[TỔNG HỢP]: Danh sách ngân hàng tại Việt Nam

Các Ngân hàng chính sách (Nhà nước)

[TABLE="class: prettytable sortable jquery-tablesorter"]
[TR]
[TH="class: headerSort"]STT[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tên ngân hàng[/TH]
[TH="class: headerSort"]Vốn điều lệ
tỷ đồng[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tên giao dịch tiếng Anh,
tên viết tắt[/TH]
[TH="class: headerSort"]website[/TH]
[TH="class: headerSort"]Cập nhật đến[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam[/TD]
[TD]15.000[/TD]
[TD]Vietnam Bank for Social Policies
VBSP[/TD]
[TD]vbsp.org.vn[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Ngân hàng Phát triển Việt Nam[/TD]
[TD]10.000[/TD]
[TD]The Vietnam Development Bank
VDB[/TD]
[TD]vdb.gov.vn[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

[TABLE="class: prettytable sortable jquery-tablesorter"]
[TR]
[TH="class: headerSort"]STT[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tên ngân hàng[/TH]
[TH="class: headerSort"]Vốn điều lệ
tỷ đồng[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt[/TH]
[TH="class: headerSort"]website[/TH]
[TH="class: headerSort"]abc[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương[/TD]
[TD]1.112[/TD]
[TD]CCF[/TD]
[TD]www.ccf.vn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Ngân hàng thương mại

[TABLE="class: prettytable sortable jquery-tablesorter"]
[TR]
[TH="class: headerSort"]STT[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tiếng việt[/TH]
[TH="class: headerSort"]vốn điều lệ[/TH]
[TH="class: headerSort"]tiếng anh[/TH]
[TH="class: headerSort"]web site[/TH]
[TH="class: headerSort"]ngày[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Á Châu[/TD]
[TD]11.252[/TD]
[TD]Asia Commercial Bank, ACB[/TD]
[TD]acb.com.vn[/TD]
[TD]4/5/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Đại Á[/TD]
[TD]3.100[/TD]
[TD]Dai A Bank[/TD]
[TD]daiabank.com.vn[/TD]
[TD]19/07/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Đông Á[/TD]
[TD]4.500[/TD]
[TD]DongA Bank, DAB[/TD]
[TD]dongabank.com.vn[/TD]
[TD]31/12/2009[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]Đông Nam Á[/TD]
[TD]5.335[/TD]
[TD]SeABank[/TD]
[TD]seabank.com.vn[/TD]
[TD]31/12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Đại Dương[/TD]
[TD]5.000[/TD]
[TD]Oceanbank[/TD]
[TD]oceanbank.vn[/TD]
[TD]31/08/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]An Bình[/TD]
[TD]4.200[/TD]
[TD]ABBank[/TD]
[TD]abbank.vn[/TD]
[TD]11/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Bắc Á[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]NASBank, NASB[/TD]
[TD]nasbank.com.vnbaca-bank.vn[/TD]
[TD]27/12/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]Dầu khí Toàn Cầu[/TD]
[TD]3.018[/TD]
[TD]GP.Bank[/TD]
[TD]gpbank.com.vn[/TD]
[TD]31/12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Bản Việt[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]VIET CAPITAL BANK, VCCB[/TD]
[TD]vietcapitalbank.com.vn[/TD]
[TD]12/11/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD]Hàng Hải Việt Nam[/TD]
[TD]8.000[/TD]
[TD]Maritime Bank, MSB[/TD]
[TD]msb.com.vn[/TD]
[TD]06/12/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Kỹ Thương Việt Nam[/TD]
[TD]8.788[/TD]
[TD]Techcombank[/TD]
[TD]techcombank.com.vn[/TD]
[TD]01/04/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]Kiên Long[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]KienLongBank[/TD]
[TD]kienlongbank.com[/TD]
[TD]12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]Nam Á[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]Nam A Bank[/TD]
[TD]namabank.com.vn[/TD]
[TD]24/10/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]Nam Việt[/TD]
[TD]3.500[/TD]
[TD]NaViBank[/TD]
[TD]navibank.com.vn[/TD]
[TD]02/09/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]Việt Nam Thịnh Vượng[/TD]
[TD]5.000[/TD]
[TD]VPBank[/TD]
[TD]vpb.com.vn[/TD]
[TD]03/08/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16[/TD]
[TD]Nhà Hà Nội[/TD]
[TD]4.050[/TD]
[TD]Habubank, HBB[/TD]
[TD]habubank.com.vn[/TD]
[TD]01/11/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17[/TD]
[TD]Phát Triển Nhà TPHCM[/TD]
[TD]5.450[/TD]
[TD]HDBank[/TD]
[TD]hdbank.com.vn[/TD]
[TD]28/12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18[/TD]
[TD]Phương Nam[/TD]
[TD]4.000[/TD]
[TD]Southern Bank, PNB[/TD]
[TD]http://www.southernbank.com.vn/[/TD]
[TD]19/12/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19[/TD]
[TD]Phương Đông[/TD]
[TD]3.140[/TD]
[TD]Orient Commercial Bank, OCB[/TD]
[TD]ocb.com.vn[/TD]
[TD]31/12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20[/TD]
[TD]Quân Đội[/TD]
[TD]7.300[/TD]
[TD]Military Bank, MB,[/TD]
[TD]http://www.mcsb.com.vn ;; http://www.militarybank.com.vn[/TD]
[TD]31/12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]21[/TD]
[TD]Phương Tây[/TD]
[TD]2.000[/TD]
[TD]Western Bank[/TD]
[TD]http://www.westernbank.vn[/TD]
[TD]18/02/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22[/TD]
[TD]Quốc tế[/TD]
[TD]4.000[/TD]
[TD]VIBBank, VIB[/TD]
[TD]http://www.vib.com.vn[/TD]
[TD]17/06/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23[/TD]
[TD]Sài Gòn[/TD]
[TD]10.583,8[/TD]
[TD]Sài Gòn, SCB[/TD]
[TD]http://www.scb.com.vn[/TD]
[TD]09/12/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24[/TD]
[TD]Sài Gòn Công Thương[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]Saigonbank[/TD]
[TD]saigonbank.com.vn[/TD]
[TD]31/12/2009/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25[/TD]
[TD]Sài Gòn-Hà Nội[/TD]
[TD]5.000[/TD]
[TD]SHBank, SHB[/TD]
[TD]shb.com.vn[/TD]
[TD]01/4/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26[/TD]
[TD]Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín[/TD]
[TD]10.739[/TD]
[TD]Sacombank[/TD]
[TD]http://www.sacombank.com.vn/[/TD]
[TD]09/12/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27[/TD]
[TD]Việt Á[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]VietABank, VAB[/TD]
[TD]http://www.vietabank.com.vn/[/TD]
[TD]26/07/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28[/TD]
[TD]Bảo Việt[/TD]
[TD]1.500[/TD]
[TD]BaoVietBank, BVB[/TD]
[TD]http://www.baovietbank.vn[/TD]
[TD]31/11/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29[/TD]
[TD]Việt Nam Thương Tín[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]VietBank[/TD]
[TD]http://www.vietbank.com.vn[/TD]
[TD]23/09/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30[/TD]
[TD]Xăng dầu Petrolimex[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]Petrolimex Group Bank, PG Bank[/TD]
[TD]http://www.pgbank.com.vn[/TD]
[TD]27/9/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31[/TD]
[TD]Xuất nhập khẩu[/TD]
[TD]12.355[/TD]
[TD]Eximbank, EIB[/TD]
[TD]http://www.eximbank.com.vn[/TD]
[TD]19/07/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]32[/TD]
[TD]Bưu Điện Liên Việt[/TD]
[TD]6.460[/TD]
[TD]LienVietPostBank[/TD]
[TD]http://www.lienvietpostbank.com.vn[/TD]
[TD]29/6/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]33[/TD]
[TD]Tiên Phong[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]TienPhongBank[/TD]
[TD]http://www.tpb.vn[/TD]
[TD]30/12/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]34[/TD]
[TD]Ngoại thương[/TD]
[TD]19.698[/TD]
[TD]Vietcombank[/TD]
[TD]vietcombank.com.vn[/TD]
[TD]23/11/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]35[/TD]
[TD]Phát Triển Mê Kông[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]MDB[/TD]
[TD]mdb.com.vn[/TD]
[TD]13/11/2009[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]36[/TD]
[TD]Đại Tín[/TD]
[TD]5.000[/TD]
[TD]Trustbank[/TD]
[TD]http://www.trustbank.com.vn/[/TD]
[TD]02/06/2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]37[/TD]
[TD]Công thương[/TD]
[TD]20.230[/TD]
[TD]Vietinbank[/TD]
[TD]http://vietinbank.vn//[/TD]
[TD]31/5/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]38[/TD]
[TD]Đầu tư[/TD]
[TD]14.600[/TD]
[TD]BIDV[/TD]
[TD]http://bidv.com.vn//[/TD]
[TD]31/5/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]39[/TD]
[TD]Nông nghiệp[/TD]
[TD]20.708[/TD]
[TD]Agribank[/TD]
[TD]http://agribank.com.vn//[/TD]
[TD]31/5/2011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]40[/TD]
[TD]Phát triển Nhà[/TD]
[TD]2.708[/TD]
[TD]MHB[/TD]
[TD]http://mhb.com.vn//[/TD]
[TD]31/5/2011[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

[TABLE="class: prettytable sortable jquery-tablesorter"]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ANZ Việt Nam[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]Australia And Newzealand Bank[/TD]
[TD]http://www.anz.com/vietnam/vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Deutsche Bank Việt Nam[/TD]
[TD]50,08[/TD]
[TD]Deutsche Bank AG, Vietnam[/TD]
[TD]http://www.db.com/vietnam/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Ngân hàng Citibank Việt Nam[/TD]
[TD]20[/TD]
[TD]Citibank[/TD]
[TD]http://www.citibank.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]HSBC[/TD]
[TD]http://www.hsbc.com.vn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Standard Chartered[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered[/TD]
[TD]http://www.standardchartered.com/vn/vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam[/TD]
[TD]4.547,1[/TD]
[TD]Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVN[/TD]
[TD]http://www.shinhan.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Ngân hàng Hong Leong Việt Nam[/TD]
[TD]3.000[/TD]
[TD]Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN[/TD]
[TD]http://www.hlb.com.my/vn/Vietnam/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]BIDC[/TD]
[TD]30[/TD]
[TD]BIDC[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Crédit Agricole[/TD]
[TD]45[/TD]
[TD]Ca-CIB[/TD]
[TD]http://www.ca-cib.com/global-presence/vietnam.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD]Mizuho[/TD]
[TD]267[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Tokyo-Mitsubishi UFJ[/TD]
[TD]145[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]Sumitomo Mitsui Bank[/TD]
[TD]500[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam[/TD]
[TD]28[/TD]
[TD][/TD]
[TD]http://www.commbank.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia[/TD]
[TD]28[/TD]
[TD]BIDC[/TD]
[TD]http://www.bidc.com.kh/[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

[TABLE="class: prettytable sortable jquery-tablesorter"]
[TR]
[TH="class: headerSort"]Stt[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tên ngân hàng[/TH]
[TH="class: headerSort"]Vốn điều lệ[/TH]
[TH="class: headerSort"]Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt[/TH]
[TH="class: headerSort"]Trang chủ[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Ngân hàng Indovina[/TD]
[TD]165 triệu USD
[SUP][cần dẫn nguồn][/SUP][/TD]
[TD]IVB[/TD]
[TD]http://www.indovinabank.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Ngân hàng Việt - Nga[/TD]
[TD]168,5 triệu USD
[SUP][cần dẫn nguồn][/SUP][/TD]
[TD]VRB[/TD]
[TD]http://www.vrbank.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Ngân hàng ShinhanVina[/TD]
[TD]7 triệu USD
[SUP][cần dẫn nguồn][/SUP][/TD]
[TD]SVB[/TD]
[TD]http://www.shinhanvina.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]VID Public Bank[/TD]
[TD]62,5 triệu USD
[SUP][cần dẫn nguồn][/SUP][/TD]
[TD]VID PB[/TD]
[TD]http://www.vidpublicbank.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Ngân hàng Việt - Thái[/TD]
[TD]161 triệu USD
[SUP][cần dẫn nguồn][/SUP][/TD]
[TD]VSB[/TD]
[TD]http://vsb.com.vn/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]Ngân hàng Việt - Lào[/TD]
[TD]10 triệu USD
[SUP][cần dẫn nguồn][/SUP][/TD]
[TD]LVB[/TD]
[TD]http://www.lao-vietbank.com/[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Nguồn: Wikipedia
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bạn check lại Shinhanvinabank có còn liên doanh với VCB hay kô nhé? Có thông tin là đã bán cho Shinhan luôn rồi mà?
 
http://www.shinhan.com.vn --> còn có shihan viet nam thôi à :(
Ngày 11/11/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2470/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina vào Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina vào Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam. Thu hồi Giấp phép thành lập và hoạt động số 10/NH-GP ngày 4/1/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina, đồng thời Giấy phép này hết hiệu lực thi hành.Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật, đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khác theo các quy định của pháp luật liên quan.Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina phải hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 10/NH-GP của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina; Thực hiện thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khác theo các quy định của pháp luật liên quan.* Cùng ngày, Thống đốc NHNN cũng có công văn số 8791/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina cho Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc. Theo đó, các bên liên quan hoàn tất giao dịch chuyển nhượng và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giao dịch chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.Tại công văn số 8792/NHNN-TTGSNH ngày 11/11/2011, Thống đốc NHNN đã chấp thuận tên gọi của các chi nhánh của Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam sau sáp nhập như sau:Chi nhánh thứ nhất: Tên gọi cũ: Ngân hàng Shinhan Vina – Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Daeha Trade Tower, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; Tên gọi mới: Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Daeha Trade Tower, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.Chi nhánh thứ hai: Tên gọi cũ: Ngân hàng Shinhan Vina – Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Lầu 19, Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Tên gọi mới: Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Trần Duy Hưng; Địa chỉ: Lầu 19, Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.Chi nhánh thứ ba: Tên gọi cũ: Ngân hàng Shinhan Vina – Chi nhánh Bình Dưong; Địa chỉ: Bình An, Quận Dĩ An, Bình Dương; Tên gọi mới: Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Sóng Thần; Địa chỉ: Bình An, Quận Dĩ An, Bình Dương.Chi nhánh thứ tư: Tên gọi cũ: Ngân hàng Shinhan Vina – Chi nhánh Đồng Nai; Địa chỉ: Đường Quốc lộ 51, Long Bình Tây, Biên Hòa, Đồng Nai; Tên gọi mới: Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai; Địa chỉ: Đường Quốc lộ 51, Long Bình Tây, Biên Hòa, Đồng NaiNgân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký hoạt động chi nhánh và công bố thông tin đối với các chi nhánh nêu trên theo Quy định tại Khoản 4, Điều 29, Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010; Báo cáo NHNN việc thực hiện các yêu cầu trên.Web 05
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,201
Thành viên mới nhất
banksmerch
Back
Bên trên