Thông tư số 125: DN bảo hiểm chỉ được gửi tiền ở ngân hàng nhóm 1+ 2

phuong1290

Super Moderator
Super Mod
DN bảo hiểm không được đi vay để đầu tư trực tiếp vào chứng khoán, bất động sản, góp vốn vào DN khác.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 125/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm và chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, DN bảo hiểm không được đi vay để đầu tư trực tiếp (hoặc uỷ thác đầu tư) vào chứng khoán, bất động sản, góp vốn vào DN khác.

Ngoài ra, DN bảo hiểm không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông góp vốn hoặc người có liên quan quy định tại Luật Doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các cổ đông là tổ chức tín dụng.

Đối với việc đầu tư dưới hình thức gửi tiền tại các tổ chức tín dụng (bao gồm cả các tổ chức tín dụng là cổ đông, thành viên góp vốn), DN bảo hiểm phải lựa chọn các tổ chức tín dụng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo đánh giá xếp hạng của NHNN. DN bảo hiểm phải hạch toán tách bạch các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Thông tư này sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1/10 tới.


ĐTCK
 
Thông tư này bổ ích, từ nay mình sẽ chăm đọc các luật ngân hàng để thi đậu ngân hàng
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,179
Thành viên mới nhất
motownrecordsme
Back
Bên trên