SHB SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty CP Chứng khoán SHB (SHBS) [30.11.2012]

cocghe266

Administrator
Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự cho các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh, Công ty Chứng khoán SHB (SHBS) trân trọng đăng thông báo tuyên dụng nhân sự, cụ thể như sau:

[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]STT[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí[/TD]
[TD="align: center"]Mã số[/TD]
[TD="align: center"]Mô tả công việc[/TD]
[TD="align: center"]Yêu cầu[/TD]
[TD="align: center"]Địa điểm làm việc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Giám đốc Khối Môi giới[/TD]
[TD]GĐ.HO[/TD]
[TD]
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối Môi giới, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu đã được ban lãnh đạo phê duyệt.
- Quản lý và phối hợp nghiệp vụ toàn bộ hệ thống Giao dịch chứng khoán ở Trụ sở chính, các Chi nhánh và phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh.
- Tổ chức hoặc trực tiếp phát triển mạng lưới khách hàng, nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiện ích phục vụ nhà đầu tư.
- Đánh giá định kỳ và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty.
- Xây dựng các chính sách lương, thưởng cho đội ngũ chuyên viên khách hàng và đội ngũ cộng tác viên.
- Tổ chức hoặc trực tiếp tham gia phân tích các cơ hội đầu tư và tư vấn cho khách hàng.
- Quản lý hoạt động các phòng khách hàng cá nhân, khách hàng VIP, khách hàng tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, Lưu ký và quản lý cổ đông.Phân công nhiệm vụ và giám sát thực hiện công việc trong Khối
- Phụ trách công tác hướng dẫn đào tạo, phối hợp hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho các đơn vị trong Khối.
- Phụ trách việc lập và nộp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan NN, cho Ban lãnh đạo.
- Phối hợp công tác với các phòng ban trong công ty đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu SHBS.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban điều hành.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế.
- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định.
- Có tối thiểu 05 năm kinh nhiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, phát triển kinh doanh, trong đó có ít nhất 03 năm ở vị trí quản lý tương đương
- Có kỹ năng quản lý, giám sát, lập kế hoạch, có khả năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục,có khả năng làm việc với áp lực công việc cao.
- Am hiểu về thị trường chứng khoán, chứng khoán, luật chứng khoán, có khả năng nhận định và phân tích tình hình kinh tế, tài chính, cạnh tranh.
- Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc
- Sử dụng tiếng anh, tin học thành thạo, có kỹ năng sử dụng phần mền quản lý tài chính.[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]Trưởng phòng Phân tích và Bảo lãnh phát hành[/TD]
[TD]TP.01.HO[/TD]
[TD]- Xây dựng kế hoạch và hoạt động của Phòng Phân Tích và Bảo lãnh phát hành theo đúng chức năng và nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được Ban Lãnh đạo công ty phê duyệt.
- Phụ trách Xây dựng các gói sản phẩm phân tích phù hợp với nhu cầu của khách hàng và các phòng ban liên quan đảm bảo về chất lượng thời gian và tính hiệu quả.
- Thực hiện quản lý, triển khai, giám sát và báo cáo tình hình hoạt động phân tích của toàn bộ hệ thống công ty trên cớ sở đúng quy định của luật pháp và quy định của công ty; chủ động đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ và đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và tổng giám đốc về các nghiệp vụ liên quan đến phân tích và bảo lãnh phát hành một cách liên hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đúng theo pháp luật, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư phân tích thị trường, phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành, phân tích thị trường chứng khoán và phân tích chứng khoán, và thông tin cập nhật trên cổng thông tin cập nhật thương mại điện tử ( website) của công ty.
- Tham gia tìm kiếm khách hàng và thực hiện các nghiệp vụ về Bảo lãnh phát hành .
- Hỗ trợ, tư vấn cho Ban lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến hoạt động phân tích và đầu tư và bảo lãnh phát hành của toàn công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chính quy bằng khá chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế ưu tiên các ứng viên được đào tạo ở nước ngoài; có các chứng chỉ CFA, ACCA, CPA; có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Có kinh nghiệm 04 năm trong lĩnh vực kể trên trong đó tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực phân tích tài chính, đầu tư, bảo lãnh phát hành và 01 năm tối thiểu ở vị trí quản lý hoặc lãnh đạo nhóm.
- Có kỹ năng về quản lý, khả năng sử dụng và điều phối nguồn lực tốt, tư duy logic và tổng hợp tốt, có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thuyết trình và đào tạo.
- Có kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô, vi mô; am hiểu thị trường tài chính, chứng khoán trong và ngoài nước.
- Tiếng anh thành thạo, tin học tốt, có hiểu biết về website và quản trị website là một lợi thế.
- Là người có tinh thầnh trách nhiệm cao trong công việc, chủ động sáng tạo, nhiệt tình và chịu đựng được công việc có áp lực cao.
- Có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư lớn là một lợi thế.

[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Trưởng phòng Đầu tư[/TD]
[TD]TP.02.HO[/TD]
[TD]- Xây dựng kế hoạch và hoạt động của Phòng Đầu tư theo đúng chức năng và nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được Ban Lãnh đạo công ty phê duyệt.
- Nghiên cứu xây dựng danh mục đầu tư ngắn, trung và dài hạn và bảo vệ danh mục đầu tư trước Hội đồng đầu tư
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và tổng giám đốc về các nghiệp vụ liên quan đến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và đúng theo quy định của pháp luật.
- Tìm kiếm danh sách các cơ hội đầu tư, phân tích cơ hội đầu tư.
- Lập đề xuất đầu tư, thời điểm mua và bán.Kiểm tra, báo cáo kết quả giao dịch. Quản lý tiền và chứng khoán mua bán cho danh mục đầu tư.
- Thực hiện quản lý, triển khai, giám sát và báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của toàn bộ hệ thống công ty trên cớ sở đúng quy định của luật pháp và quy định của công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chính quy bằng khá chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế, ưu tiên các ứng viên được đào tạo ở nước ngoài; có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Có kinh nghiệm 05 năm trong lĩnh vực kể trên trong đó tối thiểu 03 năm giữ vai trò quản lý hoặc ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô, vi mô; am hiểu thị trường tài chính, chứng khoán trong và ngoài nước.
- Là người trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư lớn là một lợi thế.[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]Trưởng phòng tư vấn M&A[/TD]
[TD]TP.03.HO[/TD]
[TD]- Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, quy chế liên quan đến hoạt động Tư vấn của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh của phòng trình Ban Giám đốc phê duyệt, lập các kế hoạch công việc chi tiết của phòng trên cơ sở phương hướng chỉ đạo của Ban Giám đốc
- Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai, kiểm tra giám sát các công việc chi tiết của phòng theo hướng chỉ đạo của Ban Giám Đốc.
- Phụ trách, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng tư vấn khách hàng Doanh nghiệp: dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, tư vấn đấu giá, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn mua bán, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Phân công nhiệm vụ và kiểm soát công việc của các cán bộ trong Phòng.
- Lên kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ tư vấn cho các nhân viên trong phòng, cho các chi nhánh.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ hoạt động của Phòng tư vấn.
- Phối hợp công tác với các phòng, ban khác trong Công ty trong việc triển khai hoạt động tư vấn và các hoạt động khác.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chính quy bằng khá chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên các ứng viên làm việc ở vị trí tương đương
- Có khả năng quản lý, điều phối tốt các nguồn lực
- Có kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô, vi mô; khả năng phân tích báo cáo tài chính; tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và các ngành nghề trong nền kinh tế
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, bán hàng, có khả năng làm việc chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tiếng anh sử dụng thành thạo.
- Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở nước ngoài; có các chứng chỉ CFA, ACCA, CPA; có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng trong nước và các nước phát triển
- Có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư lớn là một lợi thế.[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Trưởng phòng Môi giới[/TD]
[TD]TP.04.HO[/TD]
[TD]- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng và tham gia triển khai thực hiện kế hoạch theo phạm vi công việc được phân công phụ trách. Xây dựng các chính sách, sản phẩm chuyên biệt để thu hút khách hàng tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài
- Tham gia phân tích các cơ hội đầu tư và tư vấn cho khách hàng.
- Đào tạo hướng dẫn phát triển nhân viên trong phòng, hỗ trợ nghiệp vụ cho Chi nhánh và Phòng giao dịch.
- Lập và gửi các báo cáo định kỳ hoặc bất thường cho các cơ quan liên quan, cho các cấp quản lý, chịu trách nhiệm giải trình và về tính chính xác các báo cáo đó.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khối.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chính quy bằng khá chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Có tối thiểu 03 năm kinh nhiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, phát triển kinh doanh, trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí quản lý phòng/bộ phận/nhóm.
- Có kỹ năng quản lý, giám sát, lập kế hoạch, có khả năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
- Hiểu biết căn bản về thị trường chứng khoán, chứng khoán, luật chứng khoán, có khả năng nhận định và phân tích tình hình kinh tế, tài chính, cạnh tranh.
- Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc
- Có mối quan hệ tốt với các tổ chức, các nhà đầu tư lớn là một lợi thế.
[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]Chuyên viên phân tích[/TD]
[TD]CV.01.HO[/TD]
[TD]- Cập nhật, tổng hợp và phân tích diễn biến thị trường
- Thu thập, cập nhật, tổng hợp và phân tích các diễn biến kinh tế thế giới và trong nước.
- Đưa ra các nhận định dự báo ảnh hưởng của các diễn biến chính sách kinh tế thế giới, trong nước đối với thị trường.
- Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích ngành, doanh nghiệp, phục vụ cho nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.
- Viết các báo cáo bất thường khi có một chính sách vĩ mô thay đổi và ảnh hưởng của nó tới thị trường chứng khoán
- Đưa ra những ý tưởng đóng góp, hoặc sáng kiến để nâng cao chất lương hiểu quả của thông tin, phân tích[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán hoặc chuyên ngành kinh tế khác loại khá trở lên;
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao;
- Có khả năng làm việc theo nhóm tốt
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và nhận định tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.
- Có khả năng viết và trình bày văn bản tốt
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, tư vấn đầu tư tại các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức tư vấn chuyên nghiệp khác; những ứng viên đã được cấp bằng/chứng chỉ CFA, MBA hoặc được đào tạo chuyên ngành tài chính tại nước ngoài;[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Chuyên viên tư vấn[/TD]
[TD]CV.02.HO[/TD]
[TD]- Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn Tài chính theo kế hoạch Trưởng phòng đã đề ra và theo định hướng Ban giám đốc.
- Khai thác, tiếp xúc khách hàng, và thực hiện các hợp đồng tư vấn được giao.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban giám đốc về công việc và hiệu quả công việc đã thực hiện.
- Tham gia đề xuất ý kiến và xây dựng hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, các kế hoạch kinh doanh của phòng.
- Tham gia hỗ trợ các nhân viên khác trong phòng và chi nhánh theo sự điều phối của quản lý cấp trên.
- Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công việc.
- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng và Ban giám đốc giao cho.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học loại khá, các ngành về Kinh tế/ Tài chính,Ngân hàng, Kiểm toán.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Có 02 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng Tư vấn Tài chính, ưu tiên ở các vị trí tương đương hoặc trong ngành.
- Am hiểu về tài chính doanh nghiệp, các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
- Vi tính thành thạo, sử dụng tốt ngoại ngữ .
- Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề rõ ràng, súc tích, có khả năng thuyết phục cao.
- Có khả năng làm việcchủ động sáng tạo và kỹ năng làm việc theo nhóm. Có sức khỏe và sẵn sàng đi công tác dài ngày.[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]Chuyên viên đầu tư[/TD]
[TD]CV.03.H0[/TD]
[TD]- Tìm kiếm danh sách các cơ hội đầu tư, phân tích cơ hội đầu tư.
- Nghiên cứu xây dựng danh mục đầu tư ngắn, trung và dài hạn.
- Lập đề xuất đầu tư, thời điểm mua và bán.
- Kiểm tra, báo cáo kết quả giao dịch. Quản lý tiền và chưng khoán mua bán cho danh mục đầu tư.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong các kế hoạch, chương trình, dự án kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán loại khá trở lên;
- Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao;
- Có khả năng ra quyết định và khả năng làm việc theo nhóm tốt;
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và nhận định tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.
- Có khả năng viết và trình bày văn bản
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tự doanh, phân tích, tư vấn đầu tư, xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tại các Công ty Chứng khoán, Công ty quản lý quỹ/quỹ, các tổ chức tài chính, tín dụng; những ứng viên đã được cấp bằng/chứng chỉ CFA, MBA, ACCA, CPA hoặc được[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Chuyên viên môi giới[/TD]
[TD]CV.04.HO[/TD]
[TD]- Trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán, môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán, tìm kiếm và phát triển khách hàng.
- Hỗ trợ Trưởng phòng xử lý các vấn đề liên quan đến các hoạt động chăm sóc khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và triển khai các sản phẩm tiện ích phục vụ khách hàng.
- Lập các báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Có khả năng truyền đạt và thuyết phục tốt đặc biệt là các kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng,
- Có kinh nghiệm tương tự tại các Công ty chứng khoán.
- Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao.
- Thành thạo tiếng Anh, vi tính văn phòng
- Ưu tiên các ứng viên có Chứng chỉ đại diện sàn (HOSE/HNX) còn hiệu lực[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD]Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh[/TD]
[TD]GĐ.HCM[/TD]
[TD]- Tổ chức quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo Công ty về các hoạt động của Chi nhánh theo sự phân cấp quản lý điều hành của Công ty.
- Xây dựng mục tiêu, triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chi nhánh.
- Quản lý phân công công việc đối với phòng ban và CBNV trong Chi nhánh. Đào tạo, huấn luyện & phát triển nguồn nhân lực, theo dõi, kiểm tra và báo cáo với Ban lãnh đạo Công ty.
- Xây dựng các chính sách, quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Chi nhánh phù hợp với quy định chung của công ty.
- Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động, và quản lý cơ chế của các phòng ban, bộ phận chức năng của Chi nhánh.
- Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển các sản phẩm Đầu tư, Tư vấn, Giao dịch, Môi giới… .
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công ủy quyền của Ban lãnh đạo Công ty.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành kinh tế khác. Ưu tiên người có bằng trên Đại học.- Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCK Nhà nước cấp.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị tương ứng với trí ứng tuyển và 05 năm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán, tài chính, ngân hàng….
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao;
- Có khả năng ra quyết định và khả năng làm việc theo nhóm tốt;
- Có khả năng Quản lý, lãnh đạo; điều hành. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc và đã đảm nhiệm ở các vị trí tương đương trong các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, tín dụng, tài chính, ngân hàng….[/TD]
[TD]TP.HCM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Trưởng phòng tư vấn M&A[/TD]
[TD]TP.HCM[/TD]
[TD]- Xây dựng kế hoạch kinh doanh của phòng trình Ban Giám đốc chi nhánh phê duyệt,
- Xây dựng danh mục khách hàng, tìm kiếm và triển khai các hợp đồng tư vấn tài chính. hợp đồng tư vấn khách hàng Doanh nghiệp: dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, tư vấn đấu giá, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn mua bán, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Phân công nhiệm vụ và kiểm soát công việc của các cán bộ trong Phòng.
- Lên kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ tư vấn cho các nhân viên trong phòng,
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ hoạt động của Phòng tư vấn.
- Phối hợp công tác với các phòng, ban khác trong Công ty trong việc triển khai hoạt động tư vấn và các hoạt động khác.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán, kế toán, kiểm toán.
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên các ứng viên làm việc ở vị trí tương đương
- Có khả năng quản lý, điều phối tốt các nguồn lực
- Có kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô, vi mô; khả năng phân tích báo cáo tài chính; tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và các ngành nghề trong nền kinh tế
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, bán hàng, có khả năng làm việc chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tiếng anh sử dụng thành thạo.
- Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở nước ngoài; có các chứng chỉ CFA, ACCA, CPA; có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng trong nước và các nước phát triển
- Có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư lớn là một lợi thế.[/TD]
[TD]TP.HCM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]Chuyên viên tư vấn[/TD]
[TD]CV.01.HCM[/TD]
[TD]- Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn Tài chính theo kế hoạch Trưởng phòng đã đề ra và theo định hướng Ban giám đốc.
- Khai thác, tiếp xúc khách hàng, và thực hiện các hợp đồng tư vấn được giao.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban giám đốc về công việc và hiệu quả công việc đã thực hiện.
- Tham gia đề xuất ý kiến và xây dựng hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, các kế hoạch kinh doanh của phòng.
- Tham gia hỗ trợ các nhân viên khác trong phòng và chi nhánh theo sự điều phối của quản lý cấp trên.
- Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công việc.
- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng và Ban giám đốc giao cho.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học loại khá, các ngành về Kinh tế/ Tài chính,Ngân hàng, Kiểm toán.
- Có 02 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng Tư vấn Tài chính, ưu tiên ở các vị trí tương đương hoặc trong ngành.
- Am hiểu về tài chính doanh nghiệp, các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
- Vi tính thành thạo, sử dụng tốt ngoại ngữ .
- Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề rõ ràng, súc tích, có khả năng thuyết phục cao.
- Có khả năng làm việcchủ động sáng tạo và kỹ năng làm việc theo nhóm. Có sức khỏe và sẵn sàng đi công tác dài ngày.[/TD]
[TD]TP.HCM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]Chuyên viên môi giới[/TD]
[TD]CV.02.HCM[/TD]
[TD]- Trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán, môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán, tìm kiếm và phát triển khách hàng.
- Hỗ trợ Trưởng phòng xử lý các vấn đề liên quan đến các hoạt động chăm sóc khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và triển khai các sản phẩm tiện ích phục vụ khách hàng.
- Lập các báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán;
- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCK
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Có khả năng truyền đạt và thuyết phục tốt đặc biệt là các kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng,
- Có kinh nghiệm tương tự tại các Công ty chứng khoán.
- Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao.
- Thành thạo tiếng Anh, vi tính văn phòng
- Ưu tiên các ứng viên có Chứng chỉ đại diện sàn (HOSE/HNX) còn hiệu lực[/TD]
[TD]TP.HCM[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

1. Hình thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ theo mẫu (download tại đây) qua email tới địa chỉ tuyendung@shbs.com.vn

2. Hướng dẫn ghi tiêu đề emailtên file ứng viên: Mã số_Họ tên

3. Hạn nộp hồ sơ, tổ chức tuyển dụng:

- Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2012

- Lịch thi tuyển/phỏng vấn: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ

Lưu ý: Chỉ những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng mới được mời tham gia dự thi.
SHB
 
Hi, chuyên viên môi giới CK lại còn yêu cầu chứng chỉ hành nghề nữa :D
 
đến bao giờ mình có thể nhìn đến những vị trí đầu tiên trong bảng tuyển dụng này nhể
 
Hi, chuyên viên môi giới CK lại còn yêu cầu chứng chỉ hành nghề nữa :D
Chứng chỉ hành nghề môi giới của ủy ban bạn trẻ nhé, cần có những thứ lặt vặt sau: Chứng chỉ những vấn đề Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Nghiêm chỉnh thì nhân viên môi giới phải có chứng chỉ, còn không nghiêm thì bốc vác như tớ đây cũng apply được.
[-O<
 
Chứng chỉ hành nghề môi giới của ủy ban bạn trẻ nhé, cần có những thứ lặt vặt sau: Chứng chỉ những vấn đề Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Nghiêm chỉnh thì nhân viên môi giới phải có chứng chỉ, còn không nghiêm thì bốc vác như tớ đây cũng apply được.
[-O<
ờ thì bạn t nó đi môi giới đầy có cần chứng chỉ gì đâu :D, bạn làm ở đâu vậy?
 
Chứng chỉ hành nghề môi giới của ủy ban bạn trẻ nhé, cần có những thứ lặt vặt sau: Chứng chỉ những vấn đề Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Nghiêm chỉnh thì nhân viên môi giới phải có chứng chỉ, còn không nghiêm thì bốc vác như tớ đây cũng apply được.
[-O<
Anh cho em hỏi,sinh viên mới ra trường muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên/chuyên viên phân tích thì nên bắt đầu đi làm từ đâu ạ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên