Thi viết ở OceanBank vị trí Hỗ trợ QHKH

sushior

Thành viên chăm chỉ
chưa nhé c, nhưng mà khả năng trượt là 99% vì dù tớ hoc kiểm nhưng họ y.c người có kinh nghiệm làm ở ngân hàng và hiểu biết về kiểm toán

Sao lại yêu cầu về kiểm toán nhỉ :|.
Mấy vị trí backoffice này sv mới ra trường khó vào ghê
 

Featured resources

Featured resources

Top