TechcomBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội [05/09]

hikarinotenjin

Thiên thần tuyết
(1)Chuyên viên pháp chế


Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0658

Ngày hết hạn: 27-8-2011

Mô tả công việc:
Trợ giúp kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các tài liệu chất lượng nội bộ, các hợp đồng mẫu, các hợp đồng có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định pháp luật hiện hành.
Đưa ra ý kiến góp ý, kiến nghị đối với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc dự thảo theo phân công của Lãnh đạo phòng
Hỗ trợ, tư vấn về mặt pháp lý cho các chi nhánh, đơn vị, phòng ban trên toàn hệ thống các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động ngân hàng.
Tham gia giám sát hoạt động tuân thủ của các đơn vị/phòng/ban trên toàn hệ thống, báo cáo Lãnh đạo phòng các trường hợp vi phạm xảy ra. Kết hợp với đại diện tuân thủ tại các đơn vị thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện tuân thủ các đơn vị, phòng ban trên toàn hệ thống.
Cập nhật và lập danh mục các văn bản các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng để cung cấp, giới thiệu tới các đơn vị, phòng ban trên toàn hệ thống.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng

Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
Có trình độ từ Đại học trở lên và được đào tạo chuyên sâu về luật kinh tế, luật học tại các trường như: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – ĐH Quốc gia, Đại học KTQD – Khoa Luật kinh tế,…
Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo thêm về kế toán, tài chính, ngân hàng
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác về ngành luật hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.
Có kiến thức về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.
Có kiến thức về Luật kinh tế, các quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại.
Kỹ năng:
Có điểm thi tiếng Anh TOEIC từ 600 điểm trở lên hoặc tương đương, thành thạo cả 4 kỹ năng tiếng anh.
Kỹ năng truyền thông giao tế

(2)Chuyên viên cao cấp thẩm định khách hàng định chế tài chính

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0678
Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
1. Thẩm định và trình cấp phê duyệt các hồ sơ cấp hạn mức cho các định chế tài chính (ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ). Nhận diện, đánh giá các rủi ro và yếu tố giảm thiểu rủi ro, và dề xuất/cấu trúc điều kiện để đảm bảo cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. 2. Điều phối nhóm chuyên viên thực hiện công tác thẩm định hoặc thẩm định các hồ sơ cấp hạn mức cho các ĐCTC.
3. Kiểm soát các hồ sơ cấp hạn mức cho các ĐCTC. Đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong việc xếp hạng các ĐCTC.
4. Tổ chức việc thảo luận với các khối kinh doanh để đưa ra cơ cấu tín dụng phù hợp trên cơ sở các nhận định rủi ro.
5. Hoàn thiện các mô hình đánh giá các ngân hàng và các ĐCTC phi ngân hàng.
6. Xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn liên quan đến việc thẩm định và quản lý chất lượng tín dụng của các ĐCTC.
7. Đánh giá thường xuyên để đảm bảo có những xử lý kịp thời khi môi trường hoạt động thay đổi bất lợi hoặc chất lượng tín dụng của khách hàng suy giảm.
8. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thiện quy trình xét duyệt và xem xét định kỳ các hạn mức tín dụng cho các ĐCTC.
9. Tạo môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện để thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể (teamwork) và hợp tác của các chuyên viên.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng /Giám đốc Trung tâm phân công

Yêu cầu công việc:
Kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn: + Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc tài chính ngân hàng.
+ Có khoảng 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, công ty kiểm toán, công ty chứng khoán hoặc quỹ đầu tư. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong phân tích tín dụng hoặc phân tích đầu tư.
Kỹ năng:
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
+ Kỹ năng phân tích, viết, và trình bày tốt
+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục/đàm phán tốt.
+ Có khả năng lãnh đạo hoặc kinh nghiệm quản lý: quản lý nhóm, lập kế hoạch, định hướng cho các thành viên trong nhóm
+ Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
+ Sử dụng Excel thành thạo trong việc phát triển các mô hình tài chính/thống kê
+ Nhiệt tình và sẵn sàng chấp nhận thử thách và sự thay đổi

(3)Chuyên viên cao cấp thẩm định khách hàng doanh nghiệp

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0679
Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
1. Thực hiện thẩm định các hồ sơ tín dụng, đầu tư trái phiếu và đánh giá tín dụng với các hồ sơ tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp + Đánh giá rủi ro trên cơ sở phân tích/nghiên cứu về ngành/lĩnh vực, chu kỳ kinh doanh, đánh giá tài chính và các yếu tố có liên quan.
+ Xây dựng và/hoặc thẩm định dòng tiền của dự án.
+ Đề xuất các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro qua cơ cấu điều kiện khoản vay/đầu tư và biện pháp theo dõi sau vay
+ Đảm bảo việc tuân thủ các các chính sách và quy định tín dụng/đầu tư
2. Kịp thời đưa ra các dấu hiệu cảnh báo sớm đối với sự suy giảm tín dụng của ngành hoặc nhóm khách hàng/khách hàng
3. Thực hiện kiểm soát sau vay đối với các hồ sơ cấp hạn mức cho khách hàng doanh nghiệp
4. Xây dựng các qui định, qui trình và hướng dẫn liên quan đến việc thẩm định và quản lý chất lượng tín dụng của khách hàng doanh nghiệp

5. Đánh giá thường xuyên để đảm bảo có những biện pháp xử lý kịp thời khi môi trường hoạt động thay đổi bất lợi hoặc chất lượng tín dụng của khách hàng suy giảm. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng /Giám đốc Trung tâm phân công


Yêu cầu công việc:
Kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn:
+ Tốt nghiệp đại học/cao học chuyên ngành tài chính ngân hàng.
+ Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, công ty kiểm toán, quỹ đầu tư. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, phân tích tín dụng doanh nghiệp và đầu tư.
Kỹ năng:
+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
+ Có kỹ năng phân tích, viết, trình bày tốt
+ Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục/ đàm phán tốt
+ Có khả năng lãnh đạo hoặc kinh nghiệm quản lý: quản lý nhóm, lập kế hoạch, định hướng cho các thành viên trong nhóm
+ Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
+ Sử dụng Excel thành thạo trong việc xây dựng dòng tiền/mô hình tài chính
+ Nhiệt tình và sẵn sàng chấp nhận thử thách và sự thay đổi

(4)Trưởng nhóm thẩm định


Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0681
Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Tái thẩm định, lập báo cáo tái thẩm định, đệ trình lên cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
Phê duyệt các hồ sơ tín dụng trong mức phán quyết được ủy quyền
Tổ chức công việc tái thẩm định trong nhóm được giao phụ trách nhằm đạt được yêu cầu đề ra
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, trình cấp có thẩm quyền xử lý.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng


Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
Có kinh nghiệm liên quan
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về Tổng hợp và phân tích thông tin, số liệu, kinh nghiệm tín dụng …
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý.
Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, kế toán,tài chính ngân hàngKỹ năng phân tích tổng hợp

(5)Chuyên viên quản lý hoạt động kinh doanh

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0683

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tiếp nhận thông tin
Xây dựng và phát triển danh sách khách hàng doanh nghiệp tiềm năng cho toàn bộ hệ thống các đơn vị kinh doanh của Techcombank
Nghiên cứu, tổng hợp và cung cấp thông tin về thị trường và ngành thông qua các bản tin định kỳ.
Phân tích và xây dựng danh mục các ngành nghề mục tiêu (ưu tiên và hạn chế cấp tín dụng)
Nghiên cứu, đề xuất triển khai các hoạt động PR và Marketing hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp SME tại vùng, khu vực kinh doanh của Techcombank hoặc trên cả nước.

Xây dựng chính sách khuyến khích bán hàng.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tiếp nhận thông tin phản hồi từ đội ngũ bán hàng, kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết cho Bộ phận Sản phẩm từ đó đưa ra các sản phẩm mới hoặc điều chỉnh sản phẩm hiện có cho phù hợp.

Yêu cầu công việc:
Trình độ chuyên môn:
- Trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo chuyên ngành về kinh tế (ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh, luật kinh tế, ..) tại các trường đại học thuộc khối kinh tế.
- Ưu tiên có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về tài chính,ngân hàng, Marketing.
- Ưu tiên đã làm các công việc tương tự tại các Ngân hàng thương mại,
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, chứng khoán, các công ty Quản lý quỹ...)
Yêu cầu khác: Phong thái đĩnh đạc, cam kết gắn bó lâu dài với Techcombank
Phong cách năng động, chuyên nghiệp.Sức khoẻ tốt, ngoại hình dễ nhìn.Cam kết, gắn bó

(6)Chuyên viên chăm sóc và hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0684

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
- Gọi điện thoại cho khách hàng để tiếp thị và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp
- Chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ
- Là đầu mối liên hệ trong việc giải đáp thắc mắc của khách hàng
- Là trung gian trung chuyển các yêu cầu của khách hàng tới trung tâm, phòng ban liên quan
- Phối hợp công việc với các chi nhánh và phòng ban liên quan và một số yêu cầu khác


Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
- Có trình độ đại học thuộc các ngành QTKD, Ngân hàng, Tài chính, Marketing
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, am hiểu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, và có kinh nghiệm làm telesales
Kỹ năng:
-Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục
Yêu cầu khác:: Giọng nói dễ nghe, hình thức khá, nhanh nhẹn và năng động


(7)Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0696

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Hoạt động bán hàng
Tăng cường mối quan hệ với các khách hàng chính, quan trọng của Techcombank
Trợ giúp khách hàng trong việc đáp ứng nhu cầu tài chính và mục tiêu của họ
Trực tiếp quản lý một số khách hàng theo phân công của Giám đốc Khối
Duy trì sự hiểu biết cụ thể và cập nhật về năng lực của các hệ thống trong Techcombank và các giải pháp của Techcombank để xây dựng/điều chỉnh các giải pháp đối với khách hàng
Gia tăng thị phần và tăng thu nhập của Techcombank từ các khách hàng xác định, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động của khách hàng và đảm bảo các thông tin của khách hàng được cập nhật thường xuyên và kiến thức được áp dụng cho các hoạt động bán hàng xác định.
Quản trị bán hàng
Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của khách hàng và xây dựng kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ khách hàng.
Hỗ trợ đội ngũ Trợ lý Quan hệ khách hàng trong việc hoàn thành các giao dịch/đàm phán với khách hàng cũng như giải quyết các khó khăn/vướng mắc với các bộ phận nội bộ Techcombank
Thực hiện kế hoạch ngân sách
Hoàn thành kế hoạch ngân sách đã xác định cho toàn bộ phòng
Hoàn thành kế hoạch ngân sách đã xác định cho cá nhân
Đề xuất điều chỉnh kế hoạch ngân sách cho phòng/cá nhân trong khi kết quả thực hiện đạt dưới 50% hoặc trên 150% kế hoạch
Nhóm làm việc
Duy trì và thể hiện các hành vi ứng xử chuẩn mực/khuôn mẫu thể hiện được các giá trị cốt lõi/văn hóa của Techcombank cho các thành viên trong nhóm
Xây dựng và duy trì nhóm làm việc để phát huy được sức mạnh của nhóm và từng thành viên trong nhóm
Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhóm

Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong hoạt động bán hàng trong lĩnh vực ngân hàng
-Hiểu biết /kinh nghiệm tốt về hoạt động tín dụng
-Hiểu biết /kinh nghiệm về hoạt động thanh toán quốc tế và ngoại hối
Kỹ năng
-Kỹ năng trình bày: tốt
-Kỹ năng bán hàng: tốt
-Kỹ năng đàm phán/thuyết phục: tốt
-Kỹ năng giao tiếp: tốt


(8)Trưởng phòng định chế tài chính trong nước

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0697

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
+ Xây dựng, triển khai, duy trì và phát triển chiến lược quan hệ kinh doanh đối với các khách hàng là định chế tài chính trong nước; + Thực hiện kế hoạch ngân sách được giao hàng kỳ;
+ Trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng ĐCTC trong nước.
+ Hỗ trợ đội ngũ chuyên viên khách hàng trong việc hoàn thành các giao dịch/đàm phán với khách hàng cũng như giải quyết các khó khăn/vướng mắc với các bộ phận nội bộ.
+ Hợp tác chặt chẽ với bộ phận rủi ro tín dụng các ĐCTC, các bộ phận phụ trách sản phẩm dành cho KH ĐCTC trong nước, các bộ phận liên quan khác, xây dựng và hoàn chỉnh các quy trình liên quan đến các quan hệ kinh doanh với các ĐCTC
+ Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ có đủ các kỹ năng và sự hiểu biết cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và tương lai, bố trí cán bộ đảm nhận các phần việc của Phòng căn cứ vào năng lực, chuyên môn của từng người và yêu cầu của công việc.
+ Đánh giá, khen thưởng, động viên nhân viên để thúc đẩy và phát huy năng lực của nhân viên
+ Tạo dựng môi trường làm việc nhóm tích cực để phát huy được sức mạnh của nhóm và từng thành viên trong nhóm


Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
-Có nền tảng kiến thức về ngân hàng tài chính.
-Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong hoạt động bán hàng trong lĩnh vực ngân hàng, kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về quản lý hoạt động bán hàng ở vị trí tương đương
-Trình độ/kinh nghiệm về hoạt động tín dụng đối với các ĐCTC, hoạt động thanh toán quốc tế và ngoại hối, các sản phẩm cấu trúc như tài trợ dự án, công cụ phái sinh, đồng tài trợ, tín dụng xuất khẩu, …

Kỹ năng:
-Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng trình bày, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán/thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản trị nhân sự: tốt

Yêu cầu chung:
Ứng viên nộp trước bản " Thông tin ứng viên theo mẫu Techcombank" (Bạn có thể download mẫu thông tin ứng viên TẠI ĐÂY (hoặc mẫu CV Tiếng Anh TẠI ĐÂY)
) vào địa chỉ mail

lamnd.ns@techcombank.com.vn (cho các vị trí 1,9-->12,17-->19) hoặc

lanntp.ns@techcombank.com.vn (Cho các vị trí 2,3,8,14-->16,20,22,23) hoặc

anhtv@techcombank.com.vn (cho các vị trí 4-->6,21) hoặc

hongntt@techcombank.com.vn
(cho vị trí 7 và 13)

(và cc vào địa chỉ mail tuyendung@techcombank.com.vn) hoặc upload trực tiếp thông tin ứng viên lên website của Techcombank, ghi rõ vị trí dự tuyển và nơi đăng ký làm việc tại tiêu đề email, hoặc nhấn vào nút "Nộp đơn trực tuyến" để ứng tuyển vào techcombank.com.vn
Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi ứng viên qua được vòng phỏng vấn sơ loại. Hồ sơ không được hoàn lại nếu ứng viên không trúng tuyển. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM
1. Thông tin ứng viên, Thẻ dự thi theo mẫu của Ngân hàng, ghi rõ vị trí dự tuyển.
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
3. Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
4. Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng); 01 phong bì đựng 03 ảnh 3x4cm (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh)
5. Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, tăng lương, Hợp đồng lao động….)

Cách đặt tên file : Thông tin ứng viên” CODE – HỌ TÊN ỨNG VIÊN ( VÍ DỤ:101008 –TELLER-V2- 003 NGUYỄN VĂN A); Subject của email : Trùng với tên file

Bấm vào đây để xem tiếp phần 2 và đây để xem tiếp phần 3.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
[HN] - TechcomBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội phần 2 - [05/09]

(9)Kiến trúc sư hạ tầng công nghệ
Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận

Mã số công việc: 11-0699

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
- Recommends the appropriate computer platform, work stations and communication linkage required to support distributed and client server business processes and information flows
- Evaluate multiple vendor data products and develop engineering specifications and guidelines for these products
- Establish and document standards, policies and procedures
- Serve as an advanced technical resource; routine accountability is for technical knowledge and capabilities as a team member or as an individual contributor
- Interfaces with business areas, including high profile stakeholders, to ensure all initiatives support business strategies and goals

Yêu cầu công việc:
Knowledge and Experience:
- Bachelors degree in Information Technology, Computer Science or relevant field. Higher degree is preferred
- 3-5 years experience as an infrastructure architect
- Advanced knowledge of network management, engineering disciplines, and operating systems
- Experience designing and building infrastructure for extremely high traffic and transaction volumes would be an asset
Skills and Competencies:

- Advanced proficiency with designing technical solutions and seeing the plan through to production implementation
- Ability to gather, synthesize and drive resolution of projects from a cross-functional team
- Advanced knowledge of computer hardware and software
- Advanced written skills to deliver well-structured business documentation


(10)Chuyên viên quản lý quy trình công nghệ

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận

Mã số công việc: 11-0700

Ngày hết hạn: 31-8-2011

Mô tả công việc:
+ Nắm bắt tổng thể các quá trình trong hệ thống và các vấn đề về quy trình của tổ chức nói chung và Khối Công nghệ nói riêng.
+ Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào việc xây dựng, cải tiến hệ thống các quy trình quản lý công nghệ chuẩn cho các đơn vị trong và ngoài Khối. Nắm rõ các phương pháp, công cụ hỗ trợ; biết lựa chọn và sử dụng các giải pháp, công cụ thích hợp trong điều kiện cụ thể của đơn vị. Đóng góp ý kiến trong việc cải tiến quy trình nghiệp vụ.
+ Phối hợp, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện, tuân thủ quy trình của các đơn vị. Tổ chức, phối hợp thực hiện các cuộc đánh giá theo hệ thống.
+ Trình bày, giải thích, đề xuất tối ưu và truyền thông tới các cá nhân, đơn vị tham gia cải tiến hệ thống và quy trình.
+ Nghiên cứu, kiến nghị lãnh đạo trực tiếp những bổ sung, thay đổi cần thiết về quy trình, các giải pháp phù hợp với thực tế hoạt động và yêu cầu phát triển.
+ Phối hợp với các bộ phận như kiểm toán nội bộ, kiểm toán ngoài, đánh giá, cập nhật và liên tục hoàn thiện quy trình quản lý công nghệ.


Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
+ Đại học chuyên ngành CNTT (có bằng Thạc sỹ là một lợi thế).

+ Có tư duy hệ thống và logic tốt. + Có kinh nghiệm làm việc và quản lý theo quy trình và theo chuẩn ITIL v.3.
Kỹ năng: giao tiếp đạt sự đồng thuận, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng thiết kế, tổ chức phối hợp triển khai các quy trình mới.

Yêu cầu khác: sức khỏe tốt, ngoại hình khá, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, nhanh nhẹn, năng động, tự chủ và chuyên nghiệp.

(11)Chuyên viên quản lý chất lượng cao cấp

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận

Mã số công việc: 11-0701

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Đảm bảo tất cả các chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý chất lượng được thực hiện theo đúng mức dịch vụ đã được cam kết Lên lịch trình và chỉ đạo thực hiện các dự án (một vài trong số đó sẽ được nhận biết trong quá trình rà soát quy trình)được thiết kế nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nâng cao tính kiểm soát và nâng cao hiệu quả cũng như năng suất lao động. Đảm bảo phòng quản lý chất lượng luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các cam kết của mình (lên kế hoạch về năng lực, ngân sách, chi phí đơn vị, năng suất và sản xuất hàng tháng…)
Tiếp cận và đảm bảo tính sẵn sàng của phòng quản lý chất lượng trong việc hỗ trợ đối với sự tăng lên về khối lượng công việc khi ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động.
Kiểm soát mối quan hệ với bộ phận Front office và các thành viên quản trị khác của ngân hàng (tài chính, tuân thủ, pháp chế, …)
Phối hợp và cộng tác với đơn vị kiểm soát rủi ro vận hành để xác định thời điểm thích hợp cho việc cải tiến quy trình nhằm nâng cao tính năng kiểm soát.
Hoạt động như một đầu mối trong tất cả các chương trình hoạt động mang tính tầm vóc của ngân hàng và thị trường đòi hỏi phải có sự tham gia của phòng quản lý chất lượng.
Đóng vai trò như một đơn vị điều chỉnh đối với tất cả các vấn đề về quản lý chất lượng (trì hoãn dự án, thất bại trong việc thực hiện các phương án kinh doanh...)
Quản lý và kiểm soát các thông tin phản hồi của khách hàng trong nội bộ ngân hàng.

Thay mặt ngân hàng trong việc quản lý và kiểm soát chương trình khách hàng bí mật.
Chịu trách nhiệm đào tạo về quản lý dự án và quản lý chất lượng cũng như nâng cao hiểu biết và kỹ năng cơ bản cho cán bộ công nhân viên khối vận hành về các quy định có liên quan

Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
Đại hoc hoặc cao hơn, chuyên ngành quản lý chất lượng hoặc ngành ngân hàng. Nếu là tốt nghiệp ngân hàng thì có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý chất lượng, nếu tốt nghiệp quản lý chất lượng thì có ít nhất 3 năm làm việc trong ngành ngân hàng.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Kỹ Năng :Truyền thông : Sử dụng tốt các phương tiện truyền thông
Kỹ năng tổ chức
Tầm nhìn và đánh giá các giá trị : Có tầm nhìn bao quát, lý giải được quan niệm giá trị Có thể trình bầy các dữ kiện trước nhóm nhỏ khách hàng hoặc đồng nghiệp, có thể chuyển thuật ngữ chuyên ngành thành thuật ngữ phổ thông
Hoà nhập vào môi trường giao tiếp.
Yêu cầu khác:
Cử chỉ nhã nhặn, tác phong chuyên nghiệp
Linh hoạt, đầu óc thoáng mở, biết cách phát hiện cơ hội và tận dụng cơ hội


Tự chủ : Đặt lại vấn đề ..Tự khẳng định : Có nguyên tắc làm việc hợp lý.

Hành động độc lập : Biết làm việc khi không đủ nguồn lực

(12)Chuyên viên hệ thống và dự án tài chính

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0702

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Tham gia phát triển, thiết kế cấu trúc của hệ thống thông tin quản trị;
Tham gia phát triển , xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị phù hợp với nhu cầu của các đơn vị kinh doanh cũng như các bộ phận quản lý của ngân hàng.
Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống, quy hoạch thông tin, phát triển quy trình nghiệp vụ của khối Tài chính- Kế hoạch.
Duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu tài chính hàng kỳ
Xây dựng và lập các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu của các bộ phận quản lý.
Tham gia vào việc phân tích các yêu cầu, các số liệu.


Yêu cầu công việc:
Kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn
+ Có trình độ từ đại học trở lên tại các trường đại học về Kinh Tế, Tài chính, Ngân hàng.

+ Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính.

+ Có ít nhất một năm kinh nghiệm về các báo cáo quản trị, báo cáo ngân hàng nhà nước hoặc kế toán tài chính ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng.
+ Có kinh nghiệm về các hoạt động, sản phẩm tài chính, ngân hàng truyền thống và hiện đại.
+ Ưu tiên những người có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án tài chính, ngân hàng.
Kỹ năng:
+ Có khả năng tư duy rõ ràng, phân tích, tổng hợp nhanh, bao quát, thấu đáo.
+ Có khả năng giao tiếp rõ ràng, ngắn gọn, hiệu quả, tự tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng, chủ động và sáng tạo để giải quyết các vấn đề gặp phải và hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Nhanh nhẹn, tự chủ và am hiểu các kỹ năng tin học ứng dụng trong tài chính, ngân hàng.
Yêu cầu khác: Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của Ngân hàng. Cam kết lâu dài với Techcombank.

(13)Chuyên viên quản lý và điều phối RM

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0680

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Trực tiếp hỗ trợ các RM, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu đối với mảng hoạt động Priority được giao trong kỳ.
Các công việc hỗ trợ, vận hành khác:
-Phối hợp xây dựng các công cụ hỗ trợ hoạt động cho RM
-Phối hợp với Bộ phận Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng để hỗ trợ và hướng dẫn RM thực hiện đúng, đủ theo các quy định và các chương trình áp dụng cho khách hàng ưu tiên trong từng thời kỳ
-Phối hợp với các bộ phận, phòng ban đánh giá hiệu quả hoạt động của RM nhằm nâng cao và đảm bảo tính đồng nhất trong chất lượng phục vụ của RM đối với khách hàng Priority.
-Đầu mối cập nhật và phản hồi về các vấn đề liên quan đến phục vụ khách hàng, danh mục khách hàng quản lý và chính sách, chế độ áp dụng đối với RM
-Tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát các chương trình đào tạo áp dụng cho RM
-Tổng hợp báo cáo và đánh giá, phân tích số liệu về RM/ khách hàng và đơn vị
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Yêu cầu công việc:
Nam giới
Kiến thức chuyên môn:
Có trình độ từ Đại học trở lên, ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng.
Có kiến thức về thị trường dịch vụ tài chính cá nhân, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng
Có kinh nghiệm bán và dịch vụ khách hàng
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết trình


(14)Chuyên viên quản trị rủi ro thị trường

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0727

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Nghiên cứu sản phẩm mới
-Nghiên cứu các nội dung kinh tế của sản phẩm mới,
-Đánh giá rủi ro thị trường liên quan đến việc thực hiện sản phẩm mới.
-Đánh giá cách thức giảm thiểu rủi ro thị trường của các sản phẩm này;
-Nghiên cứu nhận định các điều kiện về con người, thiết bị của ngân hàng có phù hợp để thực hiện sản phẩm mới này
-Đề ra các phương thức quản trị rủi ro thị trường phù hợp với sản phẩm mới, đảm bảo rằng các rủi ro này được kiểm soát thông qua quy trình thực hiện có hoặc xây dưng quy trình kiểm soát rủi ro thị trường mới phù hợp với sản phẩm
Xây dựng & hậu kiểm mô hình QTRR thị trường

-Đảm bảo các mô hình phù hợp với thông lê quốc tế như các chuẩn mực Basel I, Basel II, chuẩn mực Kế toán Quốc tế...
-Các mô hình phải phù hợp với điều kiện thực hiện của TCB như: mức độ phức tạp của sản phẩm tương ứng, các công cụ phần mềm hỗ trợ đảm bảo các mô hình được áp dụng một cách hiệu quả nhất;
-Đảm bảo các mô hình được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền.
-Thực hiện hậu kiểm, đánh giá lại tính phù hợp của các mô hình sử dụng (thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban điều hành).
Đề xuất các sáng kiến nhằm tối ưu hóa công việc về QTRR TT:
-Các sáng kiến theo hướng giảm thiểu lao động thủ công, tăng tiến độ thực hiện công việc và tính chính xác.
Thực hiện các dự án khi được yêu cầu:
Đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu công việc của dự án gồm các yêu cầu về thời gian, chất lượng công việc…; Phối hợp các chuyên viên, các cấp liên quan trong việc hoàn thành các dự án-Tham gia xây dựng mô hình QTRR TT


Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn
·Đại học chuyên ngành (tài chính ngân hàng, toán tài chính hoặc lĩnh vực liên quan);
·Hiểu biết rõ về sản phẩm của khối Nguồn vốn & Thị Trường Tài Chính và các sản phẩm ngân hàng cơ bản khác;
·Có kiến thức về quản trị rủi ro hoặc kiến thức về lĩnh vực ngân hàng.
·Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về QTRR hoặc kinh doanh các sản phẩm tài chính phức hợp (structure / derivative products)
Kỹ năng:
·Kỹ năng quản lý công việc, đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thành công việc được giao.
·Kỹ năng toán đặc biệt là toán ứng dụng trong tài chính, kinh tế.
·Kỹ năng trình bày, giao tiếp: Có khả năng trình bày, giải thích các vấn đề liên quan đến mô hình QTRR TT cho các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo các mô hình đưa ra được thực hiện đúng.


(15)Trợ lý hành chính văn phòng hội đồng quản trị

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0729

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
1. Tham mưu, giúp việc Chủ tịch trong việc lên lịch – kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và theo dõi quá trình triển khai:

+ Lên lịch, sắp xếp, đăng ký lịch làm việc, nhắc nhở và quản lý lịch làm việc, lịch công tác, lịch tiếp khách, lịch hoạt động, giao dịch với các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp bên trong và bên ngoài ngân hàng của CT HĐQT

+ Tham gia xây dựng nội dung làm việc và phối hợp với các lãnh đạo VP HĐQT, các lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp có sự tham dự của CT, Phó CT thứ 1.
+ Làm việc với đầu mối các đơn vị, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, nhận, trình ký, chuyển giao hồ sơ, công văn, giấy tờ, tờ trình, hợp đồng, tài liệu cho các đơn vị bên trong và bên ngòai có liên quan.
2. Trực tiếp thu xếp, triển khai xử lý các công việc hành chính, hậu cần của VPHĐQT phục vụ công tác cho HĐQT:
+ Thu xếp vé máy bay (đặt vé, đặt chuyến, xin chỗ), bố trí khách sạn, nhà hàng, văn phòng, phương tiện đưa đón cho Chủ tich, các thành viên HĐQT, khách mời hoặc các cá nhân được HĐQT yêu cầu và các cán bộ của VP HĐQT cho tất cả các chuyến công tác trong và ngòai nước.
+ Chịu trách nhiệm chính về các mảng thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của CT, thủ tục Visa, Hộ chiếu, thẻ ABTC, các loại thẻ VIP (tập luyện, các thẻ CLB, nhà hàng, khách sạn trong nước và quốc tế, các loại thẻ đặc biệt), Bảo hiểm…
+ Trực tiếp quản lý VP của CT, Phó CT thứ nhất, trang bị, bài trí theo yêu cầu. Quản lý giám sát an ninh, an toàn, tiếp khách đối ngoại tại VP HĐQT.
3. Tham gia quản lý toàn bộ tài sản và đề xuất việc cung cấp, thay thế, sửa chữa các loại tài sản, trang thiết bị, dụng cụ làm việc của HĐQT, BKS và VP HĐQT. Tổ chức bố trí văn phòng làm việc, quản lý sử dụng phòng họp và các trang thiết bị của phụ trợ. Duy trì điều kiện làm việc của văn phòng và thu xếp sửa chữa các hạng mục cần thiết liên quan đến HĐQT, BKS và VP HĐQT.

4. Thực hiện thủ tục thanh toán, theo dõi và quản lý các chi phí liên quan của HĐQT, BKS và các họat động mang tính đối ngoại của VP HĐQT.
5. Tham gia hỗ trợ trong các cuộc họp do HĐQT và các HĐ/UB do HĐQT thành lập, tham gia các hoạt động đối nội và đối ngoại với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cổ đông quan trọng và đối tác chiến lược. Hỗ trợ và tham gia các sự kiện do HĐQT chỉ đạo cũng như các sự kiện của Ngân hàng.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch, các thành viên HĐQT và Lãnh đạo VP.

Yêu cầu công việc:
1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
+ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngọai ngữ, Ngoại giao, quản trị kinh doanh; Thư ký Văn phòng đối ngoại.
+ Sử dụng tiếng Anh, Tin học văn phòng, cácphần mềm ứng dụng và các công cụ Văn phòng thành thạo.
2. Kỹ năng:
+ Kỹ năng lập kế hoạch giải quyết các vấn đề phát sinh;
+ Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo;
+ Kỹ năng giao tiếp tốt. Thông thạo các kỹ năng quản trị hành chánh, lễ tân, quan hệ đối ngoại;
+ Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hành chính, thư ký văn phòng đối ngoại hoặc tương đương;
3. Phẩm chất cá nhân:
+ Trung thực, đáng tin cậy, sáng tạo; ngoại hình ưu nhìn.
+ Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao
+ Thích nghi nhanh chóng, có tinh thần ứng phó kịp thời với những công việc có tính chất phức tạp và đòi hỏi xử lý nhanh.
+ Chấp nhận áp lực và cường độ làm việc cao
+ Khả năng làm việc độc lập
+ Khả năng giao dịch, đàm phán, thương thuyết tốt

Yêu cầu chung:
Ứng viên nộp trước bản " Thông tin ứng viên theo mẫu Techcombank" (Bạn có thể download mẫu thông tin ứng viên TẠI ĐÂY (hoặc mẫu CV Tiếng Anh TẠI ĐÂY)
) vào địa chỉ mail

lamnd.ns@techcombank.com.vn (cho các vị trí 1,9-->12,17-->19) hoặc

lanntp.ns@techcombank.com.vn (Cho các vị trí 2,3,8,14-->16,20,22,23) hoặc

anhtv@techcombank.com.vn (cho các vị trí 4-->6,21) hoặc

hongntt@techcombank.com.vn
(cho vị trí 7 và 13)

(và cc vào địa chỉ mail tuyendung@techcombank.com.vn) hoặc upload trực tiếp thông tin ứng viên lên website của Techcombank, ghi rõ vị trí dự tuyển và nơi đăng ký làm việc tại tiêu đề email, hoặc nhấn vào nút "Nộp đơn trực tuyến" để ứng tuyển vào techcombank.com.vn
Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi ứng viên qua được vòng phỏng vấn sơ loại. Hồ sơ không được hoàn lại nếu ứng viên không trúng tuyển. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM
1. Thông tin ứng viên, Thẻ dự thi theo mẫu của Ngân hàng, ghi rõ vị trí dự tuyển.
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
3. Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
4. Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng); 01 phong bì đựng 03 ảnh 3x4cm (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh)
5. Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, tăng lương, Hợp đồng lao động….)

Cách đặt tên file : Thông tin ứng viên” CODE – HỌ TÊN ỨNG VIÊN ( VÍ DỤ:101008 –TELLER-V2- 003 NGUYỄN VĂN A); Subject của email : Trùng với tên file

Bấm vào đây để xem lại phần 1 và đây để xem tiếp phần 3.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
[HN] - TechcomBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội phần 3 - [05/09]

(16)Trợ lý chuyên môn văn phòng hội đồng quản trị

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0730

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
1. Chịu trách nhiệm tham mưu, có ý kiến đề xuất về Tờ trình của Ban điều hành, Công ty con gửi lên Chủ tịch HĐQT và các Hội đồng/ủy ban thuộc Hội đồng quản trị được phân công phụ trách. 2. Chịu trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị nội dung/chương trình họp và các Biên bản, Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị và các Hội đồng/Ủy Ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo phân công nhiệm vụ của Chánh VPHĐQT.
3. Theo dõi, báo cáo về tình hình triển khai các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo Hội đồng quản trị và/hoặc của các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị liên quan tổ chức & hoạt động ngân hàng và các công ty con của ngân hàng thuộc phạm vi công việc được giao/phân công.
4. Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản chính sách, quy chế qui định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị/Ủy Ban thường trực HĐQT/NORCO/ARCO theo phân công nhiệm vụ được giao.
5. Quản lý hồ sơ tài liệu được phân công xử lý và phụ trách, đồng thời bảo mật Thông tin theo qui định pháp luật và qui định của Techcombank.
6. Lập các báo cáo định kỳ gửi HĐQT/Hội đồng/Ủy Ban theo nhiệm vụ được phân công xử lý và các báo cáo, tờ trình gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo phân công của Lãnh đạo VPHĐQT liên quan nhiệm vụ được giao.
7. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo VPHĐQT

Yêu cầu công việc:
1.Trình độ học vấn/chuyên môn:
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về tài chính - ngân hàng hoặc luật kinh tế tại trường đại học uy tín trong và/hoặc ngoài nước.
+ Sử dụng tiếng Anh thành thạo;
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
2. Kỹ năng:
+ Kỹ năng lập kế hoạch giải quyết các vấn đề phát sinh;
+ Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo;
+ Kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc theo nhóm tốt.
+ Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc Luật kinh tế.
3. Phẩm chất cá nhân:
+ Trung thực, đáng tin cậy; ngoại hình ưu nhìn.
+ Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao
+ Thích nghi nhanh chóng, có tinh thần ứng phó kịp thời với những công việc có tính chất phức tạp và đòi hỏi xử lý nhanh.
+ Năng động, nhiệt tình và chấp nhận áp lực, cường độ làm việc cao

(17)Chuyên viên dịch vụ thẻ tín dụng

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0734

Ngày hết hạn: 05-9-2011

Mô tả công việc:
1.Thực hiện việc phát hành thẻ tín dụng, tạo lập hạn mức tín dụng và hạn mức sử dụng của thẻ tín dụng;
2.Xử lý các yêu cầu kích hoạt dịch vụ thẻ tín dụng;
3.Xử lý các yêu cầu trợ giúp về thẻ tín dụng và đảm bảo duy trì tính liên tục của dịch vụ thẻ tín dụng;
4.Xử lý các yêu cầu tra soát khiếu nại liên quan đến phí và lãi phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng;
5.Thực hiện thu phí liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ tín dụng;
6.Thực hiện các công việc liên quan đến sao kê thẻ tín dụng;
7.Thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm cho chủ thẻ tín dụng;
8.Lưu trữ tập trung hồ sơ của khách hàng thẻ tín dụng trên toàn hệ thống Techcombank;
9.Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các nghiệp vụ quản lý, theo dõi và thu hồi nợ thẻ tín dụng;
10.Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện và phát triển các dịch vụ gia tăng cho chủ thẻ tín dụng;
11.Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý vai trò user nhập T24, user chuyên viên ECM, user hệ thống thẻ (CMS, TWO) và các user truy cập hệ thống khác (nếu có) theo đúng thẩm quyền được phê duyệt và quy định của Techcombank;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng/Tổ trưởng

Yêu cầu công việc:
Nam giới
Kiến thức chuyên môn:
Có trình độ từ đại học trở lên thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm dịch vụ thẻ; có kiến thức pháp luật; có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng:
Có chứng chỉ tiếng anh TOEIC tối thiểu 500 điểm
Kỹ năng truyền thông, giao tế: sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông; giao tiếp tự tin, thiện cảm; có khả năng thuyết trình.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định: có khả năng phân tích, xác định đúng bản chất của vấn đề và đưa ra các giải pháp.
Yêu cầu khác: sức khỏe, ngoại hình, tính tuân thủ, năng động, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc theo nhóm

(18)Chuyên viên kế toán và tra soát thanh toán

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0735

Ngày hết hạn: 05-9-2011

Mô tả công việc:
Quản lý hoạt động hạch toán, kế toán, đối chiếu số liệu, tra soát thanh toán giao dịch tại máy ATM giữa Khách hàng với Ngân hàng và giữa Techcombank với tổ chức thanh toán thứ 3
Quản lý hoạt động hạch toán, tra soát, liệt kê, đối chiếu số liệu thanh toán thẻ với các tổ chức thẻ quốc tế và các ngân hàng khác
Đảm bảo kết quả đối chiếu, tra soát các số liệu ATM, số liệu thanh toán với các tổ chức thẻ quốc tế và ngân hàng khác, thanh toán với Đơn vị chấp nhận thẻ được kịp thời, chính xác
Đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý các nghiệp vụ thanh toán liên quan đến tra soát, khiếu nại, từ chối thanh toán theo yêu cầu của tổ chức thẻ quốc tế và đối tác.
Đảm bảo việc kiểm tra tình trạng thanh quyết toán phục vụ tra soát được thực hiện kịp thời, chính xác
Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh và liên quan đến hoạt động vận hành của dịch vụ thẻ
Thực hiện các nghiệp vụ về nhập liệu, thay đổi trạng thái các trường hợp xử lý tra soát, yêu cầu phong tỏa tài khoản….trên T24
Lập báo cáo kế toán theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng/phó phòng/tổ trưởng

Yêu cầu công việc:
Ưu tiên nam
Kiến thức chuyên môn
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành (Kế toán, tài chính ngân hàng, kinh tế và các lĩnh vực liên quan).
Tiếng Anh: TOEIC trên 500 với nam và trên 600 với nữ
Kỹ năng: Nắm vững các quy định, quy chế về kế toán của Techcombank và NHNN; am hiểu các nghiệp vu về Thẻ ngân hàng, có khả năng làm việc bằng tiếng anh; thành thạo tin học văn phòng, Kỹ năng truyền thông, giao tế; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng lập báo cáo, phân tích báo cáo; Kỹ năng làm việc theo nhóm,
Yêu cầu khác: Sức khỏe, tính tuân thủ, tính siêng năng, tỉ mỉ, năng động, chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài

(19)Chuyên viên quản lý phát hành thẻ

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0736

Ngày hết hạn: 05-9-2011

Mô tả công việc:
+ Tham gia các hoạt động đào tạo liên quan đến nghiệp vụ quản lý phát hành thẻ.
+ Có quyền yêu cầu, đề nghị, kiến nghị khi thấy cần thiết
+ Xử lý nghiệp vụ phát hành thẻ theo yêu cầu của chi nhánh và đối tác.
+ Xử lý dữ liệu phát hành thẻ và PIN theo quy định
+ Quản lý việc đóng gói, gửi thẻ, PIN cho khách hàng và các chi nhánh/PGD
+ Vận hành hệ thống để xử lý các giao dịch của chủ thẻ. Quản lý kích hoạt thẻ, mở khoa thẻ theo yêu cầu của chi nhánh/PGD và khách hàng theo chỉ đạo của GĐ TT trong từng thời kỳ
+ Quản lý các dịch vụ cung ứng vật tư thẻ, PIN+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng/Tổ trưởng

Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn chung: Có trình độ đại học, chuyên ngành kinh tế, tài chinh, kỹ thuật, ngân hàng. Am hiểu các đặc tính, sản phẩm thẻ của Techcombank cũng như trên thị trường.
Tiếng Anh: TOEIC trên 500 với nam và trên 600 đối với nữ
Kỹ năng: kỹ năng giao tiếp (lắng nghe, thuyết trình), sử dụng tốt các phần mềm VP, tiếng Anh lưu loát, khả năng làm việc theo nhóm. Có khả năng tự nghiên cứu, tiếp thu công nghệ cũng như kiến thức liên quan đến công việc
Yêu cầu khác: Sức khỏe, ngoại hình, tính tuân thủ, năng động và chuyên nghiệp.

(20)Chuyên viên mô hình quản trị rủi ro tín dụng

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0737

Ngày hết hạn: 05-9-2011

Mô tả công việc:
Tham gia xây dựng, phát triển, hiệu chỉnh và mở rộng các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho các khách hàng có giao dịch tín dụng với Techcombank (bao gồm nhưng không hạn chế: khách hàng là các ngân hàng trong nước và nước ngoài, là các công ty chứng khoán, khách hàng doanh nghiệp thuộc nhiều phân khúc khác nhau, khách hàng trong ngành đặc thù);
+ Xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình
+ Xây dựng mô hình bao gồm phân loại dữ liệu cho từng phân khúc khách hàng, đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, chạy mô hình, kiểm định lại mô hình (backtesting), sử dụng SPSS, SAS code v.v.. và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình
+ Phối hợp với IT xây dựng phần mềm hoặc tích hợp chức năng xếp hạng, chấm điểm với hệ thống quản lý hồ sơ tín dụng tự động, hệ thống ngân hàng lõi T24.
+ Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiến độ xây dựng phần mềm, báo cáo tình hình triển khai hệ thống xếp hạng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình
+ Thiết lập các báo cáo liên quan đến hạng của khách hàng;
+ Giải đáp thắc mắc của các đơn vị có liên quan về các mô hình xếp hạng;
+ Tham gia đào tạo cho đơn vị/chi nhánh có liên quan về cách thức xếp hạng;
+ Tham gia hỗ trợ các bộ phận kinh doanh và các khối hỗ trợ khác, cũng như các phòng ban khác trong khối QTRR khi được yêu cầu

Yêu cầu công việc:
Kiến thưc chuyên môn:
Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động ngân hàng/tài chính doanh nghiệp
Trình độ đại học (trở lên), chuyên ngành Toán tài chính / Tài chính - ngân hàng / Toán ứng dụng / Toán tin / Thống kê
Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng là một lợi thế
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, kỹ năng giao tiếp tốt
Yêu cầu khác:
Chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình với công việccao
Có tinh thần cầu tiếnKhả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

(21)Chuyên viên quản lý danh mục cho vay

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0682

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
- Rà soát chất lượng dữ liệu tín dụng của hệ thống, điều phối các bộ phận liên quan chuẩn hóa dữ liệu;
- Nghiên cứu thị trường, phân tích ngành,… để kịp thời tham vấn Ban Lãnh đạo và đề xuất/điều chỉnh danh mục tín dụng định hướng;
- Thiết lập các cơ chế/biện pháp kỹ thuật để theo dõi, kiểm soát các thông số của danh mục tín dụng đã được phê duyệt;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong ngân hàng xây dựng các công cụ đo lường rủi ro của danh mục tín dụng, đề xuất các biện pháp cải thiện danh mục như xây dựng chính sách giá dựa trên rủi ro; đo lường lợi nhuận/rủi ro từ khách hàng đem lại.


Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng,..
-Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng, mảng tín dụng doanh nghiệp.
- Am hiểu nghiệp vụ Tín dụng của Ngân hàng Thương mại, am hiểu các nguyên tắc cho vay.
-Có kiến thức về thị trường tài chính, ngân hàng, phân tích và báo cáo số liệu tài chính - Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự, có kiến thức kiểm soát tín dụng và am hiểu hệ thống, tiếng anh tốt.
- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm tại vị trí quản lý danh mục cho vay/ quản trị rủi ro tín dụng/ tín dụng doanh nghiệp;
Kỹ năng:
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo, kỹ năng sử dụng excel thành thạo.
- Tư duy độc lập và nhanh nhạy; chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn đấu trong công việc;
- Đạt thành tích tốt trong quá trình học đại học và công tác trước đó

(22)Chuyên gia phê duyệt tín dụng độc lập

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0647

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Phê duyệt các hồ sơ tín dụng:
Nghiên cứu các hồ sơ tín dụng, có thể trực tiếp gặp gỡ khách hàng nếu cần thiết
Chất vấn các bộ phận có liên quan đối với các nội dung chưa rõ ràng, mâu thuẫn và không hợp lý của các đề xuất, kiến nghị của các bộ phận này.
Đưa ra ý kiến đồng ý/không đồng ý với các điều kiện đề xuất (nếu cần thiết) và có trách nhiệm giải thích về những ý kiến đó.
Có ý kiến độc lập, đánh giá, nhận xét về chất lượng tờ trình, năng lực, khả năng của các bộ phận có liên quan.
Các công việc khác (nếu được yêu cầu):
Tham gia ý kiến trong việc xây dựng các văn bản, chính sách của Ngân hàng
Cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn, hoặc đã và đang phát sinh nhưng chưa được khám phá. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.
Tham gia công tác Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn liên quan
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp lãnh đạo ngân hàng

Yêu cầu công việc:
Kiến thức chuyên môn:
Có trình độ từ đại học trở lên tại các trường thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng; Ưu tiên có bằng MBA hoặc MA hoặc những người đã tốt nghiệp thêm các trường kỹ thuật; và/hoặc trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về tài chính ngân hàng tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới.
Hiểu biết kiến thức về kinh tế Vĩ mô và Vi mô; Có kiến thức về hoạt động ngân hàng thương mại; Am hiểu dịch vụ tài chính, các nghiệp vụ ngân hàng và các quy phạm pháp luật liên quan; Đặc biệt và bắt buộc phải có kiến thức chuyên sâu về mặt nghiệp vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt.
Kiến thức về tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, về một hoặc một số ngành kinh tế kỹ thuật
+ Với chuyên gia phê duyệt tín dụng cấp B2: Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế trong các mảng hoạt động cho vay; thẩm định tín dụng.
+ Với chuyên gia phê duyệt tín dụng cấp B3: Có tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 4 năm kinh nghiệm thực tế trong các mảng hoạt động cho vay; thẩm định tín dụng.
+ Với chuyên gia phê duyệt tín dụng cấp C1: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực tế trong các mảng hoạt động cho vay; thẩm định tín dụng
Kỹ năng
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phát và thuyết trình tốt, khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực tế trong các mảng hoạt động cho vay; thẩm định tín dụng

(23)Trưởng phòng marketing sản phầm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương:Thỏa thuận


Mã số công việc:
11-0708

Ngày hết hạn: 25-8-2011

Mô tả công việc:
Xây dựng kế hoạch Truyền Thông và XD Thương hiệu SME TCB + Tham gia cùng giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch xây dựng thương hiệu và marketing cho SME dựa trên định hướng và chiến lược phát triển kinh doanh của khối SME
+ Thống nhất kế hoạch chi tiết và bàn bạc cách thức phối hợp thực hiện kế hoạch MKT và truyền thông xây dựng thương hiệu hàng năm với Giám đốc khối SME
Tổ chức thực hiện kế hoạch marketing và truyền thông cho khách hàng SME
+ Tổ chức thực hiện các sáng kiến marketing nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu ngân hàng trong phân khúc khách hàng SME trên toàn quốc
+ Xác định các hoạt động trực tiếp và gián tiếp để tổ chức xây dựng hình ảnh thương hiệu TCB hiệu quả nhất đối với khách hàng SME bao gồm các hoạt động như tài trợ, đào tạo, hội thảo, tư vấn, tele-marketing, internet marketing ….
+ Chịu trách nhiệm bàn bạc với khối SME để lên chương trình triển khai từng hoạt động marketing và lên kế hoạch truyền thông tới các phân khúc khách hàng mục tiêu cho các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mại cụ thể hàng quý để nhằm đạt được kết quả cao và hiệu quả tốt nhất cho kết quả kinh doanh của khối SME
Nghiên cứu thị trường và nhu cầu cụ thể của từng phân khúc khách hàng giúp xây dựng các sản phẩm dịch
vụ phù hợp có tính cạnh tranh cao.
Chủ động xây dựng, phối hợp với khối SME tổ chức triển khai các chương trình nghiên cứu thị trường định kỳ để
đánh giá thị trường và nhu cầu của khách hàng SME và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng nói chung và của
từng phân khúc khách hàng SME mục tiêu nói riêng
Tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ cùng với SME tới các bộ phận có liên quan về các chương trình
hành động của SME cũng như các chương trình giới thiệu sản phẩm/khuyến mại mới để có sự hỗ trợ của nội bộ đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết với khách hàng, đồng thời xây dựng thương hiệu SME TCB nội bộ
Quản lý con người: quản lý và đào tạo 2-3 nhân viên để đảm bảo hiệu quả công việc cũng như phát triển nhân lực trong bộ phận mà mình quản lý

Yêu cầu công việc:

Kiến thức chuyên môn:
+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm marketing và truyền thông, ưu tiên có kinh nghiệm về marketing B2B.
+ Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông cho khách hàng doanh nghiệp
+ Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Có bằng MBA về quản trị kinh doanh hoặc marketing hoặc các lĩnh vực dịch vụ tài chính là một lợi thế
+ Nắm vững về nghiên cứu thị trường và customer insights
Kỹ năng:
+ Kỹ năng truyền thông giao tế
+ Kỹ năng viết bài
+ Kỹ năng giao tiếp và tạo mối quan hệ
+ Kỹ năng quản lý dự án
+ Sáng tạo, chi tiết rõ rang trong công việc

Yêu cầu chung:
Ứng viên nộp trước bản " Thông tin ứng viên theo mẫu Techcombank" (Bạn có thể download mẫu thông tin ứng viên TẠI ĐÂY (hoặc mẫu CV Tiếng Anh TẠI ĐÂY)
) vào địa chỉ mail

lamnd.ns@techcombank.com.vn (cho các vị trí 1,9-->12,17-->19) hoặc

lanntp.ns@techcombank.com.vn (Cho các vị trí 2,3,8,14-->16,20,22,23) hoặc

anhtv@techcombank.com.vn (cho các vị trí 4-->6,21) hoặc

hongntt@techcombank.com.vn
(cho vị trí 7 và 13)

(và cc vào địa chỉ mail tuyendung@techcombank.com.vn) hoặc upload trực tiếp thông tin ứng viên lên website của Techcombank, ghi rõ vị trí dự tuyển và nơi đăng ký làm việc tại tiêu đề email, hoặc nhấn vào nút "Nộp đơn trực tuyến" để ứng tuyển vào techcombank.com.vn
Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi ứng viên qua được vòng phỏng vấn sơ loại. Hồ sơ không được hoàn lại nếu ứng viên không trúng tuyển. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM
1. Thông tin ứng viên, Thẻ dự thi theo mẫu của Ngân hàng, ghi rõ vị trí dự tuyển.
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
3. Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
4. Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng); 01 phong bì đựng 03 ảnh 3x4cm (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh)
5. Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, tăng lương, Hợp đồng lao động….)

Cách đặt tên file : Thông tin ứng viên” CODE – HỌ TÊN ỨNG VIÊN ( VÍ DỤ:101008 –TELLER-V2- 003 NGUYỄN VĂN A); Subject của email : Trùng với tên file

Bấm vào đây để xem lại phần 1 và đây để xem lại phần 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Sao lên trang chính của Tech có một số vị trí ko có nhỉ
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,206
Thành viên mới nhất
vietucplast
Back
Bên trên