HOT TÓM TẮT CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (BÀI TẬP LỚN THI BIDV)

acidamin

Admin
22878


Hi all,

Để phục vụ cho việc thi tuyển BIDV đợt 1 năm 2017, Ban Quản trị xin chia sẻ Tóm tắt các Công thức tính toán Phân tích Tài chính Doanh nghiệp.

Tài liệu rất quan trọng cho các Bài tập lớn, chiếm 30/100đ trong đề thi của BIDV.

Tài liệu phục vụ giải đáp các dạng đề thi của BIDV năm 2015 và 2016, tham khảo tại: HOT - Bài tập lớn - Thi tuyển BIDV 2015 & 2016
HOT - Bài tập lớn - Thi tuyển BIDV 2015 & 2016
Pass mở file: ub.com.vn
 

Attachments

  • TOM TAT CONG THUC TCDN.rar
    143 KB · Views: 13,727
Last edited by a moderator:

Featured resources

Featured resources

Top