Tổng hợp Thông tin hoạt động ngành Ngân hàng trong Quý III năm 2011

  • Bắt đầu Bắt đầu banker
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

banker

Administrator
I-CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC:

Thực hiện các Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 11/NQ-CPngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn địnhkinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011, Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7 và 8 của Chính phủ, trongquý III/2011, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp điều hành chính sáchtiền tệ chặt chẽ và thận trọng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thươngmại, tiếp tục kiểm soát sự gia tăng tiền tệ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn địnhkinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội năm 2011. Cụ thể:

1. Các giải pháp điều hành chínhsách tiền tệ, tín dụng và quản lý ngoại hối:


- Điều hành các công cụchính sách tiền tệ một cách chủ động, thận trọng nhằm hỗ trợ vốn thanh toán chocác TCTD và kiểm soát tín dụng tăng dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán tăngtừ 15-16% trong năm 2011: (1) Theo dõi và kiểm soátchặt chẽ cung ứng tiền qua các kênh nhằm kiểm soát tiền tệ chặt chẽ; Điều hành lượng tiền cungứng phù hợp với nhu cầu của thị trường tiền tệ; điềuhành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mởvới khối lượng và lãi suất hợp lý, chủ yếu là chào mua giấy tờ có giá với lãisuất được điều chỉnh giảm từ 15% xuống 14%/năm, kỳ hạn 7ngày (từ ngày 19/9 lên 14 ngày); (2) Giữ ổn định các mức lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trongthanh toán điện tử liên ngân hàng ở mức 14%/năm, lãi suất tái chiết khấu 13%/năm; (3) Theo dõichặt chẽ thị trường tiền tệ, tình hình thanh khoản và hoạt động của các TCTD đểcó biện pháp điều hành kịp thời và phù hợp với diễn biến thị trường; (4)Tiếp tục cho vay tái cấp vốn để hỗ trợ vốn tín dụng cho lĩnh vực nôngnghiệp, nông thôn.

- Thực hiện các biện pháp để quản lý thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá và thị trườngvàng: (1) Điềuchỉnh linh hoạt tỷ giá bình quân liên ngân hàng phù hợp với diễn biến thịtrường;(2) Bán ngoại tệ can thiệp kịpthời với liều lượng thích hợp để bình ổn thị trường ngoại hối; đồng thời yêucầu các Ngân hàng thương mại tăng cường bán ngoại tệ; (3) Điều chỉnh tăng 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằngngoại tệ của các tổ chức tín dụng kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 9/2011; (4) Mở rộng đối tượng phải áp dụng dựtrữ bắt buộc bằng ngoại tệ (tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ởnước ngoài); (5) Phối hợp chặt chẽ vớiBộ Công an trong việc kiểm soát hoạt động mua bán ngoại tệ bất hợp pháp trênthị trường tự do và chủ động thông tin, tuyên truyền để ổn định tâm lý thịtrường.

- Ban hànhmột số văn bản quy định về cơ chế tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng Nhànước và Luật các tổ chức tín dụng: (i) Thông tư số17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 về việc cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờcó giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng; (ii) Thôngtư số 28/2011/TT-NHNN ngày 01/9/2011 quy định về việc tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp; (iii) Vănbản số 6838/NHNN-CSTT ngày 31/8/2011 về việc hướng dẫn tổ chức tín dụng xácđịnh số dư nợ tín dụng để tính tốc độ tăng trưởng tín dụng;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý ngoại hối chophù hợp với điều kiện hiện nay, trong Quý III/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hànhmới: (i) Thông tư 15/2011/TT-NHNNngày 12/8/2011 quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt củacá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh; (ii) Thôngtư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23/8/2011 quy định về quản lý ngoại hối đối với việcvay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhànước; (iii) Thông tư 19/2011/TT-NHNNngày 24/8/2011 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếuquốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; (iv) Thông tư số 20/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệtiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép; Những quy định này gópphần tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động ngoại hối.

- Ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 07/9/2011 yêu cầu các tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ theo quyđịnh nhằm bình ổn thị trường và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đượcnguồn vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh với mức lãi suất phù hợp; tăngcường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lãi suất huyđộng vốn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về mức lãi suất huyđộng.

-Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2011 trongtoàn ngành Ngân hàng. Tại Hội nghị, các tổ chức tín dụng đã thể hiện sựđồng thuận, nhất trí và quyết tâm cao trong việc triển khai các giải pháp củaNgân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và việc giảm dầnlãi suất thị trường trong những tháng cuối năm 2011.

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đưa thôngtin kịp thời, đầy đủ về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt độngngân hàng trong năm 2011, góp phần triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềmchế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ.

2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của cáctổ chức tín dụng:

- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch thanh tra cáctổ chức tín dụng trong nước trong những tháng cuối năm 2011, trong đó tập trungvào: (i) Thanh tra cấp tín dụng, ứngtrước; Thanh tra đầu tư tài chính, góp mua cổ phần; Thanh tra tài sản có khác,trong đó tập trung thanh tra các khoản ủy thác đầu tư, phải thu bên ngoài;Thanh tra phòng, chống rửa tiền; (ii) Căncứ kết quả thanh tra, đánh giá thực trạng tài chính; đánh giá mức độ rủi ro vàhệ thống kiểm soát nội bộ ở từng nội dung được thanh tra.

- Nhằm tạo sự luân chuyển và điều hòa vốn giữa thịtrường I và thị trường II, giữa tổ chức tín dụng thừa và tổ chức tín dụng thiếuvốn có điều kiện tăng trưởng tín dụng trong giới hạn 20% và tạo điều kiện hạ mặtbằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011 sửađổi, điều chỉnh một số quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động củacác tổ chức tín dụng.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hànhtrần lãi suất huy động và tình hình triển khai các giải pháp của Ngân hàng Nhànước tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng những tháng cuối năm 2011 để cóbiện pháp xử lý phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện lộ trìnhtăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước: Ngân hàng thương mại cổphần Ngoại thương (Vietcombank) tăng vốn điều lệ từ 17.587 tỷ đồng lên 19.698tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) tăng vốn điềulệ từ mức 16.858 tỷ đồng lên 20.230 tỷ đồng.

- Ngày 01/09/2011,Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 1974/QĐ-NHNN ngày 01/9/2011 vềviệc chuyển đổi Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) từ công ty Nhànước thành loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) doNhà nước làm chủ sở hữu.

3. Pháttriển và đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán:

- Để quá trình triển khai kết nối liên thôngmạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS được thực hiện thống nhấttrên phạm vi cả nước, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Ngânhàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả công táckết nối POS trên địa bàn để thay đổi thói quen thanh toán và thúc đẩy pháttriển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn xã hội.

- Trước sự xuất hiện củaloại tội phạm sử dụng công nghệ cao, ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của chủ thẻtrong và ngoài nước để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thông qua dịch vụthanh toán trực tuyến tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chứccung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường thực hiện các biện pháp an ninh, bảo mậtnhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán trựctuyến do đơn vị mình cung cấp, thận trọng lựa chọn các tổ chức không phải làngân hàng khi phối hợp, liên kết và hợp tác cung ứng dịch vụ trung gian thanhtoán.

Bên cạnh đó, ngày21/9/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy địnhvề an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

4. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hànhchính theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộcphạm vi chức năng quản lý của mình, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các thông tưvề thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt độngthanh toán và các lĩnh vực khác (số 23/201/TT-NHNN ngày 31/8/2011); trong lĩnhvực thành lập và hoạt động ngân hàng (số 24/2011/TT-NHNN); trong lĩnh vực hoạtđộng ngoại hối (số 25/2011/TT-NHNN) và trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ (số26/2011/TT-NHNN).

II- MỘT SỐ TÌNHHÌNH TIỀN TỆ, TÍN DỤNG, NGOẠI HỐI TRONGQUÝ III/2011

- Về lãisuất:

+ Lãi suất VND: (i) Lãi suất huy độngtừ ngày 07/9/2011, thực hiện Chỉthị số 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động của các tổchức tín dụng phổ biến ở mức 14%/năm; tuy nhiên, một số Ngân hàng thương mại ápdụng mức lãi suất 14%/năm đối với cả các khoản tiền gửi kỳ hạn ngày, tuần; (ii) Lãisuất cho vay ổnđịnh trong tháng 7, tháng 8; từ nửa đầu tháng 9 đến nay có xu hướng giảm. Hiện lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nôngthôn, xuất khẩu phổ biến ở mức 17-19%; lãi suất cho vay sản xuất - kinh doanhkhác phổ biến ở mức 17-21%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất22-25%/năm.

+ Lãi suất USD: (i) Lãi suất huy động thực hiện chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số02/CT-NHNN, các TCTD chấp hành đúng quy định của NHNN về mức lãi suất huy độngUSD tối đa, phổ biến ở mức sát trần 2%/năm đối với tiền gửi dân cư, 0,5%/nămđối với tiền gửi tổ chức kinh tế.; (ii)Lãi suất cho vay ổn định so với cuối tháng 6/2011. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến ở mức6-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-8%/năm đối với trung và dài hạn.

+ Lãi suất thị trường liên ngânhàng: Trong quý III/2011, lãi suất thị trường nội tệliên ngân hàng có xu hướng giảm; tuy nhiên trong tuần đầu tháng 9, lãi suất thịtrường liên ngân hàng tăng đột biến; Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời hỗ trợ thanhkhoản tạm thời qua nghiệp vụ thị trường mở, nên lãi suất thị trường nội tệ liênngân hàng đã giảm dần và có xu hướng ổn định. Hiện lãi suất cho vay qua đêm ởmức 12-13%/năm, 1-2 tuần 13,5-14%/năm, 1 tháng 14,5-15%/năm.

- Về hoạt động của thị trường ngoạihối:Trongquý III/2011, do tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và đặc biệt dothị trường vàng lên cơn sốt vào những ngày đầu tháng 8 đã góp phần làm tâm lýđầu cơ, găm giữ ngoại tệ gia tăng. Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện can thiệp kịp thời vớiliều lượng và thời điểm thích hợp nên đã nhanh chóng ổn định tâm lý, góp phầnbình ổn thị trường và giải tỏa áp lực lên tỷ giá. Tại thời điểm ngày 26/9/2011,tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.628 VND/USD, tỷ giá niêm yết của các ngân hàngthương mại phổ biến ở mức 20.830-20.834 VND/USD.

- Về thị trường vàng: Do ảnh hưởng của giá vàngthế giới, giá vàng trong nước cũng biến động theo, tuy nhiên mức chênhlệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao, có thời điểm caohơn giá vàng thế giới 3 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kịp thờithông tin khuyến cáo người dân nên thận trọng để tránh bị giới đầu cơ đẩygiá nhằm mục đích trục lợi. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đangtheo dõi sát diễn biến thị trường để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Vềhuy động vốn: Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 23/9/2011tăng 9,82% so với cuối năm trước, tuy nhiên lại giảm 1,07% so với cuối thángtrước.

- Về cho vay nền kinh tế: Tín dụng đối với nền kinhtế đến 23/9/2011 tăng 8,16% so với cuối năm trước. Tuy nhiên, giảm 0,94% so vớitháng trước, trong đó tín dụng bằng VND giảm 0,49%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm2,27%.

- Vềtổng phương tiện thanh toán: Tổng phương tiện thanh toán đến 23/9/2011 tăng 8,87%so với cuối năm 2010. Tuy nhiên, giảm 0,86% so với tháng trước; trong đó tiềnmặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 0,57% so với tháng trước và so vớicuối năm trước tăng 2,82%.


Theo SBV
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,173
Thành viên mới nhất
tk88newscom
Back
Bên trên