VietBank Vietbank Thông báo Tuyển dụng Trưởng bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh [30.06]

The Banker

Super Moderator
Super Mod
Vị trí tuyển dụng
 1. Quản lý cấp trung
vietbank.jpg
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021
---------------------------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Tổ chức quản lí nhân sự của bộ phận:

 • Xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động thuộc chức năng và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên chuyên trách đảm bảo năng lực nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh theo chức năng; quản lý tính chấp hành nội quy, quy định nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Phổ biến các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho nhân viên chuyên trách.
 • Đánh giá kết quả kinh doanh được giao, đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.
2. Triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động kinh doanh:
a) Am hiểu khách hàng để tư vấn, cung cấp giải thích tài chính, giải đáp, cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ cho khách hàng qua các hình thức bán hàng trực tiếp hoặc các hình thức triển khai khác của Ngân hàng.
b) Tham gia công tác quản lý, triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng:
 • Đánh giá tình hình thị trường và địa bàn, các yếu tố cạnh tranh để tham mưu cho Giám đốc/Phó giám đốc kinh doanh, Ban Giám đốc TTKD và phản hồi về Phòng nghiệp vụ Ngân hàng kịp thời đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp.
 • Tham mưu cho Giám đốc/Phó giám đốc kinh doanh trong công tác xây dựng, phân bổ, điều phối, hỗ trợ CBNV thực hiện các chỉ tiêu bán hàng: giao KPI chi tiết đến từng CBNV trong Bộ phận. Triển khai thực hiện công tác kinh doanh theo các sản phẩm dịch vụ, chương trình của Ngân hàng.
 • Triển khai thực hiện các công tác cập nhật kết quả bán hàng hàng ngày, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch.
 • Chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được phân công phụ trách.
c) Cung ứng sản phẩm dịch vụ và quản lý khách hàng:
 • Triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, cung ứng sản phẩm dịch vụ đến khách hàng.
 • Triển khai thực hiện các chương trình quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng
 • Triển khai việc thu nhập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
d) Chăm sóc khách hàng:
 • Triển khai thực hiện và quản lý công tác chăm sóc khách hàng của Bộ phận.
 • Triển khai và quản lý công tác thu thập, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin về các ý kiến đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
e) Phân tích, thẩm định, đề xuất trong hoạt động cấp phát tín dụng:
 • Nghiên cứu hồ sơ, phương án vay vốn và thẩm định tài sản đảm bảo của khách hàng nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng và quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phát tín dụng.
 • Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng thực hiện công tác xác minh thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng tuân thủ quy trình thẩm định hồ sơ tín dụng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng theo quy định Ngân hàng.
 • Tham mưu cho Giám đốc/Phó giám đốc Kinh doanh về công tác quản lý chất lượng hồ sơ tín dụng do Bộ phận phụ trách, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo tuân tính tuân thủ và đảm bảo chất lượng tín dụng.
 • Triển khai công tác báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng của Bộ phận.
f) Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, gói giải pháp kinh doanh tiền tệ:
 • Tổ chức, triển khai cung ứng sản phẩm dịch vụ và giải pháp bảo hiểm rủi ro tỷ giá, lãi suất, giá cả hàng hóa và phái sinh phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.
 • Thực hiện theo các chỉ đạo nghiệp vụ để cập nhật thông tin thị trường, theo dõi xu hướng thị trường để có giải pháp kinh doanh phù hợp.
 • Triển khai đảm bảo trạng thái ngoại hối của toàn đơn vị theo quy định của Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ.
 • Ký/duyệt chứng từ/giao dịch phát sinh liên quan đến hoạt động Kinh doanh tiền tệ theo Mô hình kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng theo từng thời kỳ.
g) Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế:
 • Triển khai việc thực hiện chức năng tư vấn nghiệp vụ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ Thanh toán quốc tế phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.
 • Triển khai việc thực hiện công tác thu thập và thực hiện xử lý bộ hồ sơ/ xử lý nghiệp vụ các giao dịch Thanh toán quốc tế được nhanh chóng hiệu quả, đúng quy định Ngân hàng.
 • Ký/ duyệt chứng từ/ giao dịch phát sinh liên quan đến hoạt động Thanh toán quốc tế theo Mô hình TTQT của Ngân hàng theo từng thời kỳ.
3. Triển khai thực hiện công tác quản lý hàng hóa cầm cố của khách hàng:
 • Triển khai công tác tiếp nhận, áp tải hàng hóa cầm cố của khách hàng cho Ngân hàng.
 • Triển khai công tác quản lý kho hàng cầm cố, tổ chức thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình tình quản chấp, cầm cố hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng của Ngân hàng.
 • Triển khai công tác đánh giá lại giá trị hàng hóa đảm bảo, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn.
4. Chức năng khác:
 • Triển khai công tác thực hiện thủ tục, bổ túc hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn khách hàng đến các Bộ phận, Phòng để thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng; thông báo kết quả của Ngân hàng liên quan đến đề nghị sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng.
 • Triển khai công tác đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng kỳ, theo dõi quá trình xử lý nợ của khách hàng và đề xuât các biện pháp xử lý phù hợp.
 • Triển khai thực hiện và kiểm soát công tác hoàn chỉnh hồ sơ thông tin và dữ liệu khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và xử lý giao dịch; triển khai và kiểm soát công tác quản lý, bảo mật hồ sơ thông tin khách hàng, hồ sơ tài liệu đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng theo quy định.
 • Triển khai công tác phát triển mạng lưới máy ATM, máy POS nhằm đạt chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh.
 • Tham mưu cho Giám đốc/Phó giám đốc Kinh doanh, Ban giám đốc TTKD các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn.
 • Thực hiện các công tác báo cáo kết quả kinh doanh bán hàng theo quy định.
 • Thực hiện công tác khác theo phân công của Cấp quản lý.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, và các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm nhân viên tín dụng, nhân viên kinh doanh tại ngân hàng
 • Các yêu cầu khác:
  • Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
  • Kỹ năng tiếp thị
  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư....
  • Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin
  • Kỹ năng quản lý thời gian
  • Vi tính: văn phòng, Corebanking
  • Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank
PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN
 • Ứng viên nộp hồ sơ tại địa chỉ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn
DOWLOAD MẪU CV VIETBANK TẠI ĐÂY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,718
Thành viên mới nhất
ceohatuphong
Back
Bên trên