Thăc mắc về cách tính nhu cầu vốn lưu động

  • Bắt đầu Bắt đầu yeuanhko
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

yeuanhko

Thành viên
Trong môn tài chính doanh nghiệp, NCVLĐ là nhu cầu vốn của kỳ kế hoạch chưa được tài trợ bởi bên thứ 3. Nó là khoản chênh lệch giữa TSLĐ và nợ ngắn hạn phi ngân hàng.
Trong môn tín dụng theo như công thức: NCVLĐ = DTT/ Vòng quay vốn lưu động, thì NCVLĐ là toàn bộ vốn lưu động cần cho kỳ kế hoạch.
Như vậy NCVLĐ trong 2 môn học này rõ ràng ý nghĩa khác nhau. Mình hiểu như vậy có đúng không mọi người :-?
 
Bạn hiểu đúng nhưng mà thiếu:

Trong TCDN: Tài sản ngắn hạn (TSNH) được tài trợ bằng 3 nguồn: (trong bài này chúng ta xem TSNH tương đương như VLĐ bạn nhé)
- Các khoản trả chậm tiền mua hàng, các khoản ứng trước tiền bán hàng
- Vay ngắn hạn tại ngân hàng
- Một phần vay dài hạn tài trợ cho TSNH (vốn lưu động ròng)
=> Xác định nhu cầu vốn lưu động để vay ngân hàng = TSNH - VLD ròng - các khoản trả chậm, ứng trước

Trong tín dụng: NCVLD = DTT/ vòng qua vốn lưu động, ở đây nhu cầu VLD là toàn bộ vốn lưu động cần thiết (bạn nói đúng)
=> Tuy nhiên hạn mức cho vay = NCVLD - VLD ròng - cá khoản trả chậm, ứng trước - vay khác
Vậy thì công thức này nó cũng giống như xác định bên tài chính thôi

Tuy nhiên. công thức NCVLD = DTT/ vòng quay VLD: nó chỉ chính xác ở mức tương đối thôi chứ không tuyệt đối đâu. Nếu bạn hiểu rõ bản chất của nó thì nên tính theo cách của tài chính là chuận nhất
 
Trong công thức của bạn này các khoản trả chậm, ứng trước là sao nhỉ? Có phải là các khoản phải trả, người mua trả tiền trước (gọi là các khoản chiếm dụng) vậy nó cũng bị chiếm dụng bởi các khoản là phải thu của khách hàng. Mình nghĩ là cũng phải khấu trừ khoản chiếm dụng và bị chiếm dụng ở nhu cầu vốn lưu động không nhỉ? Có pro nào hiểu tại sao lại không tính khoản bị chiếm dụng này nhỉ
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên