Quy trình tín dụng

  • Bắt đầu Bắt đầu sontt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

sontt

Thành viên
[TABLE="class: grid, width: 700, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]Các giai đoạn[/TD]
[TD="align: center"]Nguồn và nơi cung cấp thông tin[/TD]
[TD="align: center"]Nhiệm vụ của ngân hàng[/TD]
[TD="align: center"]Kết quả từng giai đoạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lập HS đề nghị cấp tín dụng[/TD]
[TD]Khách hàng đi vay cung cấp thông tin[/TD]
[TD]Tiếp xúc, phổ biến và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn[/TD]
[TD]Hoàn thành bộ hồ sơ để chuyển sang giai đoạn sau[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phân tích tín dụng[/TD]
[TD]Hồ sơ đề nghị vay từ giai đoạn trước chuyển sang
Các thông tin bổ sung từ phỏng vấn, hồ sơ lưu trữ,…[/TD]
[TD]Tổ chức thẩm định về các mặt tài chính và phi tài chính do cá nhân hoặc bộ phận thẩm định thực hiện[/TD]
[TD]Báo cáo kết quả thẩm định để chuyển sang bộ phận có thẩm quyền để quyết định cho vay[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Quyết định tín dụng[/TD]
[TD]Các tài liệu và thông tin từ giai đoạn trước chuyển sang và báo cáo kết quả thẩm định.
Các thông tin bổ sung[/TD]
[TD]Quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay dựa vào kết quả phân tích[/TD]
[TD]- Quyết định cho vay hoặc từ chối kết quả thẩm định
- Tiến hành các thủ tục pháp lý như ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng công chứng, và các loại hợp đồng khác[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Giải ngân[/TD]
[TD]- Quyết định cho vay và các hợp đồng liên quan
Các chứng từ làm cơ sở giải ngân [/TD]
[TD]Thẩm định các chứng từ theo các điều kiện của hợp đồng tín dụng trước khi phát tiền vay[/TD]
[TD]Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng hoặc chuyển trả cho nhà cung cấp theo yêu cầu của khách hàng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Giám sát và thanh lý tín dụng[/TD]
[TD]- Các thông tin từ nội bộ ngân hàng
- Các báo cáo tài chính định kỳ của khách hàng
Các thông tin khác [/TD]
[TD]Phân tích hoạt động tài khoản, báo cáo tài chính, kiểm tra mục đích sử dụng vốn
-Tái xét và xếp hạng tín dụng
Thanh lý hợp đồng tín dụng[/TD]
[TD]Báo cáo kết quả giám sát và đưa ra các giải pháp xử lý
Lập các thủ tục để thanh lý tín dụng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình thấy nên bổ sung thêm bước "THU HỒI NỢ" + "XỬ LÝ NỢ XẤU" vào giữa bước giải ngân và thanh lý trong quy trình Tín dụng thì mới đầy đủ.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,180
Thành viên mới nhất
maryjbligemerch
Back
Bên trên