Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

mai.qth2710

Moderator
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 58/2011/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
22 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, ban, ngành liên quan và một số chuyên gia về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.
Giúp việc cho Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn tài chính, tiền tệ quốc gia

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.
Chức năng của Hội đồng là nghiên cứu, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng khác trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ ở tầm vĩ mô của nền kinh tế quốc dân.
Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn. Ý kiến tư vấn của Hội đồng được thảo luận tập thể và do chủ tọa cuộc họp kết luận. Người chủ tọa và kết luận tại cuộc họp Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
Những vấn đề về chủ trương và chính sách quan trọng về tài chính, tiền tệ quốc gia nếu xét thấy có thể tác động lớn và nhạy cảm đến quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội thì thành phần mời họp Hội đồng do Thường trực Hội đồng đề xuất và Chủ tịch Hội đồng quyết định.
Những đề án lớn, phức tạp, Hội đồng tổ chức việc tham khảo ý kiến các chuyên gia, các doanh nhân, các nhà khoa học,... trước khi đưa ra Hội đồng họp thảo luận.
Hội đồng họp định kỳ mỗi quý một lần vào tháng cuối quý; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng sẽ tiến hành họp đột xuất.
Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia có các nhiệm vụ cụ thể gồm: Nghiên cứu, tư vấn một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách và kế hoạch tài chính, tiền tệ, quản lý và phát triển thị trường tài chính và một số vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.
Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các báo cáo, đề án, chính sách, cơ chế tài chính, tiền tệ theo đề nghị của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định...
1
Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng
Chủ tịch
2
Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Phó Chủ tịch trường trực
3
Vũ Viết Ngoạn
Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
Phó Chủ tịch
4
Vương Đình Huệ
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ủy viên
5
Vũ Đức Đam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Ủy viên
6
Nguyễn Xuân Thăng
Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ủy viên
7
Đinh Văn Ân
Trợ lý Tổng Bí thư
Ủy viên
8
Nguyễn Đức Kiên
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
Ủy viên
9
Cao Viết Sinh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ủy viên
10
Trần Xuân Hà
Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ủy viên
11
Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng Bộ Công thương
Ủy viên
12
Nguyễn Đồng Tiến
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ủy viên
13
Phạm Văn Phượng
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Ủy viên
14
Nguyễn Hữu Từ
Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Ủy viên
15
Vũ Bằng
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ủy viên
16
Nguyễn Tiến Thỏa
Cục trưởng Cục quản lý giá
Ủy viên
17
Lê Xuân Nghĩa
Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
Ủy viên
18
Trần Du Lịch
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM
Ủy viên
19
Võ Trí Thành
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Ủy viên
20
Trần Đình Thiên
Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam
Ủy viên
21
Trần Hoàng Ngân
Phó Hiệu trưởng Đại học Đại học Kinh tế TPHCM
Ủy viên
22
Cao Sỹ Kiêm
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ủy viên
23
Đào Văn Hùng
Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ kế hoạch và Đầu tư
Ủy viên
24
Trương Đình Tuyển
Chuyên gia tư vấn
Ủy viên
25
Lê Đức Thúy
Chuyên gia tư vấn
Ủy viên


Theo Hoàng Diên
Chinhphu.vn​
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,218
Thành viên mới nhất
hnquynh
Back
Bên trên