Tài khoản Lãi cho vay chưa thu được 941

yenlinhtran

Thành viên
Mọi người cho em hỏi là TK Lãi cho vay chưa thu được 941 thì tính lãi lũy kế phải thu hay là của từng tháng? Ví dụ ngày 5/10 NH giải ngân cho KH hợp đồng 24 tháng, gốc trả đều hàng tháng, lãi tính trên dư Nợ gốc thực tế nhưng tháng 11, 12 KH không đến trả nợ. Vậy 31/10 mình dự thu lãi. 15/11 mình chuyển nhóm nợ, thoái dự thu lãi, ghi Nợ 941 số lãi đã dự thu. 30/11 sẽ ghi Nợ 941 là tổng số lãi từ 31/10 đến 30/11 và phần lãi phạt nộp trễ hạn có phải không ạ? Còn 31/12 ghi Nợ 941 thế nào ạ?
 
bạn có thể nói rõ hơn không, nếu khách hàng không đến trả lãi thì phải có bút toán xóa lãi ( không được ghi giảm thu nhập mà phải ghi tăng chi phí tín dụng khác:
nợ tk 809 (chi phí tín dụng khác)
có tk 394 ( lãi phải thu)
và nhập 941 lãi cho vay nhưng chưa thu được bằng VND
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên