Tnh toán hiệu quả dự án với WACC như thế nào mới đúng

  • Bắt đầu Bắt đầu hungnm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đúng là chỉ có 1 NPV thôi. Mình học chuyên ngành về lập dự án, thưởng chỉ dùng công thức 2 thôi ( khi đó trong dòng tiền ấy, lúc tính doanh thu chịu thuế = Dthu - chi phí - khấu hao - lãi vay => tức là có tính đến lá chắn thuế vào lúc này)
Còn công thức 1 thì tính là chắn thuế ngay từ đâu ,khi sau dòng tiền tính dthu chịu thuế = Dthu - chi phí - khấu hao thôi, mà ko trừ đi lãi vay nữa
Đang ôn BIDV và thấy cái WACC theo công thức 1, chưa dùng bgio =)), trc nay lập dự án, thẩm định, chỉ dùng công thức 2 thôi
còn về tính rủi ro, thì sẽ sử dụng mức công thêm vào tỉ suất chiết khấu ( 3-7 hay 10% với từng loại dự án mở rộng hay sx mới ...)
 
Đúng là chỉ có 1 NPV thôi. Mình học chuyên ngành về lập dự án, thưởng chỉ dùng công thức 2 thôi ( khi đó trong dòng tiền ấy, lúc tính doanh thu chịu thuế = Dthu - chi phí - khấu hao - lãi vay => tức là có tính đến lá chắn thuế vào lúc này)
Còn công thức 1 thì tính là chắn thuế ngay từ đâu ,khi sau dòng tiền tính dthu chịu thuế = Dthu - chi phí - khấu hao thôi, mà ko trừ đi lãi vay nữa
Đang ôn BIDV và thấy cái WACC theo công thức 1, chưa dùng bgio =)), trc nay lập dự án, thẩm định, chỉ dùng công thức 2 thôi
còn về tính rủi ro, thì sẽ sử dụng mức công thêm vào tỉ suất chiết khấu ( 3-7 hay 10% với từng loại dự án mở rộng hay sx mới ...)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,225
Thành viên mới nhất
red88tvcom
Back
Bên trên