Trường hợp có NH hoàn tiền tham gia trong TTQT

tuantubeo

Thành viên
NH hoàn tiền được thể hiện ở trường 42A và 53A trong LC. Trong trường hợp LC trả chậm có NH hoàn tiền, người xuất khẩu có thể được thanh toán '' at sight'' bởi NH hoàn tiền.

ví dụ: NHPH: HVBKKRSE ( Woori Bank Seoul )
NH hoàn tiền: HVBKUS33 ( Woori Bank, New York )
Ben: Cty dệt may Thành Công
NH của người XK: Vietinbank

LC quy định sẽ thanh toán 180 ngày sau ngày vận đơn.

Bình thường Cty Thành Công sẽ nhận được tiền sau 180 ngày sau ngày vận đơn ( nếu chứng từ phù hợp ) Khi có NH hoàn tiền, bằng cách gửi thư đòi tiền tới NH hoàn tiền ( ở đây là Woori bank NY ) cty Thành Công sẽ được thanh toán ngay.

Quy trình sẽ như sau: Cty xuất trình chứng từ tại Vietinbank, Vietinbank sẽ lập 1 covering letter kèm chứng từ gửi tới NHPH( ở đây là Woori Bank Seoul ),ghi rõ chúng tôi đã đòi tiền NH hoàn tiền như LC quy định và lập 1 Reimbursement Claim gửi tới NH hoàn tiền ( Woori bank NY ) ghi các thông tin như NHPH, người mua,người bán,số LC, tên hàng hóa,tên tàu... và người trả tiền sẽ là Woori bank NY chứ không phải là NHPH.
 
Well, say more clearly. You can see following information in L/C
Field 51a: Applicant Bank/ Issuing bank
Field 42C: Draft at...
Field 42A: Drawee - This field indentifies the drawee of the drafts to be drawn under the D/C
(2 field 42C and 42A are always together)
Field 53A: Reimbursement bank - This field specifies the name of the bank which has been authorised by the sender to reimburse drawings under D/C
Usually, infos in 42A and 53D are the same. :)
In this case, the ben's bank will sent docs. to issuing bank w covering letter showing reimbursement as L/C required and avoid pay duplicate. Also, the bank of ben. has to sent draft w claim to reimbursement bank to reimburse.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên