Trao đổi về nghiệp vụ kế toán nội bộ trong ngân hàng

gianghuong8x

Thành viên
Các bạn cho mình hỏi bài hạch toán này với. Mình xin cảm ơn mọi người trước:
1. Khách hàng C đề nghị sử dụng tiền kiều hối theo thông báo của Ngân hàng là 10.000 USD như sau:
- Lãnh tiền mặt ngoại tệ là 1.000 USD
- Rút tiền mặt VND tương đương với 5000 USD
Còn lại gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có kỳ hạn
NH thu phí bằng ngoại tệ với tỷ lệ là 0.05% chưa bao gồm thuế GTGT, thuế suất GTGT là 10%
2. Công ty Hòa Bình có 1 HĐTD đến hạn thanh toán vào ngày 5/12 nợ vay là 30.000 USD, thời hạn vay là 3 tháng, lãi suất cho vay là 2.4% năm. NH hạch toán lãi phải thu đầy đủ.
Biết Dư có TK TG ngoại tệ công ty Hòa Bình : 20.000 USD
Dư có TKTG công ty Hòa Bình : 100 triệu
Các TK có liên quan khác có đủ số dư để hạch toán
Mình cảm ơn mọi người nhiều
 
Chỉ còn 6 nền đất VIP, khuyến mãi GIa Phú Viên - GIÁ GỐC CHỦ ĐẦU TƯ

Giới thiệu Làng biệt thự vườn ngoại ô Gia phú Viên

Làng biệt thự vườn Gia Phú Viên gồm 14 vườn với các căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu đã được các Nghệ sĩ và Doanh nhân đặc biệt ưa thích.
M
ời các bạn anh chị tham quan tại​
http://www.giagiaphu.com/ProjectDetail.aspx?projectID=17

Làng biệt thự Gia Phú Viên, đất nền biệt thự phong cách Châu Âu Gia Phú Viên, đất nền ven thành phố, đất nền biệt thự Long An.
Hãy tham gia cộng động VIP tại làng biệt thự Gia Phú Viên của chúng tôi. Li​
ên lạc để xem nền đất và nhà mẫu. Tận hưởng cảm giác đồng quê
Nguy
ễn Hữu Minh Ch​
âu
0982 883 067
Công ty Cổ phần Gia Gia Phú
162 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM---------- Post added 31-03-2012 at 03:10 PM ----------

Chỉ còn 6 nền đất VIP, khuyến mãi GIa Phú Viên - GIÁ GỐC CHỦ ĐẦU TƯ

Giới thiệu Làng biệt thự vườn ngoại ô Gia phú Viên

Làng biệt thự vườn Gia Phú Viên gồm 14 vườn với các căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu đã được các Nghệ sĩ và Doanh nhân đặc biệt ưa thích.
M
ời c
ác b
ạn anh ch
ị tham quan t
ại​
http://www.giagiaphu.com/ProjectDetail.aspx?projectID=17

Làng biệt thự Gia Phú Viên, đất nền biệt thự phong c
ách Ch
âu
Âu Gia Ph
ú Vi
ên,
đ
ất n
ền ven th
ành ph
ố,
đ
ất n
ền bi
ệt th
ự Long An.
H
ãy tham gia c
ộng
đ
ộng VIP t
ại l
àng bi
ệt th
ự Gia Ph
ú Vi
ên c
ủa ch
úng t
ôi. Li​
ên lạc để xem nền đất và nhà mẫu. Tận hưởng cảm giác đồng quê
Nguy
ễn H
ữu Minh Ch​
âu
0982 883 067
C
ông ty C
ổ ph
ần Gia Gia Ph
ú
162 Hoa Lan, ph
ư
ờng 2, qu
ận Ph
ú Nhu
ận, Tp. HCM

 
hôm nọ mình thi ngân hàng Bưu điện Liên Việt có câu: Nêu các bước hạch toán tài sản cố định thành công cụ dụng cụ mà mình không biết làm như thế nào (tại khi học kế toán ngân hàng mình cũng không được học phần tài sản). Các bạn giúp mình với.
 
Mình có thắc mắc ở Câu 2.

Dư có TK TG ngoại tệ Công ty Hòa Bình: 20.000 USD => là TK CKH hay là KKH?

Dư có TKTG Công ty Hòa Bình: 100 triệu => là TK CKH hay là KKH; triệu VND hay USD, hay ngoại tệ khác?

Vì theo mình, CKH hay KKH là hạch toán TK hoàn toàn khác nhau.

Nếu là KKH thì chỉ cần chuyển khoản sang phần tiền vay là được.

Nếu là CKH thì phải Chuyển khoản từ CKH hàng KKH rồi mới hạch toán sang phần tiền vay được.

Nếu 100 triệu là USD thì không cần quan tâm đến "Dư có TK TG ngoại tệ Hòa Bình: 20.000 USD"; Nếu 100 triệu là VND thì giá giao dịch USD ngày 05/12 là bao nhiêu? hay là giá giao dịch này do mình tự đặt ra để rồi quy đổi sang USD và chuyển khoản sang khoản tiền vay?

** Cùng nhau trao đổi và làm bài tập nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hôm nọ mình thi ngân hàng Bưu điện Liên Việt có câu: Nêu các bước hạch toán tài sản cố định thành công cụ dụng cụ mà mình không biết làm như thế nào (tại khi học kế toán ngân hàng mình cũng không được học phần tài sản). Các bạn giúp mình với.

Theo mình, thì đây là một câu hỏi yêu cầu bạn làm bút toán đỏ khi họ đã hạch toán nhầm công cụ lao động thành tài sản cố định.

Nếu đúng thế thì mình là như sau:

B1: Định giá lại TSCĐ/CCLĐ

B2: Làm bút toán đỏ để rút chi phí từ TSCĐ để bỏ vào CCLĐ (chi phí trực tiếp).

VD: CCLĐ là máy in kim mua hết 5 triệu VND, thanh toán qua tài khoản tạm ứng 3612 (lúc này TK 3612 đang có số dư bên Nợ là 5 triệu VND). Thì ta hạch toán như sau:

- Bút toán đỏ:
Nợ TK Tài sản cố định là máy móc, thiết bị (3013): (5) triệu VND
Có TK tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ (3612): (5) triệu VND

- Hạch toán lại:
Nợ TK vật liệu văn phòng (8611): 5 triệu VND
Có TK tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ: 5 triệu VND

** Khi đó:
- Số dư bên NỢ của TK 3612 = 0;
- Chi phí từ TSCĐ (3013) đã chuyển sang chi phí trực tiếp vật liệu văn phòng (8611).

P/S: Câu trả lời của mình có thể còn thiếu sót, mong các bạn cùng chia sẻ và trao đổi để hoàn thiện nhé.

Thân!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình xin bổ sung về NV TSCĐ chuyển thành CCDC như sau:

Mình xin bổ sung về NV TSCĐ chuyển thành CCDC như sau:
B1-Định giá lại TSCĐ ( như bạn trên đây đã nói)

B2-Ghi nhận TSCĐ chuyển thành CCDC:

Trường hợp 1: TSCĐ đã khấu hao hết:

*Chuyển nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 311 : Nguyên giá
Có TK 301 : Nguyên giá

*Chuyển gia trị hao mòn:

Nợ TK 305 : Gía trị hao mòn của TSCĐ
Có TK 311: Gía trị hao mòn của TSCĐ

Trường hợp 2: TSCĐ chưa khấu hao hết

*Chuyển nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 311
Có TK 301

*Chuyển giá trị hao mòn:

Nợ TK 305 : Gía trị hao mòn của TSCĐ đã tính khấu hao
Có TK 311:

*Phân bổ giá trị còn lại vào chi phí mua sắm CCDC:

Nợ TK 874: (Nguyên giá)-(giá trị hao mòn đã tính khâu hao)
Có TK 311
 
Mình xin bổ sung về NV TSCĐ chuyển thành CCDC như sau:
B1-Định giá lại TSCĐ ( như bạn trên đây đã nói)

B2-Ghi nhận TSCĐ chuyển thành CCDC:

Trường hợp 1: TSCĐ đã khấu hao hết:

*Chuyển nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 311 : Nguyên giá
Có TK 301 : Nguyên giá

*Chuyển gia trị hao mòn:

Nợ TK 305 : Gía trị hao mòn của TSCĐ
Có TK 311: Gía trị hao mòn của TSCĐ

Trường hợp 2: TSCĐ chưa khấu hao hết

*Chuyển nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 311
Có TK 301

*Chuyển giá trị hao mòn:

Nợ TK 305 : Gía trị hao mòn của TSCĐ đã tính khấu hao
Có TK 311:

*Phân bổ giá trị còn lại vào chi phí mua sắm CCDC:

Nợ TK 874: (Nguyên giá)-(giá trị hao mòn đã tính khâu hao)
Có TK 311

Hy vọng là chưa khấu hao hết vì nó là CCDC mà, CCDC thì cần gì phải khấu hao, nó là chi phí trực tiếp rồi còn gì.

Chúc bạn windy8589 ngủ ngon!
 
Bạn nói CCDC không trích khấu hao là đúng đấy.
Tuy nhiên ở Hạch toán trong trường hợp 1 ta vẫn phải ghi nhận Khấu hao như thế. Đây là phần trích khấu hao của Tài sản trước đây là TSCĐ, có thể vì nguyên giá không đủ tiêu chuẩn nguyên giá là 30tr nên chuyển thành CCDC. Hạch toán như vậy thì mới đảm bảo nguyên tắc kế toán. Nếu không phần đã khấu hao trước đây sẽ để ở đâu thì hợp lý?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,913
Thành viên mới nhất
Coongameb52
Back
Bên trên