Vay vốn ngoại tệ phải chứng minh có ngoại tệ trả nợ

  • Bắt đầu Bắt đầu HuongThuy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

HuongThuy

Thành viên tâm huyết
Từ ngày 6/5/2011, khách hàng có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ phải đảm bảo và chứng minh được nguồn ngoại tệ đối ứng để trả nợ khi đáo hạn.

Đó là nội dung chính được quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 24/3 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo Thông tư này, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh, mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác được cam kết bằng văn bản.

Cho vay ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu xuất khẩu.

Trường hợp khách hàng vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu vốn này để sử dụng trong nước, thì khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot).

Các tổ chức tín dụng mà cho vay các nhu cầu vốn bằng ngoại tệ khác ngoài các quy định trên phải được chấp thuận bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú phải theo quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về cho vay, quản lý ngoại hối, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về dư nợ cho vay bằng ngoại tệ hàng tháng theo phụ lục kèm theo Thông tư này.

Thông tư quy định thêm, đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng vay thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/5/2011.

Tác giả: Minh Thúy
Theo TTXVN/VNPlus
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,202
Thành viên mới nhất
Mai Hương 🤓
Back
Bên trên