Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngân hàng Tháng 04/2019 [30.04]

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
#1
21369


NGÂN HÀNG​
VỊ TRÍ​
NHÓM VỊ TRÍ​
VỊ TRÍ​
ĐỊA ĐIỂM​
HẠN NỘP HỒ SƠ​
Số năm KN​
ACB​
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Đông Bắc Bộ​
2/5/2019​
1 - 2 năm​
ACB​
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
1/5/2019​
1 - 3 năm​
ACB​
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
1/5/2019​
1 - 3 năm​
ACB​
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
1/5/2019​
1 - 3 năm​
ACB​
Giám đốc Phòng Ngân hàng ưu tiên​
Quản lý​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
4 - 8 năm​
ACB​
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Thanh Toán Quốc Tế)​
TTQT​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
0 năm​
ACB​
Giao Dịch Viên (ưu tiên nam)​
GDV​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
31/05/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên viên Thẩm định giá​
Thẩm định​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
24/05/2019​
1 - 3 năm​
BacABank​
Giao dịch viên​
GDV​
Chi nhánh​
Miền Bắc​
21/05/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên Viên Marketing​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
10/5/2019​
2 - 3 năm​
BacABank​
Giao dịch viên​
GDV​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
BacABank​
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
1/5/2019​
0 năm​
Baovietbank​
Giao dịch viên​
GDV​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
5/5/2019​
0 năm​
Baovietbank​
Chuyên viên Phát triển sản phẩm​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
5/5/2019​
3 năm​
Baovietbank​
Chuyên viên Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
5/5/2019​
0 năm​
Baovietbank​
Chuyên viên tư vấn​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
5/5/2019​
0 năm​
BIDV​
Chuyên viên Trung tâm Ngân hàng số​
Nhân sự​
Hội sở​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
BIDV​
Chuyên viên Quản lý khách hàng: 03 người, Giao dịch viên: 01 người​
Khác​
Chi nhánh​
Nam Định​
6/5/2019​
0 năm​
BIDV​
Chuyên viên-Hỗ trợ ALCO (Hỗ trợ ALCO)​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
BIDV​
Nhân viên kiểm ngân​
Khác​
Chi nhánh​
Gia Lai​
15/04/2019​
0 năm​
BIDV​
Chuyên viên Quản lý khách hàng, Giao dịch viên​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
12/4/2019​
0 năm​
HSBC​
Contact Centre Service and Sales Representative - Outbound​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
23/04/2019​
0 năm​
HSBC​
HSBC Workplace Experience Programme 2019 - Intake 1​
Khác​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
16/04/2019​
0 năm​
HSBC​
Premium Banking Officer - Wealth/Non-wealth​
Thẩm định​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
16/04/2019​
1 năm​
Kienlongbank​
Nhân viên tín dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
0 năm​
Kienlongbank​
Giao dịch viên​
GDV​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
0 năm​
Kienlongbank​
Nhân viên chăm sóc khách hàng​
GDV​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
0 năm​
Kienlongbank​
Nhân viên tái thẩm định KHCN​
Thẩm định​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
1 năm​
Kienlongbank​
Phó Giám đốc phòng giao dịch​
Quản lý​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
3 năm​
MBBank​
Chuyên viên Phòng Quản lý Nhân sự​
Quản lý​
Hội sở​
Hà Nội​
18/05/2019​
2 năm​
MBBank​
Giảng viên đào tạo chuyên trách​
Khác​
Hội sở​
Toàn quốc​
18/05/2019​
2 năm​
MBBank​
Chuyên viên tái cấu trúc nợ​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
10/5/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên đầu tư Chiến lược​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
4/5/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên giám sát đầu tư - Phòng QL Công ty thành viên​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
4/5/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên rủi ro thị trường​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
2/5/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên khách hàng cá nhân​
QHKH​
Hội sở​
Hà Nội​
2/5/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Hội sở​
Hà Nội​
2/5/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên rủi ro thị trường​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
2/5/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên Xử lý tranh chấp​
Quản lý​
Hội sở​
Hà Nội​
1/5/2019​
2 năm​
MBBank​
Chuyên viên Quản Trị ALM​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên Chế độ kế toán​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên Tài Chính​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên kế toán nội bộ​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên Kế toán Tổng hợp và báo cáo​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên gia Kiến trúc Dữ liệu​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên Quản trị dữ liệu​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
MBBank​
Công tác viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
MBBank​
Chuyên viên phân tích, quản trị dữ liệu​
Khác​
Hội sở​
Hà Nội​
26/04/2019​
1 năm​
MBBank​
Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ​
Khác​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
21/04/2019​
0 năm​
MSB​
Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Đông Nam Bộ​
31/12/2019​
1 - 2 năm​
MSB​
Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Tây Nam Bộ​
31/12/2019​
1 - 2 năm​
MSB​
Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/06/2019​
0 năm​
MSB​
Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
1/6/2019​
1 - 2 năm​
MSB​
Chuyên viên/ Giám đốc QHKHDN vừa và nhỏ - EB - MSB - Hải Phòng​
QHKH​
Chi nhánh​
Hải Phòng​
17/05/2019​
1 - 2 năm​
NamABank​
Chuyên viên Thanh toán trong nước​
TTQT​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
1 năm​
NamABank​
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường​
Quản lý​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
1 năm​
NamABank​
Chuyên viên QHKH Cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
0 năm​
NamABank​
Chuyên viên QHKH doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
0 năm​
NamABank​
Chuyên viên Tư vấn​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/04/2019​
0 năm​
NamABank​
Chuyên viên Xử lý nợ​
Khác​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
0 năm​
NamABank​
Chuyên viên Thanh toán trong nước​
TTQT​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
0 năm​
NamABank​
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường​
Quản lý​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
0 năm​
PGBank​
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Đà Nẵng​
15/05/2019​
0 năm​
PGBank​
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Bắc Ninh​
15/05/2019​
0 năm​
PGBank​
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
15/05/2019​
0 năm​
PGBank​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Quảng Ninh​
15/05/2019​
2 năm​
Sacombank​
Chuyên viên Quản lý tín dụng​
Quản lý​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
5/5/2019​
1 năm​
Sacombank​
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp FDI​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
Sacombank​
Chuyên viên kế toán quản trị​
Khác​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
1 - 2 năm​
Sacombank​
Chuyên viên Basel II​
Quản lý​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
1 - 2 năm​
SCB​
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
30/05/2019​
0 năm​
SCB​
Nhân viên/Chuyên viên Khách hàng cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
SeABank​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
13/06/2019​
0 năm​
SeABank​
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
30/05/2019​
SeABank​
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
SeABank​
Chuyên viên khách hàng ưu tiên​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
SeABank​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
SeABank​
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
SeABank​
Giao dịch viên​
GDV​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
Shinhanbank​
chuyên viên tín chấp​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/06/2019​
0 năm​
Shinhanbank​
Card Operation Officer​
Khác​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
20/05/2019​
1 - 3 năm​
Shinhanbank​
Chuyên viên khách hàng cá nhân (Team Credit Card & Personal Loan)​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
15/05/2019​
0 năm​
Shinhanbank​
03 Chuyên viên khách hàng cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
8/5/2019​
2 - 5 năm​
Shinhanbank​
Loan Officer - CV Thẩm Định Tín Dụng - Biên Hòa Branch​
Thẩm định​
Chi nhánh​
Đôồng Nai​
1/5/2019​
1 năm​
Shinhanbank​
20 Chuyên viên khách hàng cá nhân - Retail RM - Growing Business​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
30/04/2019​
2 - 5 năm​
Techcombank​
Chuyên viên nghiệp vụ kho quỹ​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/06/2019​
1 - 2 năm​
Techcombank​
Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (Telesale)​
Khác​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
12/6/2019​
0 năm​
Techcombank​
Chuyên viên Bán hàng trực tiếp (Direct sale)​
Khác​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
27/05/2019​
0 năm​
Techcombank​
Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng​
QHKH​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
27/05/2019​
0 năm​
Techcombank​
The Consulting Master 2019 - Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (CSO)​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
2 - 5 năm​
Techcombank​
The Consulting Master 2019 - Chuyên viên khách hàng ưu tiên (PRM)​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
2 - 5 năm​
Techcombank​
The Consulting Master 2019 - Chuyên viên khách hàng cá nhân (RBO)​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
2 - 5 năm​
Techcombank​
The Future Bank Consultant 2019 - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) - [Khu vực miền Bắc]​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
Techcombank​
The Future Bank Consultant 2019 - Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhâ (CSO) - [Miền Bắc]​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
Techcombank​
The Future Bank Consultant 2019 - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) - [Khu vực miền Bắc]​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
Techcombank​
The Consulting Master 2019 - Chuyên gia/Chuyên viên tư vấn bảo hiểm (TIS/ TIO) - [Khu vực miền Bắc]​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
2/5/2019​
0 năm​
Techcombank​
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân​
Khác​
Chi nhánh​
Lâm Đồng​
27/04/2019​
0 năm​
Techcombank​
Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực Cẩm Phả/Uông Bí​
QHKH​
Chi nhánh​
Uông Bí​
22/04/2019​
0 năm​
TPBank​
Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
TPBank​
Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp​
Quản lý​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
TPBank​
Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
1 năm​
TPBank​
Cộng tác viên Khách hàng cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
TPBank​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng​
HTTD​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
16/05/2019​
1 năm​
TPBank​
Chuyên viên Khách hàng cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
16/05/2019​
1 năm​
TPBank​
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
16/05/2019​
1 năm​
TPBank​
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Khối bán trực tiếp​
QHKH​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
12/5/2019​
1 năm​
TPBank​
Nhân viên khách hàng cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
11/5/2019​
0 năm​
TPBank​
Nhân viên khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
11/5/2019​
0 năm​
TPBank​
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Phòng khách hàng doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Sơn Tây​
11/5/2019​
0 năm​
VIB​
CVCC/CVC/CV Quản lý khách hàng ưu tiên​
Quản lý​
Chi nhánh​
Nghệ An​
1/5/2019​
0 năm​
VIB​
Chuyên viên Bán Hàng Qua Điện Thoại​
GDV​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
1/5/2019​
1 - 2 năm​
VIB​
Giao dịch Tín Dụng​
GDV​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
27/04/2019​
0 năm​
VIB​
Chuyên viên cao cấp Tư vấn bảo hiểm​
Khác​
Chi nhánh​
Hồ Chí Minh​
27/04/2019​
10 năm​
VietABank​
Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh - thanh toán quốc tế​
TTQT​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
VietABank​
Chuyên viên Thanh toán quốc tế​
TTQT​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
1 năm​
VietABank​
Chuyên viên / Chuyên viên cao cấp khách hàng chiến lược​
TTQT​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
2 năm​
VietABank​
Chuyên viên Định chế Tài chính​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
1 năm​
VietABank​
Chuyên viên Thúc đẩy bán khách hàng Cá nhân​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
VietABank​
Chuyên viên Thúc đẩy bán khách hàng Doanh nghiệp​
QHKH​
Chi nhánh​
Hà Nội​
20/05/2019​
0 năm​
Vietcombank​
Tuyển dụng tập trung​
Khác​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
1/5/2019​
0 năm​
Vietinbank​
Tuyển dụng tập trung​
Khác​
Chi nhánh​
Toàn quốc​
14/04/2019​
0 năm​
Vietinbank​
vị trí lễ tân​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
VPBank​
Chuyên viên Quản trị rủi ro Khách hàng Định chế tài chính​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
9/5/2019​
1 - 3 năm​
VPBank​
Thực tập sinh bộ phận mô hình - Khối Quản trị rủi ro​
Khác​
Chi nhánh​
Hà Nội​
1/5/2019​
0 năm​

Thân.

Admin U&Bank.
 


Top