So sánh hối phiếu sử dụng trong tín dụng chứng từ và nhờ thu

  • Bắt đầu Bắt đầu taocoibi
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hối phiếu trong nhờ thu sẽ ký phát đòi tiền người nhập khẩu, còn hối phiếu trong L/C sẽ ký phát đòi ngân hàng phát hành L/C.
Và trong hối phiếu nhờ thu thì thường dẫn chiếu tới hóa đơn thương mại, còn hối phiếu trong L/C dẫn chiếu tới L/C đó.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên