Tienphongbank tuyển chuyên viên thu hồi nợ [31/5]

 • Bắt đầu Bắt đầu Linhth
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Linhth

Moderator
1. Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
2. Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ nợ quá hạn do các Chi nhánh chuyển lên dưới góc độ pháp lý. Đưa ra đề xuất hướng hoàn thiện hồ sơ (nếu có thiếu có sót);

 • Tiếp xúc khách hàng (bên vay, bên bảo đảm ..) để tìm hiểu tình hình kinh doanh, năng lực tài chính, thực trạng tài sản bảo đảm để đánh giá nguồn trả nợ, khả năng thanh khoản của tài sản bảo đảm cũng sự hợp tác và thiện trí giải quyết khoản nợ với Ngân hàng;

 • Trình phương án xử lý nợ: nêu thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương án xử lý nợ có hiệu quả nhất và các vấn đề khác;

 • Triển khai phương án xử lý nợ đã được Ban giám đốc phê duyệt.

 • Tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết các khoản nợ do mình phụ trách cho Người quản lý trực tiếp để Người quản lý trực tiếp báo cáo cấp có thẩm quyền của Ngân hàng.

 • Thực hiện các công việc khác do Người quản lý trực tiếp giao.

3. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Luật, tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc

 • Đã làm xử lý nợ của các Ngân hàng (ưu tiên);

 • Có quan hệ với cơ quan Tòa án, Công an, Thi hành án (ưu tiên);

 • Có chứng chỉ hành nghể Luật sư, Bằng cấp về tài chính, ngân hàng (ưu tiên).
 • Ưu tiên ứng viên nam

Hình thức ứng tuyển

Download mẫu thông tin ứng viên tại đây
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên