Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về tam nông tại

niemkhuccuoi

Verified Banker
9/7/13
1,270
584
0
40
TP HCM
Ngày 30/7/2013, tại TP.Cần Thơ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình - Thành viên Ban Chỉ đạo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X, thành phố Cần Thơ có 2 xã đạt 19 - 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến hết 2013 sẽ công nhận 2 xã này đạt “xã nông thôn mới”, 4 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 22 xã đạt 5 -11 tiêu chí tiêu chí theo Nghị quyết TW 7.

Về tổng sản phẩm khu vực nông lâm thủy sản, theo giá so sánh 1994, ước tính đến 2013 tỉnh đạt 1.991,52 tỷ đồng, tăng 5,52% so với 2008; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm khu vực này trong giai đoạn 2009 – 2013 tăng khoảng 1,6% mỗi năm; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 4.680,32 tỷ đồng, tăng 15,41% so với 2008; tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trong giai đoạn 2009 - 2013 đạt 3,4%. Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp từng bước theo hướng hiện đại, phát triển mạnh về công nghiệp và dịch vụ. Sản lượng lúa đến 2013 ước đạt 1.264.175 tấn, tăng 5,5% so với 2008. Phát triển sản xuất hàng hóa theo vùng tập trung quy mô lớn với mô hình “cánh đồng mẫu lớn”. Diện tích rau màu, cây công nghiệp, vườn cây ăn trái tăng mạnh, cho sản lượng cao. Cùng thành tựu về sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương như thủy lợi, giao thông, điện, bưu điện, trường học, cơ sở sinh hoạt văn hóa… đều được nâng cao về mặt số lượng so với năm 2008. Cần Thơ đặt ra mục tiêu đến 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản giai đoạn 2011- 2015 tăng bình quân 4,5% - 5%năm. Thành phố cũng phấn đấu từ nay đến 2020 sẽ có 13 xã đạt “nông thôn mới”.


Về các chỉ tiêu hoạt động ngân hàng, tính đến ngày 30/6/2013, tổng nguồn vốn huy động từ các TCTD trên địa bàn đạt 34.368 tỷ đồng, tăng 0,58% so với cuối 2012 và tăng 13,8% so với 30/6/2012, đáp ứng được 76,05% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2012 là 75,68%. Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay đạt 45.192 tỷ đồng, tăng 6,49% so với cuối 2012 và tăng 13,29% so với cùng kỳ năm trước.


Thay mặt Ban Chỉ đạo sơ kết, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X, diện mạo nông thôn Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Điều đó khẳng định đường lối chỉ đạo sáng suốt khi xác định “tam nông” là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Đàng và Chính phủ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ xuất phát điểm là quốc gia đang phát triển nhưng Việt Nam đã vượt qua nhiều nước trong khu vực nếu xét trên các tiêu chí về “điện - đường - trường - trạm”, cơ sở sinh hoạt văn hóa cộng đồng… ở khu vực nông thôn”.

Cũng theo Thống đốc, trong quá trình hiện đại hóa khu vực nông thôn, đã phát sinh nhiều vấn đề mới như mô hình canh tác theo hộ ở nhiều địa phương không còn phù hợp so với yêu cầu sản xuất hàng hóa thị trường có quy mô lớn, khép kín từ nuôi trồng, thu mua, chế biến đến tiêu thụ. Một số chỉ tiêu về “nông thôn mới” chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh. Về vấn đề này, với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết TW 7, khóa X, Thống đốc khẳng định tiếp nhận báo cáo những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cũng như kiến nghị xung quanh những bất cập thuộc về cơ chế, chính sách, báo cáo kịp thời lên Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, để có sự điều chỉnh cần thiết, tạo thuận lợi cho Cần Thơ cùng các địa phương khác sớm hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết TW 7, khóa X đã đề ra.


Liên quan đến hoạt động tín dụng trên địa bàn Cần Thơ, từ thực tế nguồn vốn huy động tại chỗ không đủ đáp ứng nhu cầu của các hộ dân và doanh nghiệp, Thống đốc cho biết, NHNN sẽ có chính sách điều hòa vốn kịp thời trong hệ thống, đảm bảo đủ vốn cho hộ dân và doanh nghiệp hoạt động với điều kiện bên vay phải đáp ứng đủ chuẩn mực tín dụng.
Quỳnh My theo sbv