Top 10 Kỹ năng “mềm” để sống học tập và làm việc hiệu quả

  • Bắt đầu Bắt đầu ttvt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

ttvt

Thành viên tích cực
[FONT=&quot]Có một nghịch lý rất khó lý giải: Người VN thi các giải quốc tế (toán, vật lý, cờ vua, robotcom...) đều được đánh giá rất cao, thế nhưng lại chưa thành đạt nhiều trong công việc.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Năm nào nước ta cũng có rất nhiều giải vàng, giải bạc quốc tế - điều mà nhiều nước trong khu vực phải ghen tị. Nhưng mỗi khi nói về năng lực của lao động VN thì chắc chắn chúng ta dừng ở một vị trí đáng buồn. Tại sao lại thế? Rõ ràng là có một khoảng hẫng hụt lớn giữa cái được dạy và nhu cầu xã hội, thực tế sản xuất kinh doanh. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Trong hội nghị với bộ Đại học, UNESCO đề xướng mục đích học tập: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Trường học chúng ta hiện đang nặng về học để biết, nghĩa là chỉ đạt được một trong bốn mục tiêu của UNESCO. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ngân hàng Thế giới gọi thế kỷ 21 là kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ năng - Skills Based Economy (http://www.tinmoi.vn/share/www.librarything.com/work/5395375). Năng lực của con người được đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Các nhà khoa học thế giới cho rằng: để thành đạt trong cuộc sống thì kỹ năng mềm (trí tuệ cảm xúc) chiếm 85%, kỹ năng cứng (trí tuệ logic) chỉ chiếm 15% (http://www.tinmoi.vn/share/www.softskillsinstitution.com/faq.htm).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Chúng ta đã bước vào thế kỷ 21 đã 10 năm, thế mà chương trình đào tạo và việc đánh giá năng lực của học sinh, sinh viên vẫn dựa chủ yếu vào kiến thức. Peter M. Senge nói “Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ”. Rõ ràng muốn tăng cường năng lực cạnh tranh chúng ta không những phải học nhanh mà phải học đúng. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ngày xưa, nhà trường là nơi duy nhất để ta có thể tiếp cận với kiến thức. Thế giới ngày càng phẳng hơn, nhờ internet mọi người đều có thể tiếp cận được thông tin, dữ liệu một cách bình đẳng, mọi lúc, mọi nơi. Kiến thức ngày càng nhiều và từ việc có kiến thức đến thực hiện một công việc để có kết quả cụ thể không phải chỉ có kiến thức là được. Từ biết đến hiểu, đến làm việc chuyên nghiệp với năng suất cao là một khoảng cách rất lớn. Vậy câu hỏi đặt ra là: “Kỹ năng nào là cần thiết cho mỗi con người để thành công trong công việc và cuộc sống?”[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tại Mỹ, Bộ Lao động Mỹ (The U.S. Department of Labor) cùng Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ (The American Society of Training and Development) gần đây đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về các kỹ năng cơ bản trong công việc. Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng học và tự học (learning to learn)[/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)[/FONT]
[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills)[/FONT]
[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)[/FONT]
[FONT=&quot]5.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills)[/FONT]
[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem)[/FONT]
[FONT=&quot]7.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation skills)[/FONT]
[FONT=&quot]8.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills)[/FONT]
[FONT=&quot]9.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills)[/FONT]
[FONT=&quot]10.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)[/FONT]
[FONT=&quot]11.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)[/FONT]
[FONT=&quot]12.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational effectiveness)[/FONT]
[FONT=&quot]13.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng lãnh đạo bản thân (Leadership skills)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Năm 1989, Bộ Lao động Mỹ cũng đã thành lập một Ủy ban Thư ký về Rèn luyện các Kỹ năng [/FONT][FONT=&quot]Cần[/FONT][FONT=&quot] thiết (The Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills - SCANS). Thành viên của ủy ban này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kinh doanh, doanh nhân, người lao động, công chức… nhằm mục đích “thúc đẩy nền kinh tế bằng nguồn lao động kỹ năng cao và công việc thu nhập cao”. (http://www.tinmoi.vn/share/tinmoi.vn/wdr.doleta.gov/SCANS/)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tại Úc, Hội đồng Kinh doanh Úc (The Business Council of Australia - BCA) và Phòng thương mại và công nghiệp Úc (the Australian Chamber of Commerce and Industry - ACCI) với sự bảo trợ của Bộ Giáo dục, Đào tạo và Khoa học (the Department of Education, Science and Training - DEST) và Hội đồng giáo dục quốc gia Úc (the Australian [/FONT][FONT=&quot]National[/FONT][FONT=&quot] Training Authority - ANTA) đã xuất bản cuốn “Kỹ năng hành nghề cho tương lai” (năm 2002). Cuốn sách cho thấy các kỹ năng và kiến thức mà người sử dụng lao động yêu cầu bắt buộc phải có. Kỹ năng hành nghề (employability skills) là các kỹ năng cần thiết không chỉ để có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức. Các kỹ năng hành nghề bao gồm có 8 kỹ năng như sau:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giao tiếp (Communication skills)[/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork skills)[/FONT]
[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)[/FONT]
[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)[/FONT]
[FONT=&quot]5.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)[/FONT]
[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng quản lý bản thân (Self-management skills)[/FONT]
[FONT=&quot]7.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng học tập (Learning skills)[/FONT]
[FONT=&quot]8.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng công nghệ (Technology skills)[/FONT]
[FONT=&quot](Nguồn: http://www.tinmoi.vn/share/www.acci.asn.au/text_files/issues_papers/Employ_Educ/ee21.pdf)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chính phủ Canada cũng có một bộ phụ trách về việc phát triển kỹ năng cho người lao động. Bộ Phát triển Nguồn Nhân lực và Kỹ năng Canada (Human Resources and Skills Development Canada - HRSDC) có nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực mạnh và có năng lực cạnh tranh, giúp người Canada nâng cao năng lực ra quyết định và năng suất làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bộ này cũng có những nghiên cứu để đưa ra danh sách các kỹ năng cần thiết đối với người lao động. [/FONT][FONT=&quot]Conference Board of Canada[/FONT][FONT=&quot] là[/FONT][FONT=&quot] một tổ chức phi lợi nhuận của Canada dành riêng cho nghiên cứu và phân tích các xu hướng kinh tế, cũng như năng lực hoạt động các tổ chức và các vấn đề chính sách công cộng. Tổ chức này cũng đã có nghiên cứu và đưa ra danh sách các kỹ năng hành nghề cho thế kỷ 21 (Employability Skills 2000+) bao gồm cá kỹ năng như:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giao tiếp (Communication)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tư duy và hành vi tích cực (Positive attitudes and behaviours)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng thích ứng (Adaptability)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng làm việc với con người (Working with others)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán (Science, technology and mathematics skills)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](Nguồn: http://www.tinmoi.vn/share/www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/4E332FD9-B268-443D-866C-621D02265C3A/2212/final_report.pdf)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Chính phủ Anh cũng có cơ quan chuyên trách về phát triển kỹ năng cho người lao động. Bộ Đổi mới, Đại học và Kỹ năng được chính chủ thành lập từ ngày 28/6/2007, đến tháng 6/2009 thì được ghép với Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp và Đổi mới Pháp chế để tạo nên bộ mới là Bộ Kinh tế, Đổi mới và Kỹ năng. Bộ này chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc học tập của người lớn, một phần của giáo dục nâng cao, kỹ năng, khoa học và đổi mới. (Nguồn: http://www.tinmoi.vn/share/www.dius.gov.uk/). Cơ quan chứng nhận chương trình và tiêu chuẩn (Qualification and Curriculum Authority) cũng đưa ra danh sách các kỹ năng quan trọng bao gồm:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tính toán (Application of number)[/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giao tiếp (Communication)[/FONT]
[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tự học và nâng cao năng lực cá nhân (Improving own learning and performance)[/FONT]
[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and communication technology)[/FONT]
[FONT=&quot]5.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving)[/FONT]
[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng làm việc với con người (Working with others)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Chính phủ Singapore có Cục phát triển lao động WDA (Workforce Development Agency) WDA đã thiết lập hệ thống các kỹ năng hành nghề ESS (Singapore Employability Skills System) gồm 10 kỹ năng (http://www.tinmoi.vn/share/wsq.wda.gov.sg/GenericSkills/):[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng công sở và tính toán (Workplace literacy & numeracy)[/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information & communications technology)[/FONT]
[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving & decision making)[/FONT]
[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative & enterprise)[/FONT]
[FONT=&quot]5.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giao tiếp và quản lý quan hệ (Communication & relationship management)[/FONT]
[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng học tập suốt đời (Lifelong learning)[/FONT]
[FONT=&quot]7.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tư duy mở toàn cầu (Global mindset)[/FONT]
[FONT=&quot]8.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tự quản lý bản thân (Self-management)[/FONT]
[FONT=&quot]9.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tổ chức công việc (Workplace-related life skills)[/FONT]
[FONT=&quot]10.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe (Health & workplace safety).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Trong WDA còn có Trung tâm kỹ năng hành nghề (The Centre for Employability Skills (CES)) để đánh giá hệ và hỗ trợ đào tạo kỹ năng.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Ở VN, các kỹ năng chưa được chú trọng trong hệ thống giáo dục cũng như trong cuộc sống. Hình như nền giáo dục của chúng ta đang dựa trên một giả định “người ta biết thì người ta sẽ làm được”. Và vì vậy họ cứ cố dạy cho học sinh, sinh viên thật nhiều kiến thức hòng làm được việc khi ra trường. Nhưng thực tế đâu có vậy, từ biết đến hiểu là một khoảng cách rất xa, và từ hiểu đến làm việc chuyên nghiệp với năng suất cao là một khoảng cách còn xa hơn nữa. Điều này dẫn đến một thực trạng là sinh viên khi ra trường biết nhiều kiến thức nhưng lại không có khả năng làm việc cụ thể. Chỉ vài năm gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng mới nhắc nhiều đến cụm từ “kỹ năng” và “kỹ năng mềm”.

[/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện nhất định, đạt được một chỉ tiêu nhất định. Các kỹ năng có thể là kỹ[/FONT][FONT=&quot] năng nghề nghiệp (các kỹ năng kỹ thuật cụ thể như hàn, tiện, đánh máy, lái xe, lãnh đạo, quản lý, giám sát…) và kỹ năng sống (các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy, giải quyết xung đột, hợp tác, chia sẻ…). Mỗi người học nghề khác nhau thì có các kỹ năng khác nhau nhưng các kỹ năng sống là các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai làm nghề gì cũng cần phải có. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Chúng ta tự hào về nguồn lao động dồi dào. Nhưng đó mới chỉ là số lượng. Chất lượng lao động mới là vấn đề đáng bàn. Theo bà Nguyễn Thị Hằng (nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ, TB & XH, Chủ tịch hội dạy nghề VN), hiện nay, Việt Nam còn đến hơn 50% lao động trong tổng số hơn 10 triệu lao động chưa qua đào tạo cơ bản chính quy, mà chủ yếu là vừa học vừa làm hoặc làm những công việc đơn giản. Điều đó cho chúng ta thấy bức tranh tổng thể về kỹ năng nghề nghiệp của lực lượng lao động không có gì là sáng sủa cho lắm và còn nhiều việc phải làm để có một bức tranh tươi sáng hơn.[/FONT][FONT=&quot] Điều tối thiểu phải biết (nhưng lại không phải ai cũng biết), là xã hội bây giờ sử dụng sản phẩm dùng được, chứ không sử dụng khả năng hay bằng cấp của con người. Anh không có kỹ năng đánh máy, thì có thuộc lòng 10 quyển sách về Microsoft Office cũng vô nghĩa. Anh không thiết kế nổi một cái nhà bình thường 3 tầng, thì có tốt nghiệp xuất sắc trường Kiến trúc cũng vô nghĩa. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Tổng hợp các nghiên cứu của các nước và thực tế VN, 10 kỹ năng sau là căn bản và quan trọng hàng đầu cho người lao động trong thời đại ngày nay:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng học và tự học (Learning to learn)[/FONT]
[FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding)[/FONT]
[FONT=&quot]3.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)[/FONT]
[FONT=&quot]4.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)[/FONT]
[FONT=&quot]5.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)[/FONT]
[FONT=&quot]6.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)[/FONT]
[FONT=&quot]7.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Interpersonal skills)[/FONT]
[FONT=&quot]8.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)[/FONT]
[FONT=&quot]9.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)[/FONT]
[FONT=&quot]10.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Như vậy ngoài những kiến thức chuyên môn, người lao động cần phải được trang bị thêm các kỹ năng hành nghề để đảm bảo có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Lâu nay chúng ta chỉ nghĩ đến xuất khẩu lao động, nhưng một thực tế mới đang thách đố người lao động VN là trong thời kỳ khủng hoảng người nước ngoài đang đến tranh chỗ làm việc của ta. Chúng ta có thể bị thua ngay trên sân nhà.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Rõ ràng 10 kỹ năng mềm thiết yếu này không những chỉ giúp người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả công việc mà thực chất là giúp ích rất nhiều trong mọi khía cạch cuộc sống ở gia đình ngoài xã hội tại công sở, nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống và văn hóa xã hội, góp phần thay đổi diện mạo con người VN.

Học hỏi kinh nghiệm từ các nước công nghiệp tiên tiến, nhà nước cần phải xây dựng một chương trình quốc gia về kỹ năng mềm, thành lập một cơ quan chuyên trách xây dựng hệ thống kỹ năng, đào tạo và giám sát chất lượng năng lực của lực lượng lao động. Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức. Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức thì nguồn vốn con người là quan trọng nhất. “Không thể giải quyết vấn đề mới bằng chuẩn mực cũ” Không thể ngồi hô hào về cải cách giáo dục mà phải có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực của mỗi người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh của VN.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Phan Quốc Việt[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Theo dantri.com.vn[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
 
xem có được mấy cái kỹ năng nào. 1.2....cơ mà chẳng có cái nào hoàn thiện cả. muốn học hỏi>>>
 
Phải tự mình học thôi. Mình ngày xưa cũng cứ nghĩ học giỏi là làm tốt, nhưng suy nghĩ đó mãi lúc ra trường mới hiểu được. Giờ cũng đang cố gắng học hỏi hoàn thiện mình, nhưng mà tính mình bướng, hiếu thắng & khó thay đổi cơ.
Ôi đấu tranh vs chính bản thân mình thật là khó!
 
Nhân đây, nếu ai đang gặp phải khó khăn trong làm việc nhóm và quản lý nhóm thì đọc cuốn sách: "người giỏi không phải là người làm tất cả". Mình thấy thật hữu ích.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,151
Thành viên mới nhất
nguyenngoc1
Back
Bên trên