Review Sách Corporate Credit Analysis S&P

kimlongdragon

Thành viên
Thân gửi các bạn làm tín dụng Tài liệu Phân tích tín dụng doanh nghiệp của Standard & Poor's, quyển Fundermental of Corporate Credit Analysis. Các bạn vui lòng sử dụng để tham khảo và nâng cao nghiệp vụ, chứ đừng vì mục đích thương mại nhé.
 

Attachments

Top