VIB tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý tài sản đảm bảo tại Hà Nội

  • Bắt đầu Bắt đầu Linhth
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Linhth

Moderator
1. Mục tiêu công việc:
- Đảm bảo dư nợ/giá trị TSBĐ đủ thu hồi nợ cho VIB tại các ĐVKD được phân công phụ trách
- Đảm bảo công tác quản lý tài sản bảo đảm, công tác định giá tại các ĐVKD được phân công phụ trách tuân thủ đúng qui định của pháp luật và của VIB.

2. Mô tả công việc:
A. Tài chính
- Đảm bảo tỷ lệ dư nợ/ giá trị TSBĐ đủ thu hồi nợ tại các ĐVKD được phân công phụ trách.
- Đảm bảo chất lượng công tác định giá tại các ĐVKD phụ trách
- Đảm bảo công tác quản lý tài sản bảo đảm tuân thủ đúng qui định và giảm thiểu các rủi ro, tổn thất TSBĐ tại các ĐVKD phụ trách.

B. Triển khai công việc
1. Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra/giám sát họat động định giá TSBĐ tại các ĐVKD phụ trách
- Kiểm tra tính tuân thủ về qui trình định giá bao gồm xác định tính chính xác thực trạng TSBĐ với hồ sơ cầm cố/thế chấp TSBĐ, kiểm tra các căn cứ định giá theo qui định và hướng dẫn dịnh giá của VIB
- Kiểm tra Phân loại TSBĐ
- Định giá lại tài sản bảo đảm nhằm xác định khả năng thu hồi nợ
- Kiến nghị các biện pháp nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn cho VIB và đề xuất xử lý vi phạm.

2. Thực hiện kiểm tra các hoạt động Quản lý Tài sản bảo đảm theo phân công bao gồm:
- Quản lý hàng hóa tồn kho
- Kiểm tra tính tuân thủ cầm cố/thế chấp theo qui định Pháp luật và VIB
- Kiểm tra công tác Quản lý Hò sơ TSBĐ
- Kiểm tra công tác luân chuyển Hồ sơ TSBĐ và hạch toán phân bổ tài sản
- Kiến nghị các Biện pháp xử lý và đề xuất xử lý vi phạm.

3. Trực tiếp định giá độc lập theo phân công, chỉ đạo của Trưởng nhóm vùng/Giám đốc Quản lý TSBĐ
- Trực tiếp định giá độc lập theo yêu cầu của UBTD/HDTD nhằm xác định lại giá trị TSBĐ làm căn cứ cho các cấp phê duyệt tín dụng.
- Trực tiếp định giá theo yêu cầu của các bộ phận thu hồi xử lý nợ nhằm làm cơ sở phát mại xử lý thu hồi vốn, đề xuất các biện pháp xử lý phát mại tài sản và đánh giá khả năng thất thoát vốn cho VIB.
- Trực tiếp định giá cho bộ phận Tái thẩm định, các cấp phê duyệt khi có yêu cầu nhằm làm cơ sở so sánh, đối chiếu với các kết quả định giá của ĐVKD và/hoặc của AMC trước khi tham mưư cho các cấp phê duyệt tín dụng.
- Trực tiếp định giá TSBĐ cho các ĐVKD khi chủ tài sản không công nhận kết quả định giá của AMC và/hoặc ĐVKD sau khi được Giám đốc Khối CM chấp thuận.

4. Điều tra, thu thập các thông tin, chính sách và các biến động thị trường tại vùng theo phân công
- Thu thập các thông tin liên quan đến qui hoạch; Chính sách về QSD đất và tài sản gắn liền; Chính sách thuế và các chính sách liên quan đến TSBĐ trong khu vực phụ trách và theo phân công.
- Thu thập các thông tin thị trường trong khu vực phụ trách liên quan đến TSBĐ bao gồm: BDS, hàng hóa, MMTB, PTVT, CTCG và các loại TSBĐ khác.

5. Tham gia góp ý xây dựng các chính sách về tài sản bảo đảm đối với hệ thống khi được yêu cầu hoặc phân công, chỉ định của Giám đóc Phòng QLTSBĐ bao gồm:
- Tham gia xây dựng Qui trình và phương pháp định giá TSBĐ.
- Tham gia xây dựng qui trình quản lý, luân chuyển và hạch toán TSBĐ
- Tham gia các chính sách Phân loại, tỷ lệ cho vay, cơ cấu TSBĐ, cơ cấu TSBĐ theo vùng
- Tham gia các qui trình, qui chế liên quan đến TSBĐ khác

3. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chính qui loại khá, giỏi chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thẩm định tài sản.
- Có kỹ năng tin học văn phòng tốt.
- Kỹ năng nghe, đọc viết tiếng Anh tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và có kỹ năng giao tiếp tốt
- Am hiểu pháp luật và có kiến thức về thị trường giá cả tài sản bảo đảm của Việt Nam.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về thẩm định cho vay tại các Tổ chức tài chính, ngân hàng.

4. Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Mẫu đơn ứng cử theo mẫu của VIB (download)
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ms Hiền - Ban Nhân sự, tầng 17, tòa nhà Viettower, số 198B Tây Sơn
hoặc email: hien.pth@vib.com.vn
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên