Sách và thông tư cần đọc khi làm bên khối nguồn vốn-trung tâm thị trường tiền tệ

ineq_of_king_92

Thành viên mới
Thưa các a chị. Em k phải là 1 banker mà chuyên ngành chính của em là kiểm toán. Vừa rồi em được offer vào vị trí tại trung tâm thị trường tiền tệ tại 1 ngân hàng. Tuần sau là em đi thử việc rồi. Các a chị có kinh nghiệm xin hãy chỉ bảo cho em nên đọc những sách và thông tư nào để em hoàn thành tốt công việc của m. Xin chân thành cảm ơn.
 

Featured resources

Featured resources

Top