Tìm lại ký ức cho TCDN... HELP ME

trangrua

Thành viên
Please, help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật sự là do mình lâu không động đến sách vởi nên kiến thức nó cũng bay đi hết rồi, bay về chỗ thầy cô mình rồi. :((. Mình có đề này đứa em nó nhờ giải hộ nhưng mình chịu đành lên đây nhờ các banker and future banker giải hộ. Bài về tài chính doanh nghiệp iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííí
b-(b-(b-(b-(b-( (quên hết rồi giúp mình với)
1, anh chị cho biết trong tr­ường hợp nào doanh nghiệp nên huy động vốn? vì sao?
2.công ty cổ phần X trong năm có tình hình như sau:
+ Tổng vốn kinh doanh 10.000 triệu, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 60% . cơ cấu vốn trên được coi là cơ cấu nguồn vốn tối ưu ( công ty ko có cổ phần ưu đãi)
+ đầu năm sản phẩm tồn kho là 1000 sản phẩm. Sản phẩm dự kiến sản xuất là 40.000 sản phẩm , sản phẩm dự kiến tồn cuối năm là 10 % sản phẩm sản xuất trong năm.
Giá bán sản phẩm chưa thuế GTGT là 120.000/sp
Chi phí cố định kinh doanh : 512 triệu
Chi phÝ biến đổi trên 1 sản phẩm = 60 % giá bán sản phẩm
Lãi vay vốn kinh doanh : 10%/nă
Giá cổ phiếu hiện hành là 80.000/ cổ phiếu
Năm trước công ty trả cổ tức : 5000/sp.
mức tăng trưởng cổ tức đều đặn hằng năm 11 %
Hệ số trả cổ tức : 50 %
C«ng ty xem xét đầu tư vào các dự án độc lập có số liệu như sau:
Dự án
Tổng vốn đầu tư( triệu đồng)
Tỷ suất thu lời nội tại ( %)
A
500
14
B
2000
16
C
1000
13,5
D
200
12
để thực hiện các dự án đầu tư công ty dự kiến ngoài phần lợi nhuần giữ lại sẽ đầu tư thêm vốn từ các nguồn sau:
+ vay vốn : vốn vay < 1000 triệu, lãi suât 10%
Vốn vay: 1000 đến 2000 triệu, lãi suất 12 %
Vốn vay > 2000 triệu, lãi suất 15 %
+phát hành cổ phiếu với tỷ lệ chi phí phát hành
10 % so với vốn huy động < 1500 triệu
20 % so với vốn huy động > 1500 triệu
Yêu Cầu:
1 .xác định chi phí cận biên của công ty
2.cho biết công ty lựa chọn dự án nào? vì sao? ( biết thuể TNDN phải nộp là 25%)

CÁC super star giúp tớ mí :x :x :x :x
 
Nói ra thì xấu hổ, tớ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp đấy. Thế mà vẫn cứ phải sách thì mới yên tâm :"> okie, hứa là sẽ có lời giải cho ấy trước sáng thứ 5 hehe. Còn độ chính xác thì...khi nào cô giáo em ấy chữa mới biết được :)))
 
Okie. Bài này là nghiên cứu về vấn đề chi phí cận biên sử dụng vốn (ý a) và vấn đề kết hợp đường chi phí cận biên và đường cơ hội đầu tư trong việc dự toán vốn (ý b). Ý b thì sau khi đã tính toán hết ở ý a, chỉ cần vẽ hình là có thể nhìn ra. Chắc em ấy có thể tự làm được hehe. Bắt đầu nhé.

1. Ý a,cần làm các bước sau:
- Tính toán lợi nhuận giữ lại.
- Chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại
- Chi phí phát hành cổ phiếu
- Các điểm gãy
- Từ đó tính được chi phí sử dụng vốn bình quân.
-> Xác định được chi phí cận biên cho mỗi khoảng vốn (Vẽ hình ra thui hehe)

Lần lượt làm nhé:

* Lợi nhuận giữ lại:
- Doanh thu = PxQ = 120.000x(1.000+40.000-40.000x10%) = 4.440 (triệu)
- Chi phí = Chi phí biến đổi + Chi phí cố định
= 37.000x120.000x60% + 512.000.000 + 10.000x40%x10% = 3.576 (triệu)
- LNST = (4.440 - 3.576)x75% = 648 (Triệu)
- LNGL = 648x50% = 324 (triệu)

* Chi phí sử dụng LNGL
rE = D1/Po + g = 5000x(1+11%)/80.000 + 11% = 17.94%

* Chi phí phát hành cổ phiếu thường mới:
Từ 1 - 1500 triệu

r'E1 = D1/P'ro + g = 5000(1+11%) /80.000x(1-10%) + 11% = 18.71%
r'E2 tương tự = 19.67%

* Xác định các điểm gãy

- Khi sử dụng hết 324 triệu LNGL
BP1 = 324/60% = 540 triệu
- Khi sử dụng hết 1500 Cổ phiếu thường mới
BP2 = (1500+324)/60% = 3040 Triệu
- Khi sử dụng từ 1000 - 2000 triệu vốn vay
BP3 = 1000/40% = 2500 Triệu
- Khi sử dụng trên 2000 triệu vốn vay
BP3 = 2000/40% = 5000 triệu

* Chi phí sử dụng vốn vay bình quân
Từ 0 - 540 triệu = 60%x 17.94% + 40%x10%x(1-25%) = 13.76%
Từ 540 - 2500 = 60%x18.71% + 40%x10%x(1-25%) = 14.23%
Từ 2500 - 3040 = 60%x18.71% + 40%x12%x(1-25%) = 14.83%
Từ 3040 - 5000 = 60%x19.67% + 40%x12%x(1-25%) = 15.40%
Từ >5000 = 60%x19.67% + 40%x15%x(1-25%) = 16.30%

Xong vẽ vẽ 2 đường chi phí vs đường cơ hội đầu tư xem gặp nhau ở đâu thì là chi phí cận biên.

Ý 2 thì chọn các dự án nào mà có tỷ suất sinh lời cao hơn chi phí cận biên.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,712
Thành viên mới nhất
cradleoffilthme
Back
Bên trên