CQNN Tổng cục Thuế: TB tuyển dụng công chức năm 2012 - 2742 chỉ tiêu [10/09-21/09/2012]

  • Bắt đầu Bắt đầu quynh4290
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2012

Căn cứ Đề án thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 1990/QĐ-B.T.C ngày 08/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012; Tổng cục Thuế thông báo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể như sau:
a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc kết quả xét tuyển theo quy định.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ:
3.1. Dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng; các chuyên ngành Kinh tế thuộc các trường đại học; các chuyên ngành Luật.
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);
c) Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.

3.2. Dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (kỹ sư) trở lên thuộc chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Toán - tin ứng dụng, Điện tử viễn thông;
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);

3.3. Dự tuyển ngạch lưu trữ viên:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học; Quản trị văn phòng, Hành chính học; Hành chính văn thư và Văn thư - Lưu trữ.
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);
c) Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.

3.4. Dự tuyển ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:
a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế của các trường Trung cấp, Cao đẳng;
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);
c) Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

3.5. Dự tuyển ngạch cán sự làm công nghệ thông tin:

a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm, Truyền thông và mạng máy tính), Tin học doanh nghiệp, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính và mạng, Toán tin, Hệ thống thông tin kinh tế (chuyên ngành Tin học - Kế toán), Điện tử viễn thông;
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);

3.6. Dự tuyển ngạch lưu trữ viên trung cấp:
a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư - Lưu trữ;
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);
c) Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

3.7. Về điều kiện văn bằng, chứng chỉ và loại hình đào tạo:
- Điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp (thực hiện theo quy định tại Công văn số 4204/BNV-CCVC ngày 22/11/2011 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức): Không phân biệt loại hình đào tạo và bằng tốt nghiệp, không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập (theo đúng chuyên ngành cần tuyển);
- Đối với thí sinh mới tốt nghiệp năm 2012 nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển, khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, cụ thể:
+ Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:
* Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”; “ Anh hùng Lao động”; “ Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;
* Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do cơ quan có thẩm quyền cấp .
+ Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ:
* Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ…
+ Đối với người dân tộc thiểu số:
* Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, Cục Thuế đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển -áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc.
- Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng công chức được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:
- Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B (đối với thí sinh dự tuyển vào ngạch chuyên viên và tương đương):
+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);
+ IELTS 4.5 trở lên;
+ TOEIC 405 trở lên.
- Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A (đối với thí sinh dự tuyển vào ngạch cán sự và tương đương):
+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT);
+ IELTS 2.0 trở lên;
+ TOEIC 255 trở lên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Tổng cục Thuế tổ chức thi để tuyển dụng 2.742 chỉ tiêu năm 2012 vào làm việc tại 51/63 Cục Thuế và cơ quan Tổng cục Thuế theo nhu cầu vị trí việc làm, theo các ngạch tuyển dụng sau:
+ Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ là 1.968 chỉ tiêu.
+ Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin là 256 chỉ tiêu;
+ Ngạch lưu trữ viên là 111 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ là 284 chỉ tiêu.
+ Ngạch cán sự (trình độ cao đẳng) làm công nghệ thông tin là 59 chỉ tiêu;
+ Ngạch lưu trữ viên trung cấp là 64 chỉ tiêu.
Bảng chỉ tiêu chi tiết từng đơn vị theo danh sách đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng

III. MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI:

1. Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ; chuyên viên làm công nghệ thông tin và lưu trữ viên: phải tham dự thi 04 môn với 05 bài thi.

a) Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: thi viết;
- Thời gian làm bài: 180 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm.
- Thời gian thi: thi viết, thời gian làm bài 180 phút và thi trắc nghiệm 45 phút.
- Nội dung thi áp dụng cho từng ngạch dự tuyển:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các đơn vị thuộc hệ thống Thuế và cơ quan Tổng cục Thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch lưu trữ viên: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn thư; Kiến thức về văn thư - lưu trữ.
c) Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: thi viết tiếng Anh trình độ B;
- Thời gian làm bài: 90 phút.
d) Môn tin học văn phòng:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm;
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ; cán sự làm công nghệ thông; lưu trữ viên trung cấp phải tham dự thi: 04 môn với 05 bài thi.

a) Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: thi viết;
- Thời gian làm bài: 120 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về tài chính; Kiến thức về Luật Cán bộ, công chức; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm.
- Thời gian thi: thi viết, thời gian làm bài 120 phút và thi trắc nghiệm 30 phút.
- Nội dung thi áp dụng cho từng ngạch dự tuyển:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch cán sự (trình độ cao đẳng) làm công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Windows; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch lưu trữ viên trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn thư; Kiến thức về văn thư - lưu trữ.
c) Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: thi viết tiếng Anh trình độ A;
- Thời gian làm bài: 60 phút.
d) Môn tin học văn phòng:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm;
- Thời gian làm bài: 30 phút.
- Nội dung áp dụng cho từng ngạch thi tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; vào ngạch lưu trữ viên trung cấp: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng:
Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:
a. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tin học, toán tin trở lên.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN:

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của NĐ24, cụ thể như sau:
1. Cách tính điểm:

a. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b. Điểm các môn thi được tính như sau:
- Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
c. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

2. Xác định thí sinh trúng tuyển:
a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ các bài thi của các môn thi (trừ những môn nếu được miễn thi);
- Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị, từng vị trí việc làm, từng chuyên ngành đào tạo và từng ngạch tuyển dụng. Theo tổng điểm chung được xác định như sau: Tổng điểm chung = (điểm môn kiến thức chung x (nhân) hệ số 1) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết) x (nhân) hệ số 2) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm) x (nhân) hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức căn cứ vào kết quả học tập để quyết định người trúng tuyển.
c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 10 ngày làm việc.
Từ 8 giờ 00’ ngày 10/9/2012 đến 17 giờ 00’ ngày 21/9/2012
.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại 01 trong 51/63 Cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012. Địa điểm nộp hồ sơ tại trụ sở Cục Thuế thí sinh có nguyện vọng được tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển.
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào cơ quan Tổng cục Thuế địa điểm nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức; đồng thời nộp phí dự thi tuyển công chức theo quy định của Nhà nước: 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. (Hồ sơ không trả lại và không nhận qua đường bưu điện).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

Tổng cục Thuế sẽ thông báo sau trên trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn) và trang Website của Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn); tại Cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng và đến từng thí sinh dự tuyển.
Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 04.3972.4464./.
CHI TIẾT:

VII. CẬP NHẬT THỜI GIAN THI
Lịch thi cụ thể như sau
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
nghe nói năm thi trc tb môn 9 mới đạt, mình chắc đc phân nửa là may rồi :( Toàn siêu nhân mất
 
Đề tiếng anh lần 1 nhá các bạn.
Muộn còn hơn ko.
Mình lội mấy chục page bên webketoan câu về đấy >"<
PART I: Reading
Section 1: Complete the sentences using the words or phrases given in the box:

Attend
Agree
Tax
Opportunity
Capital
Without
Noise
Rest
disregard
to run
guarantee
maintaining
noisy
train
duty
hardly
rare
guide
decision
Money


1. We were frightened of the ……………….. next door.
2. You will not succeed ……………… working harder
3. I don’t disagree with your …….. but I do think that you might have told me last week.
4. I’m sorry I haven’t got any …………….I’ve left my wallet at home.
5. I’m going to have a short ……………….as I have a headache.
6. Don’t hurry! There is no need………….
7. The bank won’t lend you money without some………….that you will pay it back.
8. These figures give you some ideas of the cost of ………. Your car for one year.
9. It can take up to three months to ………….. a man to do this special work.
10. He had to pay………….on a carpet he bought in through the Customs today.
11. They were so late they ………………had time to catch the train.
12. Tropical diseases are comparatively………..in Europe.
13. We were so please to have the ……………… to visit your country.
14. He asked me if we would …………..to share the room.
15. If you wish to learn a new language you must …………..classes regularly.
Section 2: Read the following passages and answer the questions:
Passage 1:
The secretary told me that Mr. Harmsworth would see me. I felt very nervous when I went into his office. He did not look up from his desk when I entered. After I had sat down, he said that business was very bad. He told me that the firm could not afford to pay much large salaries. Twenty people had already left. I knew that my turn had come.
“Mr. Harmsworth”, I said in weak voice.
“Don’t interrupt”, he said.
Then he smiled and told me I would receive an extra 100 pounds a year.
16. Who wanted to see the writer?
17. How did the writer feel about this?
18. What did Mr. Harmsworth tell the writer?
19. What did he learn from the information given to him?
20. What did he offer the writer?
Passage 2:
Fishing is my favourite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots an rubbish. I’m even lucky. I never catch anything not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. “You must give up fishing!” my friends say. “It’s a waste of time”. But they don’t realize one important thing. I’m not really interested in fishing. I’m only interested in a board and doing nothing at all.
21. What is the writer’s favourite sport?
22. What do some unlucky fishermen catch?
23. Why does the writer say he is even lucky than other fishermen?
24. Does he ever catch anything?
25. What is the only thing that interests him?
Section 3: Fill each of the numbered blanks in the following passage with one suitable word:
Canada is to the North of the Unites States. It is (26)……… than the Unites States. In Canada, many people speak (27) ………… because they also came from (2………many years ago. But in some part of Canada, people speak (29)………….. The people (30) ……….. in these parts came from France.
PART II: Writing.
Section 1: Make all changes and additions necessary to produce complete sentences from the following sets of words and phrases.
Example: We/have/car/five/years.
Possible answer: We have had this car for five years.
31. I/wish/you/not make me/get up so early/in the morning.
32. He/have tried to stop smoking/many times/but/he/have never succeeded.
33. When I/be in primary school/I/used to ride/a bicycle to school.
34. Celia Young’s latest novel/not translate/into Vietnamese/yet/.
35. If/I/be/you/I/take/a bus/to work/avoid traffic jams.
36. The factory/in Dallas/ where Coca-Coca is made/open/in 1895.
37. His doctor/advise/him/stop/smoking.
38. Take/your umbrella/just/case/it/rain.
39. Dennis Hall/,/whose latest novel/have been translated/into Vietnamese/,/come/visit/us/next week/
40. You/know/how much/it/cost/make/a concerd?
Section 2: Finish each of the followings sentence in such a way that it means exactly the same as the first sentence.
Example: I walked to school in 20 minutes
Possible answer: It took me 20 minutes to walk to school.
41. “Don’t forget to go to the Post Office,” she said.
She told him not…………………….
42. We will stop off in France on our way to England.
We will break…………………………
43. The weather is much hotter than it was a few day ago.
A few days ago the weather……………………………….
44. That meal was excellent!
What……………………….
45. Please do not smoke in this area of the restaurant.
Customers are requested……………………………..
46. I do not enjoy cooking for five hungry children.
Cooking…………………………………….
47. We didn’t arrive in time to see her.
We weren’t early…………………………………
48. I can’t sing beautifully, so I can’t join them now.
I wish………………………………
49. He can not speak because he is so angry.
He is too…………………………………
50. The market is less crowed than usual today.
The market is not………………………………
Section 3: Translation.
Translate the following sentences into Vietnamese:
51. The Vietnamese Government continues its efforts to stabalilize the financial market
52. Japan and Korea are the major donors of public transport and urban development projects.
53.Since late 2008 many countries in the world have been facing a series financial crisis.
54.Most people think that the establishment those 2 funds is a very good preparation for the period after 2012.
55.The Government has cancelled 10 golf projects in Hanoi
Translate the following sentences into English:
56. Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và EU là những thị trường khó tính đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam
57.Từ đầu năm tới nay, số người thất nghiệp ở các khu công nghiệp đã tăng cao do suy thoái kinh tế.
58. Tổng giám đốc mới của chúng tôi muốn vươn tới thị trường viễn thông của Lào và Campuchia.
59. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
60. Lượng khách du lịch nước ngoài đến VN tăng lên hàng năm.

Đề quá chuẩn lun. Like ^^
 
Kết thúc buổi thi đầu tiên thật là dã man. Buổi sáng thi tin học các thi sinh tong giờ làm bài vẫn có thể trao đổi được nhưng không quá ồn, chỉ cần hơi ồn hay thấy có trao đổi là nhắc nhở liền từng người hay nhắc nhở cả lớp. Buổi chiều thì mặc dù các thí sinh đã quyên tiền cho giám thị coi thi nhưng các giám thị nhất quyết không nhận [vì theo một chị đi thi đã làm trong chi cục thuế trong khoảng 10 năm có nói với mình (à chị này đã thành lập một công ty riêng nhưng vì ông chồng làm trong thuế cứ bắt chị đi thi vì lý do gia đình, nên chị mới đi thi mà dù có đậu chị cũng sẽ không đi làm trong thuế vì chị không thích], các người giám thị trong đó là làm trong thuế hết nên chỉ ăn tiền từ chục triệu trở lên chứ 1 2 triệu thì không đáng để mạo hiểm cho công việc của mình. Nên trong buổi thi mặc dù các bạn đã ra sức quay tài liệu và các giám thị ra sức thu tài liệu hết mình.
Mình cũng không thể nào hiều nổi tại sao mình học rồi rốt cục vào đó lại quên gần hết không nhớ được, nhớ cái này nhầm cái kia, đến nỗi viết mà không biết viết về cái gì. Đề KTC này mình đoán mình được tầm từ 4 đến 7 thôi.
Đúc kết tại phòng mình thi canh rất gắt tuy bị bắt tài liêu nhưng không bị lập biên bản. À còn cái vụ đi vệ sinh liên tục là có thật nhưng chỉ còn khoảng còn 1 tiếng nữa thôi, nhưng với thời gian ít ỏi đi vệ sinh chắc chả quay được nhiều. HÔm nay, may mắn gặp được gặp 1 chị đã cho mình hiểu rõ hơn về bản chất, con người, tiền bạc, cách ăn tiền, lương thưởng, uy quyền của công chức thuế là như thế nào,...
Tóm lại bản thân là lần này khả năng đậu là chắc khoảng 1% là nhiều :). Hi vọng ngày mai làm bài tốt
Còn phòng thi của các bạn như thế nào ???
 
Đề kiến thức chung ntn vậy, các bạn miền Nam thi xong lên chia sẻ đi. Sáng nay định thi nhưng kiến thức chung chưa học, các bạn làm dc ko, đề dễ ko. Xin lỗi mình hỏi hơi nhiều.
 
Chuẩn luôn
Phòng mình vẫn quay nhưng giám thi coi nghiêm, thấy là thu liền, đi vệ sinh cũng ko cho đi ;))
Có điều cuối giờ khoảng 20p thì hơi thả 1 tí nhưng cũng ko làm ăn đc gì nhiều
Mà có bắt cũng chỉ thu phao chứ ko lập biên bản
Giám thị hành lang cứ lòng và lòng vòng
Sáng sơm góp tiền cho giám thị 1, 2 mà ko lấy còn bị giám thị nói lại với giám thị hành lang nữa chứ :(
Kết thúc buổi thi đầu tiên thật là dã man. Buổi sáng thi tin học các thi sinh tong giờ làm bài vẫn có thể trao đổi được nhưng không quá ồn, chỉ cần hơi ồn hay thấy có trao đổi là nhắc nhở liền từng người hay nhắc nhở cả lớp. Buổi chiều thì mặc dù các thí sinh đã quyên tiền cho giám thị coi thi nhưng các giám thị nhất quyết không nhận [vì theo một chị đi thi đã làm trong chi cục thuế trong khoảng 10 năm có nói với mình (à chị này đã thành lập một công ty riêng nhưng vì ông chồng làm trong thuế cứ bắt chị đi thi vì lý do gia đình, nên chị mới đi thi mà dù có đậu chị cũng sẽ không đi làm trong thuế vì chị không thích], các người giám thị trong đó là làm trong thuế hết nên chỉ ăn tiền từ chục triệu trở lên chứ 1 2 triệu thì không đáng để mạo hiểm cho công việc của mình. Nên trong buổi thi mặc dù các bạn đã ra sức quay tài liệu và các giám thị ra sức thu tài liệu hết mình.
Mình cũng không thể nào hiều nổi tại sao mình học rồi rốt cục vào đó lại quên gần hết không nhớ được, nhớ cái này nhầm cái kia, đến nỗi viết mà không biết viết về cái gì. Đề KTC này mình đoán mình được tầm từ 4 đến 7 thôi.
Đúc kết tại phòng mình thi canh rất gắt tuy bị bắt tài liêu nhưng không bị lập biên bản. À còn cái vụ đi vệ sinh liên tục là có thật nhưng chỉ còn khoảng còn 1 tiếng nữa thôi, nhưng với thời gian ít ỏi đi vệ sinh chắc chả quay được nhiều. HÔm nay, may mắn gặp được gặp 1 chị đã cho mình hiểu rõ hơn về bản chất, con người, tiền bạc, cách ăn tiền, lương thưởng, uy quyền của công chức thuế là như thế nào,...
Tóm lại bản thân là lần này khả năng đậu là chắc khoảng 1% là nhiều :). Hi vọng ngày mai làm bài tốt
Còn phòng thi của các bạn như thế nào ???
 
haizz cụm thành phố hcm coi gắt quá.các dũng sĩ quay bài đều bị lập biên bản, trừ 2 điểm
 
Đề
1. Phân biệt quản lý hành chính nhà nước về kinh tế và quản lý sản suất kinh doanh? vì sao phải phân biệt?
2.Nguyên tắc quản lý NSNN
3.Cần kiệm liêm chính chí công vô tư trong thực hiện công vụ. Bạn hãy phân tích điều luật trên. Nếu là công chức thuế bạn sẻ làm gì thực hiện các điều đó
4.Nêu quyền hạn, nhiệm vụ của cục thuế
Đề kiến thức chung ntn vậy, các bạn miền Nam thi xong lên chia sẻ đi. Sáng nay định thi nhưng kiến thức chung chưa học, các bạn làm dc ko, đề dễ ko. Xin lỗi mình hỏi hơi nhiều.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,225
Thành viên mới nhất
red88tvcom
Back
Bên trên