011)
Vòng 2: Phỏng vấn (Dự kiến ngày 03/07/2011)

HỒ SƠ:
• Đơn xin việc;
• Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank. Download mẫu Tại đây
• Các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm (công chứng);
• Sơ yếu lý lịch (có giá trị trong vòng 6 tháng); Giấy khai sinh; Giấy khám sức khoẻ có giá trị trong vòng 3 tháng);

ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
• Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Trụ sở chính Vietinbank, 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo - Phòng 1003, Tầng 10).

THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: Từ 30/05/2011 đến 17.00 ngày 16/06/2011

Lưu ý
- Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không đạt yêu cầu, hồ sơ không trúng tuyển;
- Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: số báo danh ứng viên, lịch thi, địa điểm thi, danh sách ứng viên thi vòng I, vòng II, danh sách ứng viên trúng tuyển được cập nhật và đăng tải trên Website: http://www.vietinbank.vn; http://www.vietinbankschool.edu.vn.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên