Thông tư số 09/2012/TT-NHN ngày 10/4/2012 Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải n

catbien_dn

Verified Banker
Ngày 01/06/2012, Thông tư số 09/2012/TT-NHN (thông tư 09) của Ngân hàng nhà nước qui định về việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay có hiệu lực. Thông tư 09 góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát việc sử dụng tiền vay của khách hàng theo mục đích thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
 

Đính kèm

  • 2012_04_10_24421_267.rar
    48.7 KB · Xem: 298

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên