Từ 2/5, áp cơ chế cho vay ngoại tệ mới

  • Bắt đầu Bắt đầu kienbank
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

kienbank

Thành viên
Từ 2/5, áp cơ chế cho vay ngoại tệ mới
(Dân trí) - Thông tư của NHNN quy định 2 trường hợp mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cho khách hàng là người cư trú vay ngoại tệ, kể từ ngày 2/5 tới.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2012/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (gọi chung là TCTD) xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay.
Ngoài ra, TCTD xem xét quyết định cho vay đối với khách hàng là người cư trú trong 2 trường hợp.
Trường hợp 1, cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi được NHNN cho phép bằng văn bản.
Trường hợp 2, cho vay các nhu cầu vốn được NHNN chấp thuận bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trên cơ sở nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ hoặc TCTD đã thẩm định và đảm bảo dự án, phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng có khả thi, hiệu quả. Khách hàng vay phải đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay, có khả năng thu hồi nợ đúng hạn (gốc và lãi).
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/5/2012 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/3/2011 của Thống đốc NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD với khách hàng vay là người cư trú.
Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư 03/2012/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, TCTD và khách hàng vay thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó hoặc thoả thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên