VietABank VietAbank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh [05/11]

  • Bắt đầu Bắt đầu Linhth
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Linhth

Moderator
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Giám đốc - PHÒNG QHKH CHIẾN LƯỢC
Nơi làm việc: HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: KHCL01

Mô tả sơ về công việc
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng theo đúng Quy định và định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng;
- Đảm bảo tính chuyên nghiệp và năng động trong phong cách phục vụ của Phòng KHCL.
- Tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với KHCL, khai thác tìm kiếm, chăm sóc các nguồn khách hàng đặc biệt, quy mô lớn (Tập đoàn kinh tế Nhà nước, tư nhân…)
- Thương thảo, đàm phán thuyết phục khách hàng, ký kết các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Ngân hàng.
- Nắm bắt nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đề xuất xây dựng, hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phòng KHCL phục vụ Ngân hàng.
- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
- Kiểm tra hoàn thiện các yêu cầu về hồ sơ trình các cấp, giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng
- Xây dựng cơ chế khách hàng, nhân viên, quy trình nghiệp vụ, cẩm nang dịch vụ cho Phòng KHCL.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện trực tiếp với Ban TGĐ.
- Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân sự thuộc quyền quản lý, phát triển khối KHCL theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
- Am hiểu về sản phẩm chủ chốt trong hệ thống Ngân hàng hiện nay.
- Xây dựng tốt các mối quan hệ, tạo được mạng lưới hoạt động tốt. Có nhiều mối quan hệ trong ngành tài chính, quan hệ sâu rộng với các tổ chức kinh tế, Tập đoàn có quy mô lớn.
- Đã làm việc qua môi trường dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.
- Khả năng quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ - chất lượng phục vụ khách hàng.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Hơn 01 năm kinh nghiệm quản lý khách hàng VIP tại ngân hàng trong và ngoài nước.
- Anh văn trình độ B trở lên. Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
* Kỹ năng:
- Có kỹ năng điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).
- Phân tích và đánh giá tài chính.
- Kỹ năng quản lý rủi ro.
* Yêu cầu khác:
- Tuổi từ 30 trở lên.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận.
- Sáng tạo, làm việc độc lập và chủ động trong công việc
- Có sức khoẻ tốt; nhiệt huyết, trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc cao.


2. Chuyên viên – PHÒNG QHKH CHIẾN LƯỢCHỘI SỞ - TP.HCM
Nơi làm việc: HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: KHCL03
Mô tả sơ về công việc

- Tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với KHCL, khai thác tìm kiếm, chăm sóc các nguồn khách hàng đặc biệt (Tập đoàn kinh tế Nhà nước, tư nhân…)
- Thương thảo, đàm phán thuyết phục khách hàng, ký kết các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Ngân hàng.
- Phát triển và mở rộng hình ảnh thương hiệu Ngân hàng trong quá trình làm việc với khách hàng.
- Nắm bắt nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đề xuất xây dựng, hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Kết hợp CN trong việc phát triển hệ thống KHCL trên toàn hệ thống. Xây dựng cơ sở dữ liệu phòng KHCL phục vụ Ngân hàng.
- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
- Kiểm tra hoàn thiện các yêu cầu về hồ sơ trình các cấp, giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
- Am hiểu về sản phẩm chủ chốt trong hệ thống Ngân hàng hiện nay.
- Xây dựng tốt các mối quan hệ, tạo được mạng lưới hoạt động tốt. Có nhiều mối quan hệ trong ngành tài chính, quan hệ sâu rộng với các tổ chức kinh tế.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
- Anh văn trình độ B trở lên.
* Kỹ năng:
- Có kỹ năng điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).
- Phân tích và đánh giá tài chính.
- Kỹ năng quản lý rủi ro.
* Yêu cầu khác:
- Tuổi từ 25 - 30 tuổi.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận.
- Sáng tạo, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Có sức khoẻ tốt; nhiệt huyết, trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc cao.


3. Phó Giám đốc – PHÒNG QHKH DOANH NGHIỆP
Nơi làm việc: HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: KHDN02

Mô tả sơ về công việc

- Kiểm soát các chứng từ nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của Phòng nhằm đảm bảo đúng quy trình, quy định ngân hàng VAB.
- Xem xét chất lượng phân tích hồ sơ vay vốn của khách hàng lớn
- Kiểm soát báo cáo chi phí huy động, phối hợp với các phòng có liên quan để quyết toán cho các đơn vị kinh doanh.
- Đầu mối tiếp nhận phản hồi từ các đơn vị kinh doanh để kịp thời báo cáo Giám đốc khối KHDN nhằm điều chỉnh chính sách kịp thời.
- Xây dựng mẫu biểu báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu và đề xuất.
- Theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao của các đơn vị kinh doanh.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.
- Nắm vững các quy định, quy chế Ngân hàng và pháp luật có liên quan. Hiểu biết các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đảm nhận chức vụ tương đương trong lĩnh vực tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng.
- Anh văn trình độ B trở lên.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
* Kỹ năng:
- Có kỹ năng điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).
- Phân tích và đánh giá tài chính
- Kỹ năng quản lý rủi ro.
* Yêu cầu khác:
- Tuổi từ 30 trở lên.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận và bảo mật thông tin
- Sáng tạo, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Có sức khoẻ tốt; nhiệt huyết, trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc cao.


4. Chuyên viên - PHÒNG QHKH DOANH NGHIỆP
Nơi làm việc: HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: KHDN03

Mô tả sơ về công việc
- Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và thêm mới nguồn khách hàng. Lập kế hoạch cụ thể thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra.
- Trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, tư vấn, thuyết phục KHDN sử dụng các sản phẩm của Ngân hàng.
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Triển khai bán chéo các sản phẩm dịch vụ tài chính Ngân hàng VAB đến KHDN.
- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu mới của khách hàng Doanh nghiệp về sản phẩm dịch vụ NH.
- Quản lý nợ vay khách hàng Doanh nghiệp
- Giám sát tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng Doanh nghiệp.
- Theo dõi nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ vốn, tiền lãi đúng hạn.
- Tiếp nhận, xác minh, lập tờ trình đề xuất gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ của khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan đề xuất các biện pháp xử lý các khoản nợ trễ hạn, quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của Ngân hàng.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh.
- Có kiến thức pháp luật về lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực dân sự, thương mại.Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ và các hoạt động ngân hàng.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đảm nhiệm chức danh chuyên viên phát triển khách hàng hoặc đã có 03 năm là nhân viên phát triển khách hàng.
- Anh văn trình độ B trở lên.
* Kỹ năng:
- Có khả năng giao tiếp, trình bày thuyết phục.
- Kỹ năng đánh giá, phân tích báo cáo tài chính
- Nhạy bén trong việc theo dõi, phân tích thị hiếu và nhu cầu khách hàng.
- Giao tiếp tốt.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30 tuổi.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận và bảo mật thông tin
- Sáng tạo, làm việc khách quan độc lập và chủ động trong công việc
- Có sức khoẻ tốt; nhiệt huyết, trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc cao.


5. Chuyên viên – PHÒNG QHKH CÁ NHÂN
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: KHCN03

Mô tả sơ về công việc
- Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và thêm mới nguồn khách hàng. Lập kế hoạch cụ thể thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra.
- Trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của Ngân hàng.
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Đánh giá tính khả thi của hồ sơ vay vốn, tiếp cận khách hàng để tiếp tục thu thập thông tin và một số yêu cầu cơ bản. Giao hồ sơ khách hàng vay vốn cho Trưởng phòng để phân công nhân viên tiếp tục giải quyết và theo dõi hồ sơ vay.
- Tiếp thị, bán chéo sản phẩm, dịch vụ của VAB; đề xuất ý kiến liên quan đến chính sách khách hàng.
- Thu thập thông tin thị trường và khách hàng để đề xuất các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.


Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh.
- Có hiểu biết về marketing ngân hàng
- Có kiến thức pháp luật về lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực dân sự, thương mại.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đảm nhiệm chức danh chuyên viên phát triển khách hàng hoặc đã có 03 năm là nhân viên phát triển khách hàng.
- Anh văn trình độ B trở lên, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
* Kỹ năng:
- Có khả năng giao tiếp, trình bày thuyết phục.
- Kỹ năng đánh giá, phân tích báo cáo tài chính
- Nhạy bén trong việc theo dõi, phân tích thị hiếu và nhu cầu khách hàng.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30 tuổi
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá
- Sáng tạo, làm việc khách quan độc lập và chủ động trong công việc
- Có sức khoẻ tốt; nhiệt huyết, trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc cao.


6. Giám đốc -PHÒNG XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: XLN01

Mô tả sơ về công việc

- Tổ chức, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng theo quy định của Tổng Giám đốc VAB về tổ chức và hoạt động của Phòng.
- Tiếp nhận các khoản nợ trong và ngoài hệ thống VAB (thông qua mua bán nợ và ủy thác thu hồi nợ).
- Quản lý các khoản nợ nhận chuyển giao.
- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, khách hàng, tài sản… để báo cáo và trình phương án xử lý nợ.
- Thực hiện xử lý hoặc mua bán nợ theo phương án được phê duyệt.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về hoạt động quản lý, xử lý, mua bán nợ, đôn đốc nợ.
- Đầu mối kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, xử lý nợ của phòng và khai thác tài sản thu nợ theo phê duyệt.
- Hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định, quy trình chuyển giao, xử lý nợ.
- Quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Chịu trách nhiệm về sự chính xác, đầy đủ, kịp thời của các công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật.


Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học Luật/ Luật kinh tế, các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng. Ưu tiên tốt nghiệp Cao học.
-Nắm vững các quy định, quy chế Ngân hàng và pháp luật có liên quan. Hiểu biết các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, nhạy bén với diễn biến của Thị trường.
- Hiểu biết pháp luật, thông thạo các thủ tục pháp lý, hành chính; thủ tục dân sự, hình sự.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý và xử lý nợ (như ngân hàng, hành nghề luật, doanh nghiệp dịch vụ thu nợ, các cơ quan tư pháp…).
- Có 02 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành, Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
* Kỹ năng:
- Có kỹ năng điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, đàm phán thương lượng, thuyết phục, trình bầy trước đám đông.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi từ 30 trở lên.
- Khả năng làm việc độc lập, tính sáng tạo cao, quyết đoán trong công việc.
- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp. Chịu đựng được áp lực cao trong công việc.


7. Giám đốc –PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: NCPT01

Mô tả sơ về công việc
- Nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và địa bàn hoạt động, đánh giá những nhân tố có thể tác động đến hoạt động ngân hàng.
- Tham mưu trong việc xây dựng chiến lược phát triển toàn hàng: ngắn, trung và dài hạn.
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban trong việc xây dựng các chính sách, kế hoạch của Ngân hàng.
- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng, tái cấu trúc hệ thống; thúc đẩy bán hàng.
- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động của các đơn vị định kỳ hàng năm (KPIs, BSC, MBO...)
- Quản lý việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu của hoạt động phát triển và quản lý mạng lưới.
- Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích, thống kê áp dụng cho toàn hệ thống.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh.
- Nắm vững Luật Ngân hàng, Luật các TCTD, các quy chế, quy định do Ngân hàng và các cơ quan chức năng ban hành. Hiểu biết sâu về hoạt động của các loại hình ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng.
- Kiến thức chuyên sâu về thiết lập, quản lý, điều phối dự án hiện đại hóa ngân hàng, tái cấu trúc, kiểm soát, đánh giá hệ thống, trong hoạt động tổ chức ngân hàng, hoạt động tài chính.
- Đã tham gia hoặc điều phối các dự án tái cấu trúc của các ngân hàng, các dự án thúc đẩy bán hàng, phát triển kinh doanh.
- Có khả năng xây dựng các công cụ và kiểm soát đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh như KPIs, BSC, MBO...
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm của bậc chuyên viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong đó có ít nhất 1 năm giữ vị trí Lãnh đạo/Quản lý trong các dự án tái cấu trúc.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, các công cụ truyền thông: e-mail, internet….
* Kỹ năng:
- Điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).
- Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, tư duy logic.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi từ 30 trở lên.
- Có tầm nhìn chiến lược và khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu đựng được áp lực cao trong công việc .
- Yêu thích công việc thuộc nhiệm vụ của mình.

8. Chuyên viên Quản lý dự án – PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: NCPT03

Mô tả sơ về công việc
- Xây dựng, tổ chức, điều phối, theo dõi và hỗ trợ các hoạt động thuộc các Dự án mang tính chiến lược được triển khai trong hệ thống Ngân hàng nhằm đảm bảo tiến độ và kết quả triển khai.
- Quản trị nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho các Dự án.
- Theo dõi, giám sát và quản lý việc triển khai các Dự án.
- Tổ chức kiểm soát sau thiết kế khi triển khai trên diện rộng.
- Quản lý nguồn ngân sách, nền tảng tri thức của dự án.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.Kiến thức chuyên sâu về thiết lập, quản lý, điều phối dự án hiện đại hóa ngân hàng, tái cấu trúc, kiểm soát, đánh giá hệ thống, trong hoạt động tổ chức ngân hàng, hoạt động tài chính.
- Tư duy phân tích cao và mạnh, tư duy chiến lược tốt.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản lý/Điều phối dự án chiến lược trong ngành ngân hàng.
* Kỹ năng:
- Khả năng trình bày và giao tiếp tốt; lập kế hoạch, quản lý rủi ro; khả năng tổ chức và quản lý thời gian.
- Khả năng sử dụng máy tính văn phòng, hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30 tuổi.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận và bảo mật thông tin
- Sáng tạo, làm việc khách quan độc lập và chủ động trong công việc


9. Chuyên viên Dự án – PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: NCPT04

Mô tả sơ về công việc
- Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động thuộc các Dự án mang tính chiến lược được triển khai trong hệ thống Ngân hàng nhằm đảm bảo tiến độ và kết quả triển khai.
- Theo dõi, giám sát và quản lý việc triển khai các Dự án.
- Tổ chức kiểm soát sau thiết kế khi triển khai trên diện rộng.
- Quản lý nguồn ngân sách, nền tảng tri thức của dự án.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Quản lý/Điều phối dự án chiến lược trong ngành ngân hàng.
- Có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện dự án.
- Tư duy phân tích cao và mạnh, tư duy chiến lược tốt.
* Kỹ năng:
- Khả năng trình bày và giao tiếp tốt
- Khả năng tổ chức và quản lý thời gian.
- Khả năng sử dụng máy tính văn phòng, hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30 tuổi.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận và bảo mật thông tin
- Sáng tạo, làm việc khách quan độc lập và chủ động trong công việc


10. Chuyên viên Phân tích thống kê – PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: NCPT05

Mô tả sơ về công việc
- Xây dựng và phổ biến: hệ thống chỉ tiêu thống kê nội bộ và phương pháp tính, hệ thống các loại báo cáo nội bộ định kỳ và đột xuất trên cơ sở qui định của NHNN áp dụng cho toàn VAB bảo đảm phản ánh thực chất tình hình hoạt động kinh doanh của VAB nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị và điều hành của VAB.
- Tập hợp, thu thập số liệu thống kê từ các Phòng, ban, đơn vị để lập báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh tháng, quý. Dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết trình Tổng Giám đốc xem xét.
- Lập báo cáo nhận xét, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ hàng tuần, tháng và năm. Đề xuất các giải pháp củng cố, kiểm tra, kiểm soát và phát triển hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng.
- Thực hiện các loại báo cáo tình hình hoạt động của VAB theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của HĐQT, Tổng Giám đốc VAB (hàng ngày, tháng, năm)

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh.
- Nắm vững Luật Ngân hàng, Luật các TCTD, các quy chế, quy định do Ngân hàng và các cơ quan chức năng ban hành. Hiểu biết sâu về hoạt động của các loại hình ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm của bậc chuyên viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
* Kỹ năng:
- Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, tư duy logic.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30.
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
- Chịu đựng được áp lực cao trong công việc.
- Yêu thích công việc.


11. Trưởng Bộ phận PTSP tín dụng – PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: PTSP02

Mô tả sơ về công việc
- Tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin và đánh giá nhu cầu, xu hướng sử dụng sản phẩm tín dụng.
- Nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh về dòng sản phẩm, dịch vụ tín dụng.
- Đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các sản phẩm - dịch vụ của VAB.
- Tổ chức hoạt động xây dựng chính sách, thể lệ, quy định, quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu có liên quan đến từng sản phẩm - dịch vụ tín dụng
- Điều chỉnh cập nhập các văn bản của VAB có liên quan đến sản phẩm - dịch vụ tín dụng.
- Phối hợp với Ban đào tạo và Phòng Nhân sự tổ chức hướng dẫn thực hiện, tập huấn, đào tạo các chuyên đề liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ tín dụng cho các đơn vị có liên quan trong toàn hệ thống.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc về các hoạt động của Phòng theo quy định.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh.
- Nắm vững Luật Ngân hàng, Luật các TCTD, các quy chế, quy định do Ngân hàng và các cơ quan chức năng ban hành.
- Hiểu sâu về dòng sản phẩm dịch vụ, tiện ích, kênh phân phối của các Ngân hàng bán lẻ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đảm nhận chức vụ tương đương trong lĩnh vực tín dụng, thanh toán Quốc tế, quản lý rủi ro Ngân hàng, kinh doanh tiền tệ và thị trường vốn, nghiên cứu và phát triển sản phẩm…
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng,….
* Kỹ năng:
- Có kỹ năng điều hành, quản trị tốt ( Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá ).
- Có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, tư duy logic.
- Có tầm nhìn chiến lược, khả năng hoạch định tốt,
- Kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30.
- Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo cao.
- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.
- Chịu đựng được áp lực cao trong công việc .
- Yêu thích công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và phát triển sản phẩm - dịch vụ Ngân hàng.


12. Chuyên viên Sản phẩm tín dụng – PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: PTSP03

Mô tả sơ về công việc
- Thu thập, đánh giá sản phẩm dịch vụ tín dụng hiện có và xu hướng nhu cầu của khách hàng
- Trực tiếp thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin về nhu cầu, xu hướng sử dụng sản phẩm - dịch vụ tín dụng.
- Phân tích sản phẩm, dịch vụ tín dụng đang được các đối thủ cạnh tranh áp dụng.
- Theo dõi, giám sát tốc độ tăng trưởng từng loại hình sản phẩm, dịch vụ tín dụng đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.
- Hỗ trợ xây dựng các sản phẩm, chính sách tín dụng, soạn thảo tài liệu tập huấn, đào tạo các sản phẩm dịch vụ tín dụng mới hoặc cải tiến đến các đơn vị kinh doanh.
- Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các đơn vị trong toàn VAB và giải đáp các thắc mắc từ các đơn vị trong hệ thống VAB về sản phẩm - dịch vụ tín dụng.
- Đề xuất ý kiến giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các sản phẩm - dịch vụ tín dụng cá nhân sau khi cải tiến hoặc phát triển mới tại các kênh phân phối.
- Cập nhật các văn bản pháp luật của chính phủ, NHNN có liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh. Lập các loại báo cáo định kỳ theo quy định.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Ngoại thương
- Am hiểu các kiến thức về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, Đầu tư…
- Hiểu biết về các sản phẩm tín dụng của thị trường Tài chính – Ngân hàng.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng …
* Kỹ năng:
- Có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, tư duy logic.
- Kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30.
- Làm việc theo nhóm hoặc độc lập.
- Phẩm chất, tính cách:
- Sáng tạo và chủ động trong công việc.
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm.


13. Chuyên viên – PHÒNG ĐẦU TƯ LIÊN DOANH
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: ĐTLD03

Mô tả sơ về công việc
- Kinh doanh chứng khoán theo hạn mức và ngành nghề được phân công tại HoSe và HaSTC.
- Quản lý danh mục đầu tư dài hạn theo phân công của Phòng.
- Theo dõi thông tin liên quan đến các Công ty được phân công
- Cập nhật báo cáo tài chính các công ty trong danh mục quản lý.
- Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của ngành quản lý.
- Nghiên cứu đánh giá cơ hội đầu tư vào các dự án dài hạn theo phân công.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Ngoại thương
- Am hiểu các kiến thức về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, Đầu tư…
- Hiểu biết về thị trường chứng khoán.
- Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, vi mô của Việt Nam và thế giới
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, chứng khoán, đầu tư tại các tổ chức tài chính kinh tế trong và ngoài nước.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành.
- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng.
* Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích, đánh giá tài chính.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi dưới 30. Ngoại hình Khá.
- Làm việc theo nhóm hoặc độc lập. Chịu áp lực công việc cao.
- Sáng tạo và chủ động trong công việc.
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm.


14. Chuyên viên – PHÒNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG
HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: QLTD03

Mô tả sơ về công việc
- Lập báo cáo thẩm định và tái thẩm định hồ sơ tín dụng trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt
- Phối hợp với Phòng KHCL, KHDN, KHCN, các Chi nhánh, PGD thẩm định thực tế hồ sơ tín dụng vượt hạn mức phán quyết.
- Xếp hạng tín dụng khách hàng trong quá trình thẩm định và định kỳ.
- Quản lý và loại trừ các rủi ro trong hoạt động tín dụng, hoạt động tái thẩm định khách hàng và các hoạt khác thuộc lĩnh vực được phân công.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính.
- Có hiểu biết về quản lý tín dụng ngân hàng, các hoạt động thẩm định, tái thẩm định tín dụng
- Có kiến thức pháp luật về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, tài chính, dân sự, thương mại và hình sự.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đảm nhiệm chức danh chuyên viên tín dụng quản lý, thẩm định, tái thẩm định khách hàng hoặc đã có 03 năm là chuyên viên/nhân viên tín dụng tại ngân hàng thương mại hoặc công ty tài chính.
- Sử dụng phần mềm vi tính thông thạo.
- Anh văn giao tiếp, đọc hiểu, viết thành thạo
* Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng đánh giá, phân tích, báo cáo.
* Yêu cầu khác:
- Giao tiếp tốt.
- Trung thực, khách quan, độc lập, chủ động và quyết đoán trong công việc
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.


15.
Giám đốc KHDN – DỰ ÁN THÚC ĐẨY BÁN HÀNG – (Sale Stimulation Program – SSP)
HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: SSP-DN01

Mô tả sơ về công việc
- Xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và tổ chức bộ máy đánh giá, kiểm tra, quản lý chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng Quy trình bán hàng, Công cụ hỗ trợ hoạt động bán hàng và Đào tạo nhân viên bán hàng.
- Triển khai dự án cho các đơn vị kinh doanh
- Xây dựng chương trình, thể lệ, quy định, kế hoạch triển khai
- Tổ chức đào tạo, đánh giá và tuyển chọn nhân viên bán hàng.
- Hiệu chỉnh Chương trình, Giáo trình đào tạo
- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh khi cần.
- Đánh giá, hiệu chỉnh và củng cố các giá trị cốt lõi.

* Trình độ, năng lực:
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh.
- Đã tham gia hoặc điều phối các dự án tái cấu trúc của các ngân hàng, các dự án thúc đẩy bán hàng, phát triển kinh doanh.
- Có kiến thức và năng lực quản lý giám sát các công cụ kiểm soát đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh như KPIs, BSC, MBO...
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm của bậc chuyên viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, các công cụ truyền thông: e-mail, internet….
* Kỹ năng:
- Điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).Khả năng phân tích, đánh giá, tư duy logic.
- Khả năng truyền đạt thuyết trình tốt .
* Yêu cầu khác:
- Có tầm nhìn chiến lược và khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu đựng được áp lực cao trong công việc.
- Yêu thích công việc thuộc nhiệm vụ của mình.


16. Giám đốc KHCN -DỰ ÁN THÚC ĐẨY BÁN HÀNG – (Sale Stimulation Program – SSP)
Nơi làm việc: HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: SSP-CN01

Mô tả sơ về công việc
- Xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và tổ chức bộ máy đánh giá, kiểm tra, quản lý chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng Quy trình bán hàng, Công cụ hỗ trợ hoạt động bán hàng và Đào tạo nhân viên bán hàng.
- Triển khai dự án cho các đơn vị kinh doanh
- Xây dựng chương trình, thể lệ, quy định, kế hoạch triển khai
- Tổ chức đào tạo, đánh giá và tuyển chọn nhân viên bán hàng.
- Hiệu chỉnh Chương trình, Giáo trình đào tạo
- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh khi cần.
- Đánh giá, hiệu chỉnh và củng cố các giá trị cốt lõi.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh.
- Đã tham gia hoặc điều phối các dự án tái cấu trúc của các ngân hàng, các dự án thúc đẩy bán hàng, phát triển kinh doanh.
- Có kiến thức và năng lực quản lý giám sát các công cụ kiểm soát đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh như KPIs, BSC, MBO...
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm của bậc chuyên viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, các công cụ truyền thông: e-mail, internet….
* Kỹ năng:
- Điều hành, quản trị tốt (Hoạch định, tổ chức, kiểm tra giám sát, đánh giá).Khả năng phân tích, đánh giá, tư duy logic.
- Khả năng truyền đạt thuyết trình tốt .
* Yêu cầu khác:
- Có tầm nhìn chiến lược và khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
- Yêu thích công việc.


17. Chuyên viên KHDN, KHCN DỰ ÁN THÚC ĐẨY BÁN HÀNG – (Sale Stimulation Program – SSP)
Nơi làm việc: HỘI SỞ - Hà Nội
Mã số: SSP-DN02, SSP-CN02

Mô tả sơ về công việc
- Triển khai dự án thúc đẩy bán hàng SSP tại khu vực Hà Nội và phát triển mở rộng toàn hệ thống.
- Đào tạo, kèm cặp các nhân sự tại các đơn vị kinh doanh về quy trình bán hàng.
- Đào tạo hướng dẫn, nhân sự tại các đơn vị kinh doanh công cụ hỗ trợ hoạt động bán hàng.
- Tổ chức đào tạo, đánh giá và tuyển chọn nhân viên bán hàng.
- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh lập báo cáo theo dõi hiệu quả bán hàng, giao chỉ tiêu cho từng người và đánh giá kết quả.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Dự án.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh.
- Có Kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp.
- Đã tham gia các dự án thúc đẩy bán hàng, phát triển kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại.
- Thông thạo Anh ngữ chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, các công cụ truyền thông: e-mail, internet….
* Kỹ năng:
- Khả năng truyền đạt thuyết trình tốt .
* Yêu cầu khác:
- Yêu thích công việc.


18. Giám đốc –PHÒNG NGUỒN VỐN
Nơi làm việc: HỘI SỞ - TP.HCM
Mã số: NV01

Mô tả sơ về công việc
- Điều hành bộ phận nguồn vốn Hội sở
- Xây dựng chiến lược huy động vốn và triển khai thực hiện cho toàn hệ thống.Cân đối và tính toán lãi suất đầu vào của toàn hệ thống. Tìm kiếm các nguồn tiền gửi giá rẻ.
- Cân đối vốn và thanh khoản toàn hệ thống. Theo dõi dòng tiền ra, vào và giám sát tình hình thanh khoản và đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn thanh khoản cho ngân hàng.
- Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm tài chính phái sinh trong lĩnh vực vàng và ngoại tệ cho Ngân hàng
- Hợp tác chặt chẽ về tiếp thị, giá cả, cơ cấu và phương thức điều hành các giao dịch vàng và FX với các đối tác, khách hàng chính/thân thiết trong nước.
- Giám sát thực hiện các giao dịch ngoại tệ và vàng theo phân cấp trên thị trường liên ngân hàng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản về ngoại tệ cho toàn hệ thống.
- Thông qua các kênh công cụ tài chính, sản phẩm thực hiện mua bán với khách hàng, giữ trạng thái trong hạn mức cho phép nhằm kiếm lợi nhuận cho Ngân hàng. Phối hợp thực hiện cân đối thanh khoản cho hệ thống, thực hiện cân đối trạng thái (hedging) khi cần.
- Đề xuất kế hoạch kinh doanh và chiến lược kinh doanh nguồn vốn cho TGĐ.
- Hỗ trợ Hội đồng ALCO để cung cấp đầy đủ thông tin tình hình thị trường và tư vấn cho Hội đống ALCO.
- Kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro. Đảm bảo tuân thủ quy trình, quy chế và luật định.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đội ngũ kinh doanh.
- Tham gia phát triển các chính sách và quy định của Ngân hàng.

Yêu cầu công việc
* Trình độ, năng lực:
- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên các chuyên ngành Kinh tế (ưu tiên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng…).
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lãnh vực ngân hàng. Hơn 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại ngân hàng trong và ngoài nước.
- Anh văn trình độ B trở lên. Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Xây dựng tốt các mối quan hệ, tạo được mạng lưới hoạt động tốt. Khả năng tổ chức công tác phát triển khách hàng tốt.
- Khả năng huy động nguồn vốn giá rẻ từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình, sản phẩm đặc thù.
- Khả năng thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với các ngân hàng trong nước và nước ngoài, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.
- Am hiểu về thị trường tiền tệ, thị trường liên ngân hàng, các hoạt động trên thị trường vốn, CCPS. Hiểu các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng nói chung và Ngân quỹ nói riêng.
- Khả năng phát triển công tác huy động vốn, nắm vững các quy định về kế toán, tín dụng.
- Am hiểu về thị trường tiền tệ, thị trường liên ngân hàng, các hoạt động trên thị trường vốn. Hiểu các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng nói chung và Ngân quỹ nói riêng.
- Hiểu và nắm vững các luật áp dụng trong quản lý ngoại hối.
- Khả năng lập kế hoạch và định hướng chiến lược
- Có khả năng đánh giá tình hình thị trường trong nước, quốc tế và các kiến thức xã hội có liên quan đến nội dung công việc.
* Kỹ năng:
- Khả năng lãnh đạo và quản lý tốt.
- Kỹ năng kiểm soát tuân thủ và QTRR.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn, phát triển đội ngũ nhân sự tốt.
* Yêu cầu khác:
- Độ tuổi từ 30 trở lên.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Cam kết làm việc lâu dài và nhiệt huyết với công việc.
- Cam kết về đạo đức nghề nghiệp và yêu thích đam mê công việc.


CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Hồ sơ xin việc bao gồm:
- Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng, ghi rõ vị trí và mã số dự tuyển (dowload tại
ĐÂY).
- 02 tấm hình thẻ (4x6) mới nhất (trong vòng 06 tháng).
- Các ứng viên có kinh nghiệm yêu cầu phải có bản photo (hoặc scan) không cần công chứng các giấy tờ sau: các văn bằng, chứng chỉ, Bảng điểm; các Quyết định tiếp nhận, Bổ nhiệm, Quyết định tăng lương, Hợp đồng lao động tại các tổ chức mà ứng viên đang công tác (nếu có).
- Chấp nhận hồ sơ photo không cần công chứng hoặc scan nếu gửi qua email. Hồ sơ cá nhân sẽ được yêu cầu hoàn tất nếu trúng tuyển.
Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
* Ứng viên nộp hồ sơ để dự vòng sơ tuyển theo một trong 2 cách:
+ Nộp hồ sơ qua địa chỉ email: tuyendung@vietabank.com.vn (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua email).
- Tiêu đề email (Subject) và tên file đính kèm yêu cầu ghi mã số trước, vị trí ứng tuyển sau, ví dụ: HN - KHCL03 – Chuyên viên khách hàng Chiến lược tại Hà Nội.
+ Nộp hồ sơ trực tiếp: A. Tuấn, chị Vinh – Chuyên viên Tuyển dụng Phòng Nhân sự - Lầu 1, 110 Nguyễn Công Trứ, Q1.
- Bìa hồ sơ ghi rõ mã số ứng tuyển, ví dụ: HN - KHCL03 – Chuyên viên khách hàng Chiến lược tại Hà Nội.
Lưu ý:
- Đây là các vị trí tuyển dụng cho Hội sở của VAB. Các đơn vị của Hội sở VAB được đặt tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.
- Ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển qua e-mail sớm.
- Hồ sơ không hoàn lại và chỉ liên hệ mời phỏng vấn đối với các ứng viên có hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,165
Thành viên mới nhất
Nguyễn bông
Back
Bên trên