So sánh hối phiếu sử dụng trong tín dụng chứng từ và nhờ thu

Hối phiếu trong nhờ thu sẽ ký phát đòi tiền người nhập khẩu, còn hối phiếu trong L/C sẽ ký phát đòi ngân hàng phát hành L/C.
Và trong hối phiếu nhờ thu thì thường dẫn chiếu tới hóa đơn thương mại, còn hối phiếu trong L/C dẫn chiếu tới L/C đó.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,066
Số bình luận
527,545
Tổng số thành viên
349,499
Thành viên mới nhất
downloadvideoth
Back
Bên trên