Tài Liệu Tập Huấn Nghiệp Vụ TTQT VietinBank

lunz84

Thành viên mới
Các bạn cho mình hỏi việc thực hiện bảo lãnh lùi ngày (Backdated) liệu có vi phạm TT07/2015-NHNN hay không? Vì hiện tại Điều 19 chỉ nói "thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh..." Như vậy thì nếu ngân hàng thưc hiện việc lùi ngày phát hành cam kết bảo lãnh rồi mới lùi ngày hiệu lực của bảo lãnh có được không?
 

Featured resources

Featured resources

Top