Thông tư 20 - Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  • Bắt đầu Bắt đầu vutuanhg
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

vutuanhg

Verified Banker
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày 18/11/2011, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên lịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có hiệu lực từ ngày 15/01/2012).


Thông tư liên này đã giải quyết nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phấn tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và triển khai quyết liệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
 

Đính kèm

Đăng ký thế chấp nhiều bên - có nhiều QSDĐ cho 01 hợp đồng vay vốn thì ghi như thế nào?
có 04 QSDĐ của 03 hộ.
Xin giúp đỡ>
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,202
Thành viên mới nhất
Mai Hương 🤓
Back
Bên trên